Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5476
Mărime: 57.78KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1.Evoluția conceptului de cetățenie a Uniunii Europene 3

1.1. Tratatul de la Maastricht (TUE) 3

1.2. Tratatul de la Amsterdam (TA) 4

1.3. Tratatul de la Nisa 6

1.4. Cetățenia Uniunii potrivit Tratatului de la Lisabona 6

2.Cetățenia Uniunii Europene potrivit Tratatului asupra Uniunii Europene, modificat prin Tratatul de la Lisabona 7

3.„Nediscriminarea și cetățenia Uniunii”,potrivit Tratatului de funcționare a Uniunii Europene 8

4.Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 12

5.Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 14

Concluzii 15

Bibliografie 16

Extras din document

1. Evoluția conceptului de cetățenie a Uniunii Europene

1.1. Tratatul de la Maastricht (TUE)

Prima reglementare cu privire la cetățenia Uniunii a fost introdusă de TUE (Tratatul de la Maastricht) în cadrul TCE (Partea a doua, în art. 17-22, TUE) care prevede expres că „se instituie o cetățenie a Uniunii” și continuând cu precizarea ,,este cetățean al Uniunii Europene orice persoană care are cetățenia unui stat membru”.

Cetățenia Uniunii Europene completează cetățenia națională, fără a se substitui acesteia, făcând posibilă exercitarea unora dintre drepturile cetățeanului Uniunii pe teritoriul statului membru în care își are rezidența (și nu numai în țara din care provine, cum se prevedea anterior TUE). Prin urmare:

- este necesar și suficient ca o persoană să aibă cetățenia unui stat membru pentru a beneficia de cetățenia Uniunii;

- cetățenia Uniunii va completa și se va adăuga la cetățenia statală.

O declarație anexată la Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE) precizează că ,,cetățenia unui stat membru va fi determinată numai prin referire la legislația națională a statului membru respectiv”. Prin urmare, revine fiecărui stat membru să indice care persoane sunt cetățenii săi. Prin acest tratat Uniunea Europeană respectă drepturile fundamentale, așa cum acestea sunt garantate prin Convenția europeană a drepturilor omului și rezultă din tradițiile constituționale comune ale statelor membre, ca principii generale ale dreptului comunitar (art. 6 alin. 2).

Prin TUE se instituie următoarele categorii de drepturi pentru cetățenii Uniunii, complementare cetățeniei naționale, prin care se consolidează și protecția intereselor acestora:

1. orice cetățean al Uniunii are dreptul de a circula și de a se stabili în mod liber pe teritoriul statelor membre (art. 18 TCE);

2. orice cetățean al Uniunii, rezident într-un stat membru și care nu este cetățean al acestuia, are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile locale din statul membru în care își are reședința, în aceleași condiții ca și cetățenii acelui stat (art. 19 TCE);

3. orice cetățean al Uniunii beneficiază de protecție din partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărui stat membru pe teritoriul unui stat terț, în care statul membru căruia îi aparține ca cetățean nu este reprezentat, în aceleași condiții ca și cetățenii acelui stat (art. 20 TCE) ;

4. orice cetățean al Uniunii are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European (art. 21 TCE);

5. orice cetățean al Uniunii se poate adresa Ombudsman-ului european pentru examinarea cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituțiilor și organismelor comunitare/uniunii (art. 21 TCE);

6. orice cetățean al Uniunii poate să scrie oricărei instituții sau organism comunitar/al uniunii în una din limbile menționate în Tratat , și să i se răspundă în aceeași limbă.

Consiliul are dreptul, statuând în unanimitate, ca, după consultarea Parlamentului, să adopte dispoziții noi, care au drept scop completarea drepturilor menționate anterior. Dispozițiile recomandate spre adoptare de către statele membre urmează să se adopte potrivit normelor constituționale proprii.

1.2. Tratatul de la Amsterdam (TA)

Prin Tratatul de la Amsterdam (semnat în 1997, intrat în vigoare în 1999), ca o garanție a recunoașterii cetățeniei Uniunii, se reafirmă faptul că Uniunea Europeană este întemeiată pe principiile libertății, ale respectului drepturilor și libertăților fundamentale, precum și ale statului de drept, principii comune tuturor statelor membre; respectul drepturilor omului fiind o condiție a apartenenței unui stat la Uniune (art. 49 TUE). Aceste principii formează, în același timp, și patrimoniul comun de valori enunțat de statutul Consiliului Europei și de Convenția europeană a drepturilor omului .

De asemenea, TA prevede că Uniunea respectă atât drepturile fundamentale garantate prin Convenția europeană a drepturilor omului, semnată la Roma în 1950, cât și cele rezultate din tradițiile constituționale comune ale statelor membre ca principii generale ale dreptului comunitar.

Bibliografie

1. Eduard Dragomir, Dan Niță, Cetățenia europeană, Editura Nomina Lex, București, 2010.

2. Mihaela Vrabie, Cetățenie și drepturi europene, Editura Tritonic, București, 2007.

3. Eduard Dragomir, Dan Niță, Tratatul de la Lisabona, Editura Nomina Lex, București, 2009.

4. Andrei Popescu, Ion Diaconu, Organizații europene și euroatlantice, Editura Universul Juridic, București, 2009

5. Dan Vătăman, Dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2010.

6. Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, din 16.01.2007 (M. O., Partea I, nr. 28 din 16.01.2007).

7. Directiva 93/109/C a Consiliului European (6 decembrie 1993), cu privire la normele de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți.

8. Directiva 94/80/CE din 19 decembrie 1994 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales la alegerile locale pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin.

9. Directiva 2004/38/CE privind dreptul la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii Europene și membrii familiilor, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE;

10. Hotărârea de Guvern 868/2008 privind protecția cetățenilor UE prin misiunile diplomatice și consulare.

11. Convenția de la Roma, semnată la 4.11.1950 (a intrat în vigoare la 3.09.1953) a fost amendată prin protocoalele nr. 3 din 6.05.1963, nr. 5 din 20.01.1966 și nr. 8 din 19.03.1985 și completată cu Protocolul nr. 2 din 6.05.1963, care fac parte din aceasta. Convenția a fost ratificată de România prin Legea 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea ( ) și a protocoalelor adiționale la această Convenție (publicată în M. O. nr. 135 din 31.05.1994).

Preview document

Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 1
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 2
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 3
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 4
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 5
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 6
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 7
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 8
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 9
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 10
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 11
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 12
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 13
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 14
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 15
Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Nediscriminarea si cetatenia Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate...

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene...

Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș

1. Ascultarea persoanei vătămate 15 Scopul ascultării persoanei vătămate 18 Ascultarea propriu-zisă Evaluarea declaraţiilor 2. Ascultarea...

Egalitate și Nediscriminate în Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA PRINCIPIILOR NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE IN U.E. Sectiunea 1. Directivele in materia egalitatii si...

Sistemul AFIS - tehnică modernă de investigare criminalistică

Sistemul AFIS PRINTRAK BIS a devenit operaţional la nivel naţional în cursul lunii iulie 2007 şi în concordanţă cu prevederile acordurilor...

Protecția Penală a Drepturilor Omului

CAPITOLUL I. Protecţia penală a drepturilor omului 1.1 Noţiunea şi scopul pedepsei penale Pedeapsa reprezină un mijloc de constrîngere satatală,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Detașarea lucrătorilor în Uniunea Europeană

1.DETAŞAREA ÎN ACCEPŢIUNEA CODULUI ROMÂN AL MUNCII Potrivit art. 45 din Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, detaşarea...

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Noile tendințe în dreptul social european

Extinderea Uniunii Europene, includerea noilor state membre, dincolo de faptul ca reprezinta un pas istoric pentru Europa si ca ofera noi proiecte...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate...

Modelele de Creștere Economică ale Țărilor din Europa Centrală și de Est

Introducere În cadrul acestui proiect am început prin a defini conceptul de creștere economică, prezentând principalii factori ce contribuie la...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament

1. Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze legislaţia europeană în privinţa egalităţii de şanse şi tratament. Vom...

Drepturile Cetățenilor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTURILE CETĂŢENILOR EUROPENI 1. SCURT ISTORIC A UNIUNII EUROPENE Tentative de unificare a naţiunilor...

Migrația Forței de Muncă în Uniunea Europeană

Migratia fortei de munca în Uniunea Europeana si necesitatea programelor de protectie sociala a lucratorilor migranti Importanta fenomenului...

Ai nevoie de altceva?