Navlul

Imagine preview
(8/10)

Acest referat descrie Navlul.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

ASPECTE GENERALE

Definiţia navlului. Navlul (freight) este preţul pe care navlositorul îl plăteşte armatorului pentru deplasarea mărfurilor dintr-un port în altul pe ruta cea mai directă, cu diligenţă rezonabilă.

Nivelul navlurilor depinde de jocul liber al cererii şi al ofertei. În acest sens există mai multe pieţe de navluri cum ar fi piaţa transportului de cărbune, piaţa transportului de cherestea, piaţa transportului de petrol şi produse petrolifere, piaţa transportului de cereale, etc. Prin urmare, cererea şi oferta acţionează nu pe piaţa transportului în general, ci pe piaţa unui anumit grup de mărfuri şi unui anumit tip de nave.

Accesorii ale navlului. Sunt considerate accesorii ale navlului unele cheltuieli efectuate de armator sau cărăuş în executarea contractului, care nu au fost sau nu puteau fi prevăzute sau stabilite la încheierea contractului, cum ar fi, spre exemplu, cheltuielile ocazionate cu devierea navei din drum ca urmare a unei culpe a navlositorului sau armatorului, cheltuielile efectuate de cărăuş pentru descarcarea mărfii a cărei plată trebuia făcută de proprietarul acesteia, dar pe care acesta nu au facut-o. Pentru recuperarea unor asemenea cheltuieli care nu sunt incluse în navlul contractual, armatorul, respectiv cărăuşul, poate întocmi o factură separată: suma facturii are caracter de creanţă privilegiată, asemenea navlului.

De asemenea, sunt considerate accesorii ale navlului contrastaliile ocazionate în porturile de încărcare şi descărcare.

Un alt accesoriu al navlului îl reprezintă uneori ˝prima comandantului˝ (primage/chapeau du capitaine/ cappa di capitano). În trecut se obişnuia ca încărcătorii să plătească un accesoriu pe lângă navlu, o sumă cuvenită comandantului pentru grija deosebită pe care acesta o depunea pentru conservarea mărfurilor la bord în timpul călătoriei pe mare. În zilele noastre, această sumă nu se datorează dacă ea nu a fost stipulată în contract. Actualmente, ˝primage˝ - practicat foarte rar – constituie o sumă reprezentând un anumit procent din navlu, care se adaugă la acesta, formând astfel un tot cu navlul.

DETERMINAREA ŞI CALCULAREA NAVLULUI

Navlul convenit tacit. În general, navlul este determinat în mod expres prin contract. În mod excepţional navul este socotit ca fiind convenit în mod tacit. Astfel, când navlositorul încarcă o cantitate mai mare decât cea convenită, el ˝este dator să plătească pentru excedent în raport cu navlul convenit˝.

Se întamplă uneori ca o parte din marfă să fie încărcată pe nava fără ştiinţa comandantului, deci în absenţa unui contract de transport scris sau verbal. Astfel, în cazul în care comandantul nu descarcă chiar în portul de încărcare mărfurile ce au fost încărcate fără ştiinţa sa, el are dreptul să ceară navlul cel mai ridicat, cotat pentru asemenea mărfuri la locul de încărcare, şi chiar de a le arunca în mare dacă prin însuşirile lor devin periculoase pentru navă sau pentru celelalte mărfuri încărcate legal.

Stabilirea navlului. La stabilirea navlului, armatorul sau cărăuşul ia în considerare factorii care determină preţul de cost al transportului şi rentabilitatea sperată. Astfel, preşi rentabilitatea sperată. Astfel, preţul navlului poate fi determinat de:

- ˝cheltuielile navei˝ (running expenses) în marş şi în staţionare, în care se cuprind: amortismentul, salariile, alte drepturi ale echipajului, costul combustibilului, taxele portuare, comisioanele de navlosire, costuri care depind de numărul de porturi în care urmează a opera nava, distanţa pe care se efectuează voiajul, riscurile posibile în diversele porturi de operare (riscul aşteptării pentru dană şi operarea lentă a navei, uzuri de port dezavantajoase navei în zona geografică a voiajului), gradul de periculozitate al mărfurilor şi al voiajului, anotimpul în care se execută voiajul (pe timp de iarnă este posibil să fie necesară intervenţia spărgătoarelor de gheaţă), treceri prin canaluri, tipul şi tonajul navei (navele de tonaj mic au cheltuieli de exploatare mai ridicate faţă de navele de mare tonaj) ;

- modul în care este navlosită nava ;

- cererea de transport

În condiţiile clasice practicate în transportul maritim, stabilirea navlului poate fi determinată:

Fisiere in arhiva (1):

  • Navlul.doc

Alte informatii

Universitatea Ovidius Constanta