Norma Conflictuala in Raporturile de Familie

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4145
Mărime: 20.50KB (arhivat)
Cost: 2 puncte

Cuprins

1. Notiuni introductive

Capitolul II Casatoria

1. Încheierea casatoriei

1.1 Cerinte legale

1.2 Conditii de fond ale casatoriei

1.3 Conditii de forma ale casatoriei

Capitolul III Efectele casatoriei

1. Legea aplicabila efectelor casatoriei

2. Legea aplicabila conventiei matrimoniale

2.1 Conditii de fond

2.2 Regimul si efectele conventiei matrimoniale

2.3 Conflictele mobile de legi privind efectele patrimoniale ale casatoriei

Capitolul IV Nulitatea casatoriei si desfacerea casatoriei prin divort

1. Legea aplicabila nulitatii casatoriei

2. Desfacerea casatoriei prin divort

Capitolul V Filiatia Si Obligatia de întretinere

1. Filiatia

1.1 Filiatia copilului din casatorie

1.2 Filiatia copilului din afara casatoriei

2. Obligatia de întretinere

Capitolul VI Adoptia

1. Încheierea adoptiei

2. Efectele adoptiei

3. Nulitatea adoptiei

Extras din document

1. Notiuni introductive

Raporturile de familie rezulta din casatorie, din rudenia fireasca si din adoptie iar din aceste raporturi se nasc atât drepturi nepatrimoniale : casatorie si filiatie cât si drepturi patrimoniale. Ca element de baza al familiei, casatoria oglindeste particularitatile politice, sociale si religioase ale fiecarui stat.

In legislatia noastra se gasesc dispozitii privind conflictele de legi în materia raporturilor de familie atât în Legea nr. 105 / 1992 cât si în Legea nr. 119 /1996 cu privire la actele de stare civila.

Statutul persoanei fizice reprezinta starea, capacitatea si relatiile de familie ale acestuia. Statutul personal este supus legii nationale a persoanei fizice „lex patriae”, afara daca prin dispozitii speciale nu se prevede altfel, legea nationala fiind legea statului a carui cetatenie -are persoana respectiva, astfel încât pentru cetateanul român legea nationala este cea româna.

Determinarea si proba cetateniei se fac în conformitate cu legea statului a carui cetatenie se invoca, astfel în cazul dublei cetatenii, dintre care se pretinde ca una este cea româna, legea nationala a cetateanului român în cauza este legea româna sau daca în cazul dublei cetatenii, una este cea a forului rezulta ca legea nationala se considera cea a forului.

Numele persoanei care constituie un efect al filiatiei este reglementat de legea nationala.

În ceea ce priveste schimbarea legii nationale, aceasta nu aduce atingere majoratului dobândit potrivit legilor anterioare aplicabile, iar în situatia inversa, când persoana a fost incapabila dupa legea aplicabila anterior, dar este capabila dupa legea noua, se va considera ca este capabila.

Capitolul II - Casatoria

1. Încheierea casatoriei

Casatoria este considerata în legislatia noastra ca apartinând categoriei actelor juridice conditie, deoarece partile pot decide numai ca dispozitiile legale care stabilesc statutul legal al casatoriei sa li se aplice ori nu, fara posibilitatea legala de a le modifica, în dreptul nostru actul juridic al casatoriei prezentând 2 caractere si anume:

- caracterul civil care rezulta din împrejurari cum ar fi : încheierea casatoriei numai în fata ofiterului de stare civila;

- caracterul solemn ce este prevazut ad validitatem si rezulta din prezenta personala si împreuna a viitorilor soti la oficierea casatoriei si exprimarea consimtamântului în fata ofiterului de stare civila.

1.1 Cerinte legale

Pentru încheierea casatoriei sunt necesare îndeplinirea urmatoarelor cerinte legale:

- existenta conditiilor de fond;

- lipsa impedimentelor la casatorie;

- îndeplinirea conditiilor de forma.

Având în vedere faptul ca impedimentele la casatorie sunt conditii de fond negativ, ramâne sa deosebim din punct de vedere conflictual conditiile de fond si cele de forma. Astfel criteriul dupa care cerintele legale pentru încheierea casatoriei, deci masura în care da expresie interesului general de a stabili minimum de cerinte legale pentru încheierea casatoriei.

În privinta cerintelor legale , poate intervenii ordinea publica în dreptul international privat; de exemplu daca s-ar nesocoti monogamia casatoriei sau un viitor sot ar avea vârsta sub cea minima prevazuta de legea româna, desi aceea vârsta potrivit legii nationale, i-ar da dreptul sa încheie casatoria.

Calificarea sau distinctia între conditii de fond si conditii de forma se face, în principiu, dupa legea forului, deci pentru noi legea româna conform art. 3 din Legea 105 /1992.

1.2 Conditii de fond ale casatoriei

În dreptul comparat, pentru legea aplicabila conditiilor de fond ale casatoriei se cunosc mai multe sisteme si anume :

- se aplica legea nationala a viitorilor soti;

- se aplica legea domiciliului viitorilor soti;

- se aplica legea locului încheierii casatoriei;

- se aplica legea nationala pentru cetatenii proprii care se casatoresc în strainatate si legea domiciliului pentru strainii care se casatoresc în tara.

Conditiile de fond ale casatoriei sunt reglementate în dreptul nostru de art., 18 din Legea 105 /1992 care prevede ca aceste conditii sunt supuse legii nationale a fiecaruia dintre viitorii soti.

În dreptul român, conditiile de fond ale casatoriei sunt supuse legii astfel:

- casatoria se încheie în tara noastra între cetatenii straini cu aceeasi cetatenie si se aplica legea lor nationala;

- casatoria se încheie în strainatate între un cetatean strain si un cetatean român si fiecare dintre viitorii soti este supus legii lui nationale;

- casatoria se încheie în tara noastra între un cetatean român si un cetatean strain caz în care se aplica legea nationala a fiecarui sot;

- casatoria se încheie între un cetatean român si un apatrid, caz în care pentru apatrizi se aplica legea tarii unde îsi au domiciliul iar în lipsa acestuia legea tarii unde îsi au resedinta iar cetateanul român este supus legii nationale;

- casatoria se încheie în tara noastra între un cetatean român si un apatrid, iar daca apatridul are domiciliul sau, în lipsa acestuia, resedinta în România i se aplica legea româna iar cetateanul român este supus legii noastre;

- casatoria se încheie în tara noastra între doi straini cu cetatenie diferita, fiecare aplicându-i-se legea nationala;

- casatoria se încheie în tara noastra între soti apatrizi, fiecare este supus legii tarii unde îsi are domiciliul sau, în lipsa acestuia, resedinta, iar daca domiciliul sa resedinta apatrizilor este în România se aplica legea româna.

Cetateanul strain care se casatoreste în tara noastra, va putea proba îndeplinirea conditiilor de fond prevazute de legea nationala, cu un act eliberat de autoritatile competente ale statului respectiv iar cetateanul român casatorit în strainatate beneficiaza de un certificat eliberat de autoritatile competente ale statului nostru.

Preview document

Norma Conflictuala in Raporturile de Familie - Pagina 1
Norma Conflictuala in Raporturile de Familie - Pagina 2
Norma Conflictuala in Raporturile de Familie - Pagina 3
Norma Conflictuala in Raporturile de Familie - Pagina 4
Norma Conflictuala in Raporturile de Familie - Pagina 5
Norma Conflictuala in Raporturile de Familie - Pagina 6
Norma Conflictuala in Raporturile de Familie - Pagina 7
Norma Conflictuala in Raporturile de Familie - Pagina 8
Norma Conflictuala in Raporturile de Familie - Pagina 9
Norma Conflictuala in Raporturile de Familie - Pagina 10
Norma Conflictuala in Raporturile de Familie - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Norma Conflictuala in Raporturile de Familie.doc

Alții au mai descărcat și

Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român

Capitolul I Criminalitatea societăţii şi dreptul penal român Asemănător altor popoare civilizate, care au înlăturat regimul comunist totalitar,...

Fraudarea Legii în Dreptul Internațional

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei: Regulile de drept internaţional privat indică legea aplicabilă folosindu-se de anumite criterii cum...

Contestația la Executare

Natura juridică a contestaţiei la executare. In Codul de procedură penală din 1936 „contestaţia la executarea hotărârilor de condamnare" era...

Caiet Practica - Cabinet de Avocatura

I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : Prenumele studentului : Prenumele tatălui : Instituţia de învăţământ superior :...

Norme Conflictuale

CAPITOLUL I 1.1.DEFINIŢIE Norma conflictuala este norma juridică specifică dreptului internaţional privat care soluţionează conflictul de...

Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat

I.Norme conflictuale privind persoanele fizice Precizări prealabile Starea civilă este definită de art. 98 C.civ. ca fiind dreptul persoanei de a...

Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat

RAPORTURILE DE FAMILIE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Relațiile de familie care, împreună cu starea...

Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă

1. Generalităţi 1.1Norma conflictuala. Noţiune Norma conflictuala este o norma juridica specifica dreptului internaţional privat având o...

Ai nevoie de altceva?