Modalitățile actului juridic civil

Referat
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 8494
Mărime: 62.96KB (arhivat)
Publicat de: Clau M.
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Ciochina
Universitatea George Bacovia din Bacău Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative Specializarea Drept

Cuprins

 1. 1. Noțiuni introductive.3
 2. 2. Modalitățile actului juridic civil.5
 3. 2.1. Termenul(dies) ca modalitate a actului juridic.5
 4. 2.1.1. Clasificarea termenelor.5
 5. 2.1.2. Efectele termenului.8
 6. 2.2. Condiția ca modalitate a actului juridic civil.9
 7. 2.2.1. Clasificarea condițiilor.10
 8. 2.2.1.1. Clasificarea condițiilor în funcție de efectele pe care le produce.10
 9. 2.2.1.2. Clasificarea condițiilor în funcție de legătura cu voința părților.10
 10. 2.2.1.3. Clasificarea condițiilor în funcție modul ei de formulare(după cum constă în realizarea sau nerealizarea evenimentului).11
 11. 2.2.1.4. Clasificarea condițiilor în funcție de posibilitatea realizăriii evenimentului.12
 12. 2.2.1.5. Clasificarea condițiilor în de conformitatea condiției cu legea și morala.13
 13. 2.2.2. Efectele condiției.14
 14. 2.2.2.1. Efectele condiției suspensive.14
 15. 2.2.2.2. Efectele condiției rezolutorii.15
 16. Comparaţie între termen şi condiţie.16
 17. 2.3. Sarcina ca modalitate a actului juridic civil.16
 18. 2.3.1. Clasificarea sarcinii, ca modalitate a actului juridic.17
 19. 2.3.2.Efectele sarcinii, ca modalitate a actului juridic civil.17
 20. Comparaţie între condiţie şi sarcină.18
 21. Bibliografie.19

Extras din referat

Modalitățile actului juridic civil

1. Noțiuni introductive

Dreptul este definit ca fiind totalitatea normelor care reglementează acțiunile omului în societate și a căror respectare este asigurată prin forța coercitivă a statului.

Un drept reprezină întotdeauna un interes. În cazul în care interesul(interesele) reglementat are un caracter general această caracteristică ne situează în sfera dreptului public și când acest interes are un caracter particular, personal, ne aflăm în prezența dreptului privat. În cazul raporturilor juridice care se stabilesc între persoanele particulare, chiar daca participă și statul în această calitate, ne aflăm în prezența dreptului privat. Astfel de raporturi juridice sunt reglementate de dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei, dreptul muncii etc.

Dreptul civil e acea ramura de drept ce apartine sistemului de drept unitar al Romaniei care reglementeaza raporturi patrimoniale si personal nepatrimoniale, la care participa persoane fizice si persoane juridice care se afla intre ele pe pozitie de egalitatea juridica.

Raporturile juridice obligaţionale se pot materializa în formă pură şi simplă şi în formă complexă. Obligaţiile civile au caracter pur în cazul în care naşterea lor este sigură şi definitivă, iar executarea lor are loc imediat momentului naşterii raportului juridic. Totodată, obligaţiile civile au caracter simplu în situaţia în care sunt stabilite exclusiv între un creditor şi un debitor şi au ca obiect o singură prestaţie. În afara raporturilor juridice obligaţionale cu caracter pur şi simplu, acestea se pot concretiza şi în forme complexe, fie datorită prezenţei modalităţilor care le afectează (elemente cu caracter extrinsec structurii obligaţiei), fie ca urmare a pluralităţii de subiecte sau de obiecte (elemente cu caracter intrinsec structurii obligaţiei).

Actul juridic civil reprezintă manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a naşte, modifica ori stinge un raport juridic civil concret. Termenul de act juridic este folosit în două sensuri:

- într-un prim sens, noţiunea de act juridic desemnează acţiunea voliţională - operaţiunea juridică - făcută cu intenţia de a produce efecte juridice.

- într-un al doilea sens, noţiunea de act juridic desemnează înscrisul constatator pe care părţile îl întocmesc pentru a putea dovedi operaţiunea juridică.

În activitatea zilnică, pentru eficacitatea actului, părțile sau legea, leagă această eficacitate de îndeplinirea anumitor condiții suplimentare, cunoscute drept modalități. În opinia unor renumiți doctrinari, un act juridic este afectat de o modalitate când conține o clauză restrictivă(numită modalitate), care modifică efeectele sale normale, întâârziind fie realizarea, fie stingerea efectelor actului juridic.

Modalităţile actului juridic civil, şi anume termenul, condiţia şi sarcina, constau în elemente sau împrejurări exterioare structurii raportului juridic obligaţional , ce afectează existenţa sau executarea drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor civile corelative.

Aceste elemente sau împrejurari – ulterioare momentului încheierii actului – pot consta fie în scurgerea timpului (în cazul modalității numita termen), fie într-un eveniment natural sau într-o acțiune omenească (în cazul modalității numită condiție și a celei numită sarcină).

Bibliografie

1. Drept civil. Partea generală.” – Ioan Ciochină BARBU, Cristian JORA, Editura Pro Universitaria, București 2015

2. http://www.scritub.com/stiinta/drept/DREPT-CIVIL-Definitia-si-rolul21169917.php

3. http://www.hamangiu.ro/upload/cuprins_extras/liberalitati-afectate-de-termen-conditie-si-sarcina_extras.pdf

4. http://www.lexmag.ro/module.php?ModuleName=com.summercart.news&NewsID=12

5. http://www.rasfoiesc.com/legal/drept/Modalitatile-actului-juridic14.php

6. „Tratat de drept civil român! – C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălcescu, Al. Băicoianu, Editura All, Colecția restitutio, București 2002, Vol. I

7. G. Boroi, C.A.Anghelescu, op. cit., p. 173

8. http://legeaz.net/dictionar-juridic/termenul-dies-ca-modalitate-a-actului-juridic

9. P. Trușcă – op. cit., pag. 159

10. Drept vicil. Teoria generală. Persoanele”, suport de curs, Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Bacău, 2014, pag. 114.

11. „Noul Cod civil republicat. Cartea a V-a. Despre obligațiile art. 1164-1649”, I. TURCU, ediția a II-a, Editura C.H.Beck, București, 2011

Preview document

Modalitățile actului juridic civil - Pagina 1
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 2
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 3
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 4
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 5
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 6
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 7
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 8
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 9
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 10
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 11
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 12
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 13
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 14
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 15
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 16
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 17
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 18
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 19
Modalitățile actului juridic civil - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Modalitatile actului juridic civil.docx

Alții au mai descărcat și

Probele în Procesul Civil

§1. Importanţa probelor în procesul civil Probele au o importanţă hotărâtoare în procesul civil, ca şi în general în viaţa juridică. Prin...

Criminalitatea Minorilor - Aspecte Criminologice

Mileniul trei impune necesitatea elaborarării unor strategii în continuă modificare de autoevaluare şi autoperfecţionare a societăţii. În acest...

Actul Juridic și Efectele Sale

Capitolul I. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile 1. Noţiunea actelor juridice civile Cunoaşterea actului juridic civil este nu numai...

Apărările în procesul civil din perspectiva noului cod de procedură civilă

ASPECTE INTRODUCTIVE Precizări prealabile Vechiul Cod de procedură civilă timp de 147 de ani a traversat mai multe epoci și sisteme politice...

Modalitățile actului juridic

Modalitatile actului juridic civil sunt acele elemente ale actului juridic civil care constau in imprejurari ce au influenta asupra efectelor ce le...

Dreptul familiei - tutelă și curatelă

1.OCROTIREA MINORILOR 1.1 Consideraţii generale Protecţia şi ocrotirea drepturilor copilului este socotită a fi unul din indicatorii cei mai...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate

Dreptul de proprietate este un drept complet conferind cele trei attribute cunoscute: usus, fructus şi abusus adică posesia, folosinţa şi...

Dreptul Administrativ

Dreptul administrativ 1.Definiţia şi trăsăturile dreptului administrativ Sub incidenţa normelor de drept administrativ intră două categorii de...

Te-ar putea interesa și

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Condițiile de Fond ale Actului Juridic

V. CONCLUZII ŞI EVENTUALE IMPLICAŢII ALE LUCRĂRII.48 I.ABSTRACT Civil law as a branch of law is all the legal rules governing property and...

Modalitățile Actului Juridic Civil

MODALITATILE ACTULUI JURIDIC CIVIL Din punct de vedere juridic, notiunea de “modalitate” desemneaza un eveniment viitor de care depinde existenta...

Acte Juridice

Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de...

Actul Juridic și Efectele Sale

Capitolul I. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile 1. Noţiunea actelor juridice civile Cunoaşterea actului juridic civil este nu numai...

Actul juridic civil

1. INTRODUCERE ÎN TEORIA ACTULUI CIVIL Dreptul nu e o știință exactă: aceeași stare de fapt sau de drept poate fi interpretată juridic diferit, în...

Drept Civil

1. Actul juridic civil se defineste ca: a. expresie a vointei de stat; b. manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice;...

Modalitățile actului juridic

I.Dreptul civil Definitie: Este o ramura a dreptului care studiaza si reglementeaza relatiile sociale ( convertite in raporturi juridice )...

Ai nevoie de altceva?