Munca Detinutilor in Context National si European

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Munca Detinutilor in Context National si European.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof.univ.dr.Valerica Nistor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

I. Cuvânt înainte;
II. Obligaţia persoanei private de libertate de a munci;
III. Calificarea şi recalificarea profesioană a persoanei private de libertate;
IV. Evidenţa muncii persoanei private de liberate. Măsurile de protecţia muncii. Timpul de muncă şi timpul de odihnă a acestora;
V. Legislaţia europeană (recomandările) în domeniu:
1.Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările referitoare la acesta;
2.Reguli europene penitenciare - Recomandarea nr. R(87)3;
3.Reguli europene penitenciare - Recomandarea nr. REC(2006)2
VI. Concluzii.
Bibliografie.

Extras din document

I. Cuvânt înainte

În referatul „Munca persoanelor private de libertate în context naţional şi european“, se efectuează o cercetare pertinentă, privitoare la relaţiile sociale de muncă, securitatea şi protecţia socială a persoanelor private de libertate, realizând o examinare a normelor juridice adoptate de comunităţile europene, de Uniunea Europeană şi o joncţiune cu recomandările elaborate în domeniul muncii.

Se aduce în discuţie şi o problematică de un real interes, cu aplicabilitate în actuala conjunctură naţională şi europeană, când forţa de muncă migrează tot mai mult dintr-un stat în altul, de la un angajator la altul şi când progresul tehnologic, dar şi nevoile din ce în ce mai specializate ale oamenilor, impune practicarea unor activităţi din ce în ce mai complexe şi diversificate.

Referatul îşi propune să trateze subiectul angajării şi exercitării unei activităţi utile de către persoanele private de libertate raportând legislaţia naţionale la cea comunitară, precum şi obligativitatea României de a o alinia la aquis-ul comunitar.

În acelaşi timp, referatul va face un arc peste timp şi va arăta evoluţia istorică şi legislativă în acest sensibil domeniu, pornind de la legea existentă anterior integrării României în Uniunea Europeană şi ajungând la noua legislaţie armonizată cu legislaţia europeană în materie.

II. Obligaţia persoanei privată de libertate de a munci

Obligaţia persoanei privată de libertate de a munci era, până în anul 2006, o componentă de bază a regimului penitenciar, obligaţie înscrisă în art. 7÷14 din Legea nr.23/1969 pentru executarea pedepselor şi în alte acte normative.

Izvorul acestei obligaţii îl reprezenta rezoluţia nr.663 C (XXIV) din 31 iulie 1957 a Consiliul Economic şi Social, care au adoptat ,,Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările referitoare la acesta’’ , reguli care prevedeau la art.71 alin.2 ,,Toţi deţinuţii condamnaţi sunt supuşi obligaţiei muncii, ţinându-se seama de aptitudinile lor fizice şi mintale, astfel cum acestea vor fi determinate de către medic’’.

Aceste prevederi îşi au temeiul în necesitatea menţinerii unei stări fizice şi psihice corespunzătoare a persoanei privată de libertate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Munca Detinutilor in Context National si European.doc