Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4326
Mărime: 25.15KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matusescu Constanta

Cuprins

1. Generalităţi . 1

1.1 Norma conflictuala. Noţiune . 1

1.2. Funcţie . 1

1.3. Structura normei conflictuale . 1

1.4. Punctul sau elementul de legătura al normei conflictuale . 2

1.5. Clasificarea normelor conflictuale . 2

2. Norma conflictuală în materie de stare civilă – căsătoria .4

2.1. Condiţiile de fond ale încheierii căsătoriei . 4

2.2 Condiţiile de forma ale încheierii căsătoriei . 5

2.3 Efectele căsătoriei . 5

2.4. Conflictul mobil de legi privind efectele căsătoriei . 6

2.5. Convenţia matrimoniala . 6

2.6. Nulitatea căsătoriei . 8

2.7. Căsătoria putativa . 9

2.8. Desfacerea căsătoriei prin divorţ . 9

Extras din document

1. Generalităţi

1.1Norma conflictuala. Noţiune

Norma conflictuala este o norma juridica specifica dreptului internaţional privat având o structura proprie. Norma conflictuala nu reglementează în mod direct un raport juridic cu element străin, ci desemnează norma direct aplicabilă, soluţionând astfel conflictul de legi. Norma conflictuală are un caracter prealabil, indirect, fiind o norma de trimitere sau de fixare. Prin aplicarea normei conflictuale nu se determina în mod direct si nemijlocit drepturile si obligaţiile parţilor unui raport juridic cu element străin, norma conflictuala indicând doar ce lege se va aplica nemijlocit raportului juridic respectiv. Normele conflictuale pot fi cuprinse în sistemul de drept al unui stat sau în convenţiile internaţionale la care un stat este parte. In cazul în care normele conflictuale fac parte din dreptul intern al unui stat, între normele conflictuale care reglementează acelaşi domeniu pot apare deosebiri de la un sistem de drept la altul. In cazul în care normele conflictuale sunt cuprinse în convenţii internaţionale, acestea au un caracter uniform pentru statele semnatare ale convenţiei.

Articolul 11 din Legea nr. 105/1992 - care este principala reglementare în materie conflictuală din dreptul nostru - prevede că “Starea, capacitatea şi relaţiile de familie ale persoanei fizice sunt cârmuite de legea sa naţională, afară numai dacă, prin dispoziţii speciale, nu se prevede altfel”. Iar potrivit art. 12, al. 1 “Legea naţională este legea statului a cărui cetăţenie o are persoana în cauză”. Ca urmare, un conflict al legilor privind starea civilă şi capacitatea părţilor unui raport juridic, generat de faptul că una dintre părţi este cetăţean român iar cealaltă este cetăţean străin, se rezolvă astfel: cetăţeanul român va avea starea (starea civilă) şi capacitatea ce îi sunt conferite de legea română atât în cazul în care el se află în România cât şi în cazul în care el se află în străinătate; tot astfel, cetăţeanul străin va avea starea şi capacitatea determinate de legea sa naţionale, atât în cazul în care se află la el în ţară cât şi în cazul în care se află în România

1.2. Funcţie

Norma conflictuală are rolul de a stabili care dintre sistemele de drept in prezenţă este chemat să se aplice pe parcursul existenţei raportului juridic. Din momentul desemnării legii competente rolul normei conflictuale încetează. S-a spus, din acest motiv, că norma conflictuală apare ca o „normă de trimitere sau de fixare”75.

1.3. Structura normei conflictuale

Elementele de structura ale normei conflictuale sunt conţinutul si legătura .

a) Conţinutul normei conflictuale sau ipoteza acesteia este acea parte a normei care cuprinde raporturile de drept la care se refera:

b)Legătura normei conflictuale sau dispoziţia acesteia cuprinde acea parte a normei prin care se indica legea competenta sa cârmuiască raportul juridic cu element străin.

Legătura dintre cele doua elemente de structura ale normei conflictuale (conţinut si legătura) se realizează prin intermediul punctelor de legătura.

1.4.Punctul sau elementul de legătura al normei conflictuale

Elementul de legătura al normei conflictuale reprezintă acel element prin intermediul căruia se realizează legătura între un raport juridic cu element străin (conţinutul normei) si legea aplicabila acestuia (legătura normei). Prin intermediul punctului de legătura se realizează localizarea unui raport juridic în cadrul unui sistem de drept. In literatura juridica româna, localizarea raportului juridic eu element de extraneitate se realizează în funcţie de subiectele raportului juridic, de obiect si de faptul generator, modificator sau extinctiv al raportului juridic respective.

Cele mai importante puncte de legătura admise de legea româna sunt următoarele:

a) Cetăţenia

b) Teritoriul

c) Pavilionul navei (aeronavei)

d) Voinţa parţilor

1.5.Clasificarea normelor conflictuale

Normele conflictuale se clasifica în funcţie de elementele lor de structura, deci după conţinut si legătura.

a) După felul legăturii, normele conflictuale se clasifica în doua categorii: - norme conflictuale unilaterale sau cu indicare directa - sunt normele care arata direct când este aplicabila legea forului, fără a arata si cazurile când este competenta legea străina. - norme conflictuale bilaterale sau cu indicare generala sunt normele care arata în acelaşi timp cazurile când este competenta legea locala si cazurile când este competenta legea străina.

b) După conţinutul lor, normele conflictuale pot fi grupate în norme conflictuale referitoare la persoane fizice sau persoane - juridice, la proprietate, la contracte, la moştenire, la actele juridice, la faptele juridice, etc.

Preview document

Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă - Pagina 1
Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă - Pagina 2
Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă - Pagina 3
Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă - Pagina 4
Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă - Pagina 5
Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă - Pagina 6
Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă - Pagina 7
Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă - Pagina 8
Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă - Pagina 9
Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă - Pagina 10
Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Norma Conflictuala in Materie de Stare Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Conservarea Biodiversitatii. Ariile Protejate

I. Conservarea biodiversităţii - consideraţii generale Mediul înconjurător este ansamblul de date şi de echilibre de forţe concurente care...

Retrimiterea - Instituție a Dreptului Internațional Privat

Retrimiterea este o institutie de drept international privat. Retrimiterea ofera posibilitatea legii straine declarate competente sa faca o...

Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei

Este bine cunoscut faptul că există trei categorii de norme, respectiv: norme materiale și norme de aplicare imediată și norme conflictuale. Dintre...

Norme Conflictuale

CAPITOLUL I 1.1.DEFINIŢIE Norma conflictuala este norma juridică specifică dreptului internaţional privat care soluţionează conflictul de...

Drepturile Omului

INTRODUCERE Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul său fondator,...

Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ

REZUMAT Conținutul și sfera contenciosului administrativ au variat de la o țară la alta, în aceeași țară de la o perioadă la alta, de la un autor...

Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat

I.Norme conflictuale privind persoanele fizice Precizări prealabile Starea civilă este definită de art. 98 C.civ. ca fiind dreptul persoanei de a...

Norma Conflictuala in Materia Mostenirii

In conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 105/1992 , mostenirea (succesiunea) este supusa unor legi diferite, in functie de obiectul ei....

Ai nevoie de altceva?