Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 6943
Mărime: 36.60KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

I.Norme conflictuale privind persoanele fizice

Precizări prealabile

Starea civilă este definită de art. 98 C.civ. ca fiind dreptul persoanei de a se individualiza, în familie şi în societate, prin calităţile strict personale ce decurg din actele şi faptele de stare civilă .

Elementele componente ale stării civile sunt inerente persoanei. Caracterele intrinseci ale stării civile sunt indivizibilitatea, indisponibilitatea şi imprescriptibilitatea .

Statutul persoanei rezultă din actele şi faptele de stare civilă. Dacă naşterea şi moartea sunt fapte juridice, adopţia, căsătoria, divorţul şi declararea judecătorească a morţii sunt acte juridice. Starea civilă este deosebită însă de elementele sale, precum şi de efectele ce se produc. Datorită considerării lor distincte, legile aplicabile pot fi diferite.

Capacitatea civilă reprezintă aptitudinea persoanei fizice de a avea şi de a-şi exercita drepturile şi obligaţiile săvârşind acte juridice. Capacitatea civilă are două componente: capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu.

Relaţiile de familie sunt raporturi specific dreptului familiei, în materii precum: căsătoria, rudenia, afinitatea, adopţia, filiaţia, obligaţia legală de întreţinere, etc.

1.1.Legea aplicabilă stării civile şi capacităţii persoanei fizice

Potrivit art. 2572 alin. (1) C.civ, starea civilă şi capacitatea persoanei fizice sunt cârmuite de legea sa naţională. Aşadar, regula în materie este aplicarea legii naţionale, adică a legii statului a cărui cetăţenie o are persoana respectivă (lex patrie).

În ce priveşte acest aspect, statele de emigrare (printre care şi România) aleg cetăţenia ca punct de legătură al normei conflictuale, în timp ce statele de imigrare şi cele federale optează pentru domiciliu sau reşedinţa obişnuită.

Potrivit art.2.569 C.civ., determinarea cetăţeniei şi proba acesteia se fac potrivit statului a cărui cetăţenie se invocă.

Dacă persoana are mai multe cetăţenii, se aplică legea statului a cărui cetăţenie o are şi de care este cel mai strâns legată, în special prin reşedinţa sa obişnuită.

Pentru apatrizi si refugiaţi (au statutul reglementat de dispoziţiile speciale şi convenţiile internaţionale la care România este parte) trimiterea la legea naţională este înţeleasă ca fiind făcută la legea statului reşedinţei obişnuite.

Pentru a înţelege sensul noţiunii de “ reşedinţă obişnuită” a persoanei fizice trebuie să se facă distincţie în lege după cum persoana respectivă acţionează sau nu în exerciţiul activităţii sale profesionale.

Pentru persoana care nu acţionează în exerciţiul activităţii profesionale, reşedinţa obişnuită este în statul unde aceasta îşi are locuinţa principală, chiar dacă nu a îndeplinit formalităţile legale de înregistrare. Reşedinţa obişnuită a unei persoane fizice acţionând în exercitarea activităţii profesionale este acolo unde are stabilimentul său principal . Confom art. 87 din Codul civil, domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că are locuinţa principală. Reşedinţa persoanei fizice este definită ca fiind locul unde persoana declară că are locuinţa secundară, confort art.88 din Codul civil.

Preview document

Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 1
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 2
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 3
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 4
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 5
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 6
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 7
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 8
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 9
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 10
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 11
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 12
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 13
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 14
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 15
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 16
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 17
Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Normele Conflictuale Privind PF si PJ in Dreptul International Privat.docx

Alții au mai descărcat și

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Incetarea Contractului Individual de Munca

CONSIDERATII GENERALE Procesul muncii dezvaluie o bogatie de aspecte economice, sociale, morale si juridice, de o importanta fundamentala pentru...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei

Este bine cunoscut faptul că există trei categorii de norme, respectiv: norme materiale și norme de aplicare imediată și norme conflictuale. Dintre...

Casatoria in Dreptul International Privat

Raporturile de familie rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie. De asemenea, aceste raporturi prezintă aspecte personale...

Desfacerea Casatoriei in Dreptul International Privat

1. Care sunt conditiile pentru obtinerea unui divort? (de exemplu posibilitatea de a divorta prin acord comun, solicitare de separare etc.)...

Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă

1. Generalităţi 1.1Norma conflictuala. Noţiune Norma conflictuala este o norma juridica specifica dreptului internaţional privat având o...

Norma Conflictuală

Dreptul internaţional privat are ca obiect de reglementare raporturile de drept privat cu element de extraneitate. Elementul de extraneitate aduce...

Ai nevoie de altceva?