Normele Juridice de Drept Administrativ

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1757
Mărime: 35.29KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: B.Petrisor

Cuprins

Cap.1 Structura normei juridice

1.1.Structura logico-juridică a normei de drept administrativ

1.2.Structura tehnico-legislativă a normei de drept administrativ

Cap.2 Clasificarea normelor juridice de drept administrativ

Cap 3 Acţiunea normei juridice de drept administrative

Extras din document

Cap 1 Structura normei juridice de drept administrativ

Norma juridică alcătuieşte elemental principal al dreptului administrative,ea fiind mesajul legiuitorului pentru membrii statului.

Acest mesaj pentru a devein regulă cu forţă juridică trebuie să îndeplinească anumite condiţii de organizare logică internă şi de prezentare externă.

Ca atare,norma de drept administrative este structurată intr-o dublă perspectivă:

• Perspectiva dată de logica normei-structura logico-juridică

• Perspective oferită de construcţia,de forma de prezentare externa-structura tehnico-legislativa.

Încercanând o particulariyare a normei de drept administrative,observăm că în general,structura logico-juridică a acestor norme cuprinde cele trei elemente ale normei juridice.

1.1.Structura logico-juridică a normei de drept administrativ

Structura logică este dată de conţinutul normei fiind considerată cea mai stabilă parte a sa.

Încercand o particularizare a normei de drept administrative,observăm că,în general,structura logico-juridică a sa cuprinde cele trei elemente:ipoteză,dispoziţie şi sancţiune.

Ipoteza descrie împrejurările ,condiţiile în care intră în acţiune dispoziţia sau sancţiunea normei.Ea poate să cuprindă definiţii şi principii,calitatea subiectului,obiectul de activitate al subiectului precum şi alte condiţii necesar a fi ştiune în momentul aplicării dispoziţiei.

Avand în vedere accentul pus în ultimul timp pe puterea discreţionară a administraţiei publice ,legiuitorul a considerat necesar ca acest prim element să fie din ce în ce mai exact prin precizări de amănunt,astfel s-a ajuns în situaţia unei ipoteze dezvoltate.

Dispoziţia constituie partea activă,elementul raţional ,miezul normei de drept administrativ,ea este în general,categorică,imerativă,deoarece raporturile sociale ce fac obiectul reglementării dreptului administrativ se desfăşoară în procesul de exercitare a puterii publice.

Dispozişia normei juridice poate să ordone,sa impună o anumită prestaţie,o anumită conduită pentru subiectele de drept la care se referă.Acest tip de dispozoţie cu caracteer onerativ(imperativ) este una din cele mai întalnite în practica legislativă,astfel reglementările de drept administrativ în marea lor parte cuprind obligaţii pentru autorităţile administraţiei publice(obligaţia de a face).

De asemenea,dispoziţia normei de drept administrativ poate sa prevadă obligaţia de a nu face (de abţinere)de la savarşirea unei fapte,în acest caz suntem în prezenţa unei dispoziţii de tip prohibitiv.Precizăm în acest sens normele de drept administrativ cu caracter contravenţional care consacră forme de constrangere administrativă,acestea fiind cel mai des întalnite.

Dispoziţia normei de drept administrativ are uneori şi caracter permisiv,reglementand posibilitatea subiectului de a acţiona sau nu,lasand astfel la latitudinea sa exercitarea sau neexercitarea unei anumite acţiuni.

În cadrul normelor juridice de drept administrativ categoriile de dispoziţii enumerate mai sus se pot succede în orice ordine,ordinea de mai sus nefiind privită ca o ordine strictă,de asemenea normele pot cuprinde şi doar singura cetegorie dintre acestea.

Sancţiunea este al treilea element al normei de drept administrativ şi prevede consecinţele juridice nefavorabile care decurg în cazul nerespectării dispoziţiei sau ipotezei sau masurile de cointeresare a subiectului în vederea promovării conduitei dorite.

Norma juridică este o „poruncă”a statului asupra membrilor societăţii,care din momentul intrării în vigoare,în mod nemijlocit şi necondiţionat orice abatere de la prevederile sale presupune o nesocotire a sa ,a ordinii juridice şi implică intervenţia forţei de constrangere a statului.

Preview document

Normele Juridice de Drept Administrativ - Pagina 1
Normele Juridice de Drept Administrativ - Pagina 2
Normele Juridice de Drept Administrativ - Pagina 3
Normele Juridice de Drept Administrativ - Pagina 4
Normele Juridice de Drept Administrativ - Pagina 5
Normele Juridice de Drept Administrativ - Pagina 6
Normele Juridice de Drept Administrativ - Pagina 7
Normele Juridice de Drept Administrativ - Pagina 8
Normele Juridice de Drept Administrativ - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Normele Juridice de Drept Administrativ.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Normele, Raporturile și Izvoarele Dreptului Administrativ

În definitia data dreptului administrativ, se arata, printre altele, ca acesta cuprinde totalitatea normelor de drept care au ca obiect...

Izvoarele Dreptului Mediului

1. Câteva consideraţii istorice Conturarea actuală a acestei ramuri a dreptului, oricât de nouă ar fi ea şi oricât de modernă, la o privire mai...

Structura normei juridice

1. Introducere Categoria de normă juridică reprezintă elementul primar al sistemului de drept prin care voinţa generală ajunge la subiectul de...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Raportul de Drept Administrativ

Raporturile de drept administrativ reprezintă relaţiile sociale care au fost reglementate, direct sau indirect, adică prin intervenţia unor fapte...

Măsurile preventive

Notiunea de masuri preventive in scopul acestora Masurile preventive reprezinta acea categorie a masurilor procesuale, prevazute de lege, cu...

Organizarea Sistemului Judiciar

I. Introducere Sistemul judiciar românesc reprezintă ca în orice stat democratic, o component esențială a civilizației și progresului fiind un...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Administratia Publica in Contextul UE

1.1 Conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică este una extrem de de controversată atunci când vine vorba de definirea...

Ramurile Dreptului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” În rândul disciplinelor...

Dreptul Aplicabil Administratiei Publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Drept Administrativ

Capitolul I Introducere 1. Raporturile juridice de drept administrativ Raporturile juridice de drept administrativ nu sunt altceva decât relaţii...

Norma Juridică de Drept Administrativ

I. Dreptul administrativ.Noțiune Dreptul administrativ se poate defini în numeroase feluri. Una dintre definițiile date acestei ramuri de drept se...

Normă juridică de drept administrativ

Vorbind despre norma juridică în genere, putem considera că aceasta este€o regulă generală şi obligatorie de conduită , al cărei scop este acela de...

Ai nevoie de altceva?