Norma Juridica

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3127
Mărime: 21.76KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Management Turistic si Comercial

Extras din document

NORMA JURIDICA

Definitia normei juridice:

Reglementarea unor comportamente determinate, elaborata, recunoscuta sau acceptata de stat si impusa, la nevoie, in caz de incalcare, prin forta coercitiva a acestuia.

Metoda logicã de interpretare a normei juridice

Metoda logica consta în folosirea unor procedee ale logicii formale generale precum rationamentele inductive, rationamentele deductive (silogismele), procedeele de demonstratie etc., pentru deslusirea înt elesului normelor juridice. Altfel spus, interpretarea logica consta în la murirea sensului ei pe baza legilor formale a rationamentelor logice, inductive si deductive. În utilizarea acestei metode, atât doctrina cât si jurisprudenta de specialite au statornicit anumite argumente logice folosite pentru stabilirea sensului si întelesului exact al normei de drept. Cele mai importante procedee utilizate în cadrul metodei logice sunt:

a. regula potrivit careia unde legea nu face deosebire în privinta anumitor situatii, atunci deosebirile nu se pot face prin intermediul interpretarilor cu alte cuvinte nici de catre subiectul interpretarii;

b. regula potrivit ca reia exceptiile în drept sunt de stricta interpretare, ceea ce înseamna ca nu pot fi multiplicate; ele sunt numai acelea preva zute în normele de drept, iar pe calea interpretarii nu se poate adauga o alt a exceptie existenta ;

c. argumentul ad. Absurdum adica argumentul reducerii la absurd, procedeu folosit pentru a demonstra ca solutia la care se ajunge pe baza interpretarii normei de drept este singura posibila fata de împrejurarea ca orice alta solutie ar conduce la consecint e inadmisibile.

d. Argumentul per a contrario este metoda de argumentare întemeiat a pe legea tertului exclus (tertium non datur) potrivit careia, în cazul a dou a situatii contradictorii, care se neaga una pe cealalta numai una este

adevarata , fiind exclusa a treia posibilitate.

Acest procedeu se fundamenteaza pe regula potrivit careia cine sus tine o teza , o neaga pe cealalt a .

e. Procedeul a fortiori potrivit c a ruia ratiunea aplicarii unei norme de drept la o anumita situatie este mai puternica decât în situatia avuta în vedere expres de ca tre textul normei de drept respective;

f. Procedeul potrivit caruia unde exista aceea si rat iune a logicii, acolo se aplica aceea si dispozitie a legii argument folosit pentru a sublinia ca o dispozitie legala se aplica în toate situatiile în care în mod rational se

impune aplicarea ei.

g. Procedeul a majori, adminus care înseamna ca cine poate sa faca un act juridic de o mai mare importanta , prevazut de normele de drept, acela poate sa vârsi acte juridice de o mai mica importanta în domeniul respectiv chiar daca norma de drept nu o prevede expres.

e. Procedeul a fortiori potrivit caruia ratiunea aplicarii unei norme de drept la o anumita situatie este mai puternica decât în situatia avuta în vedere expres de catre textul normei de drept respective;

f. Procedeul potrivit caruia unde exista aceea si ratiune a logicii, acolo se

aplica aceea si dispozitie a legii argument folosit pentru a sublinia ca o

dispozitie legala se aplica în toate situatiile în care în mod rational se

impune aplicarea ei.

g. Procedeul a majori, adminus care înseamna ca cine poate sa faca un act juridic de o mai mare importanta , prevazut de normele de drept, acela poate savâr si acte juridice de o mai mica importanta în domeniul respectiv chiar daca norma de drept nu o prevede expres.

Traducerea este aceea ca cine poate mult, poate si mai put in.

Exp.: autoritatea care are competenta conferita printr-o norma de drept de a limita libertatea persoanei, cum este procurorul care are puterea de a emite mandat de arestare preventiva , va avea puterea, chiar daca nu o spune legea în termeni expre si de a face un act juridic de o mai mica importanta în cauza respectiva , de a dispune punerea în libertate, adica de a reveni asupra masurii de arestare preventiva , repunând persoana respectiva în starea normala , adica cea de libertate.

Preview document

Norma Juridica - Pagina 1
Norma Juridica - Pagina 2
Norma Juridica - Pagina 3
Norma Juridica - Pagina 4
Norma Juridica - Pagina 5
Norma Juridica - Pagina 6
Norma Juridica - Pagina 7
Norma Juridica - Pagina 8
Norma Juridica - Pagina 9
Norma Juridica - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Norma Juridica.doc

Te-ar putea interesa și

Normativizarea juridică

CAPITOLUL I NORMATIVITATEA, ORDINE SOCIALĂ ŞI CONTROL SOCIAL 1.1. Ordine socială şi control social 1.1.1 Ordine socială Într-o manieră generală...

Normativizarea juridică ca normă socială

CAPTOLUL I APARIŢIA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Întemeietorii sociologiei Sociologia ca ştiinţă a apărut relativ târziu: în deceniile 3-4 ale...

Actiunea Normelor Juridice in Timp, Spatiu si Asupra Persoanelor

I. ELEMENTE DE TEORIE GENERALA A NORMELOR Din cele mai vechi timpuri, cele mai simple actiuni umane erau îndreptate spre a le asigura securitatea...

Norma Juridică

1. Norma juridica – definitie Norma juridica este un element constitutiv al dreptului. Norma juridica este o regula de conduita generala,...

Conceptul de Normă Juridică

Conceptul de normă juridică şi trăsăturile acesteia. Norma juridică este un element constitutiv al dreptului. Ea este o regulă de conduită...

Introducere în Drept

ALEGETI RÃSPUNSUL CORECT 1) Care sunt componentele continutului dreptului: 1 vointa si interesul; 2 forma interna si forma externa; 3...

Introducere în Drept

MULTIPLE CHOICE 1. Metodele cercetarii stiintifice juridice sunt: a. metoda logica; metoda comparativa; metoda istorica; metoda sociologica;...

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Ai nevoie de altceva?