Notiunea de Contencios Administrativ

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Notiunea de Contencios Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

NOTIUNEA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Contenciosul adm este definit ca fiind activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios adm. competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una din parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, in sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Se deosebesc 2 categorii de contencios administrativ:

• Contencios administrativ de anulare- este acela in care instanta de contencios administrativ este competenta sa anuleze sau sa modifice un act administrativ de autoritate adoptat sau emis cu nerespectarea legii sau sa oblige serviciul public administrativ sa rezolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege. In acest cadru instanta de contencios administrativ nu este competenta se rezolve si problema rezolvarii daunelor.

• Contencios administrativ de plina jurisdictie –este acela in care instanta de contencios administrativ este competenta, potrivit legii, sa anuleze sau sa modifice actul administrativ de autoritate atacat, sa oblige serviciul public administrativ sa resolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege si sa acorde daunele cauzate de serviciul public administrativ, particularului prin actul administrativ de autoritate adoptat sau emis ori prin refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege.

Suntem in prezenta unui contencios in plina jurisdictie in cazurile in care instanta de contencios administrativ este competenta sa:

1. anuleze actul administrativ de autoritate prin care un reclamant a fost vatamat intr-un drept al sau recunoscut de lege;

2. modifice un act administrativ de autoritate care, prin prevederile a caror modificare se cere, reclamantul a fost vatamat inr-un drept al sau recunoscut de lege;

3. oblige serviciul public administrativ sa rezolve cererea unui reclamant, privitoare la un drept al sau recunoscut de lege;

4. oblige serviciul public administrativ, la repararea pagubei ce I-a fost cauzata reclamantului prin actul administrativ

CONCLUZIE: Contenciosul administrativ de plina jurisdictie, poate dupa caz, sa anuleze in tot sau in parte actul administrativ, sa oblige autoritatea administrativa sa emita un act administrativ ori sa elibereze un certificat, o adeverinta sau orice alt inscris si sa se pronunte asupra despagubirilor.

CONDITIILE DE ADMISIBILITATE ALE ACTIUNII IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV

1. Reclamantul intr-o actiune in contencios adm trebuie sa aiba capacitate de a putea sta in justitie

2. Vatamarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim

Ex de drept vatamat:

-referitor la dreptul de proprietate

-dreptul de a ocupa diferite functii publice

-dreptul de a exercita diferite profesii si meserii

-dreptul de a fi reintegrat intr-o functie publica din care reclamantul a fost indepartat

-dreptul de a obtine o autorizare de functionare

3. Vatamarea dreptului sau a interesului legitim sa fie urmarea unui act administrativ

Lg 554/2004 adminte actiunea in justitie

4. Actul administrativ atacat sa fie susceptibil de executare

5. Respectarea procedurii administrative prealabile

6. Introducerea actiunii in termen de 6 luni de la comunicarea solutiei dupa procedura administrativa prealabila

ACTELE ADMINISTRATIVE EXCEPTATE DE LA CONTROLUL JUDECATORESC

Institiund in art.1 din lg 554/2004 plenitudinea de competente a instantelor de contencios adm in raport cu litigiile de contencios adm, legiuitorul a sustras totusi acestui control, prin art.5 unele categ de acte administrative:

• Actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul

• Actele de comandament cu caracter militar

• Actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara

• Actele administrative emise pentru aplicarea regimului starii de razboi, a starii de asediu sau a celei de urgenta, cele care privesc apararea si securitatea nationala ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum si pentru inlaturarea consecintelor calamitatilor naturale, epidemiilor si epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere.

• Actele privind raporturile cu Parlamentul si actele de comandament cu caracter militar

Fisiere in arhiva (1):

  • Notiunea de Contencios Administrativ.doc