Modul de Functionare a Societatii pe Actiuni

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Modul de Functionare a Societatii pe Actiuni.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Actiunile

- Notiune

Actiunile sunt titluri de valoare emise de catre o societate comerciala de capital constituita in conditiile legii(Legea nr. 31/1990,republicata).

- Caracterististicile actiunilor

Orice actiune are o valoare nominala ,stabilita in actul constitutive,care reprezinta o fractiune din capitalul social al societatii respective.

Actiunile sunt indivizibile.

In cazul actiunilor detinute de mai multi copropietari,caracterul indivizibil al actiunii se mentine ,deoarece copropieteriiau obligatia,prin lege,sa desemneze un reprezentant care sa exercite toate drepturile specifice actiunilor,indifferent daca este vorba de actiuni nominative sau actiuni la purtator.

Actiunile au valoare egala,conferind titularilor drepturi egale.

Exceptie : ca titluri de valoare ,actiunile sunt titluri negociabile, ele incorporand valoare in continutul lor. Prin esenta lor ,actiunile se pot transmite de la un titular la altul.

- Categorii de actiuni

Actiuni nominative-atunci cand in cuprinsul titlurilor de valoare se stabileste titularul dreptului asupra acelei actiuni.

Actiuni la purtator –adica acele actiuni pentru care simpla detinere materiala reprezinta dreptul asupra actiunii.

- Mentiuni obligatorii in cuprinsul actiunii

Pentru a fi considerate valabila ,actiunea va cuprinde mentiunile obligatorii impuse de lege ,respective:

-denumirea societatii emitente

-durata societatii emitente

-data actului constitutiv

-numarul din registrul comertului,sub care a fost inregistrata societatea

-codul unic de inregistrare a societatii

-capital social al societatii emitente

-numarul Monitorului Oficial in care s-a realizat publicitatea societatii constituite

-numarul de acitiuni pentru care s-a realizat varsamantul

-avatajele rezervate fondatorilor

Orice actiune pentru a fi validata trebuie semnata de administrator.

Obligatiunile

Obligatiunile reprezinta bunuri incorporale si apar ca titluri de valoare emise de societatile de capital, in baza carora titularul dobandeste anterior un drept fata de societate.

Ca si in cazul actiunilor , obligatiunile pot fi nominative sau la purtator.

Valoarea nominala a obligatiunilor emise de o societate pe actiuni nu poate fi mai mica de 25.000 lei.

O societate pe actiuni nu poate face emisiune de obligatiuni pentru o suma mai mare de ¾ din capitalul varsat si existent conform ultimului bilant.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modul de Functionare a Societatii pe Actiuni.doc