Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6386
Mărime: 34.56KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Norme de Competenta Internationala Prevazute de Regulamentul (CE) Nr 44/2001

Cuprins

I. Consideraţii preliminare

II. Regula în materie de competenţă

III. Excepţii în materie de competenţă

III.1. Competenţe speciale

III.2. Competenţa în materie de asigurări

III.3. Competenţa în materia contractelor încheiate de consumatori

III.4. Competenţa în materia contractelor individuale de muncă

III.5. Competenţa exclusivă

III.6. Prorogarea de competenţă

IV. Verificarea competenţei şi admisibilităţii

V. Litispendenţa şi conexitatea

Bibliografie

Extras din document

I. Consideraţii preliminare

Un pas determinant în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială îl constituie cu certitudine adoptarea pe data de 22 decembrie 2000 de către Consiliul Uniunii Europene a Regulamentului nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (în continuare „Regulamentul”) .

În cadrul Uniunii Europene, s-a încheiat la Bruxelles la 27 septembrie 1968 o Convenţie multilaterală privind competenţa judiciară şi de execuţie a deciziilor în materie civilă şi comercială, intrată în vigoare la 1 februarie 1973 şi modificată de mai multe ori. De asemenea, la Lugano s-a semnat la 16 septembrie 1988 o Convenţie identică între ţările Uniunii Europene şi ţările din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (Islanda, Norvegia şi Elveţia). S-a instituit în acest mod un spaţiu juridic comun european pentru rezolvarea eventualelor probleme contencioase în relaţiile economice. În domeniul foarte sensibil al relaţiilor de familie, s-a încheiat la 28 mai 1998, tot la Bruxelles, o Convenţie privind competenţa judiciară.

Toate aceste convenţii au fost preluate în regulamente comunitare din 29 mai 2000 şi 22 septembrie 2000 şi au ca trăsătură comună excluderea competenţei de jurisdicţie prevăzute în legile naţionale. S-a stabilit cu această ocazie că numai Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene are posibilitatea să le interpreteze . Aceste reglementări nu se aplică în domeniul vamal, fiscal şi administrativ, şi nici drepturilor persoanei ori dreptul familiei, mai puţin în ceea ce priveşte pensia de întreţinere. Regulamentul se aplică doar în materie civilă şi comercială. O altă condiţie referitoare la aplicarea Regulamentului, deşi nescrisă, este existenţa unui element de extraneitate . Având în vedere că scopul Regulamentului este unificarea competenţei internaţionale, el nu trebuie aplicat cauzelor interne.

Prevederile Regulamentului au fost transpuse în sistemul de drept român prin Legea nr. 187/2003 privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene . Prin aderarea României la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007, acest act normativ nu se mai aplică (fiind abrogat prin O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană), devenind aplicabil în mod direct chiar Regulamentul mai sus amintit.

II. Regula în materie de competenţă

Regulamentul reiterează criteriul general în materie de competenţă teritorială a instanţelor – actor sequitur forum rei – prevăzând, în cadrul principiilor generale, că persoanele care au domiciliul pe teritoriul unui stat membru sunt acţionate în justiţie, indiferent de cetăţenia lor, în faţa instanţelor din statul membru în cauză , sub rezerva dispoziţiilor actului comunitar. În doctrină s-a susţinut însă caracterul inutil al unei astfel de prevederi, afirmându-se că principiul este reţinut de toate sistemele de drept europene. Caracterul unitar al actului normativ şi, mai ales, faptul că Regulamentul este un instrument cu aplicare directă reclamă recunoaşterea unui asemenea principiu, indiferent de reglementarea sa în sistemele de drept europene .

Calificarea domiciliului se face în raport de legislaţia internă a statului forului. Dacă o parte nu are domiciliul pe teritoriul statului membru ale cărui instanţe sunt sesizate, instanţa, pentru a determina dacă parte are domiciliul pe teritoriul altui stat membru, aplică legea statului respectiv.

Domiciliul persoanei juridice poate fi stabilit, după caz, în locul unse se află: sediul statutar; administraţia centrală; centrul de afaceri. În cazul Regatului Unit, al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, prin „sediu statutar” se înţelege sediul social sau, în lipsa acestuia, locul de înregistrare sau locul în care s-a constituit persoana juridică .

În măsura în care pârâtul nu are naţionalitatea statului membru pe teritoriul căruia domiciliază, este supus normelor de competenţă aplicabile cetăţenilor statului în cauză.

Dacă pârâtul nu domiciliază pe teritoriul unui stat membru, competenţa este determinată la legislaţia internă a statului membru al instanţei sesizate, sub rezerva aplicării dispoziţiilor Regulamentului analizat în ceea ce priveşte competenţa exclusivă şi prorogarea de competenţă . Împotriva acestui pârât, orice persoană domiciliată pe teritoriul unui stat membru, indiferent de naţionalitatea sa, poate să invoce normele de competenţă în vigoare în statul respectiv şi, în special, cele prevăzute în Anexa 1, la fel ca şi cetăţenii acelui stat .

Preview document

Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 1
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 2
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 3
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 4
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 5
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 6
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 7
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 8
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 9
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 10
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 11
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 12
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 13
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 14
Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001 - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Norme de Competenta Internationala Prevazute de Regulamentul (CE) Nr 44-2001.doc

Alții au mai descărcat și

Instituții europene. Consiliul

Capitolul I Organizarea activităţii Consiliului Uniunii Europene Uniunea Europeană este forma cea mai actuală a construcţiei comunitare care este...

Politica de mediu a Uniunii Europene

CAP. I Istoricul politicii mediului Aceasta politică a Comunităţii a fost reglementată în contextul modificărilor aduse Tratatului prin Actul unic...

Reglementări comunitare privind conflictele de legi în materia obligațiilor contractuale (Roma I)

Noțiuni introductive În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4 iulie, a fost publicat Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European...

Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului

1. Mediul înconjurător pentru Europa Organizaţiile Ecologice Neguvernamentale (O.N.G.) naţionale şi internaţionale, publicul larg, cercurile de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Arhitectura actului normativ

Indiferent de denumire ori de forța lor juridică, actele normative reprezintă acte de decizie ale autorităților publice competente din care un...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Dosar raport de practică la Consiliul Județean Bihor - 2011

I. Obiectivele stagiului de practica • familiarizarea studenţilor cu mediul economic, identificarea legăturilor dintre cunoştinţele teoretice şi...

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Politica europeană în domeniul transportului - Studiu de caz România

Introducere. Motivația alegerii temei și obiectivele urmărite. În cadrul dezvoltării relațiilor economice internaționale, a lărgirii și...

Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui

Capitolul 1. Prezentarea generală a Primăriei comunei Pungeşti 1.1. Scurt istoric Comuna Pungeşti este situată în partea de Nord-Vest a judeţului...

Libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană

Prin încheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeana (Acordul European), România s-a angajat ireversibil pe calea integrarii europene....

RCS comisionar vamal - practică comerț exterior

1.Prezentarea generala a firmei de comisionar vamal Într-o lume care se îndreapta spre globalizare, schimbul de marfuri devine ratiunea de a...

Audit extern Parfumeria Douglas SRL

INTRODUCERE Definirea auditului financiar extern Auditul extern apărut în 1930 în S.U.A., în perioada recesiunii economice, când guvernanţii au...

Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor

Notiunea de audit Audit vine de la cuvântul italian “audire”, a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă,...

Ai nevoie de altceva?