Notiunea de Infractiune Internationala

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4147
Mărime: 25.34KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Vasile Cretu
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCURESTI FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA MASTER – STIINTE PENALE

Cuprins

Lista abrevierilor p.3

Bibliografie p.5

Capitolul 1. Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului internaţional penal p.6

Capitolul 2. Elemente ce definesc infractiunea internationala p.8

Capitolul 3. Noţiune şi elemente ale infracţiunii internaţionale p.13

Extras din document

CAPITOLUL 1.Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului internaţional

penal

Orice normă de drept exprimă o voinţă. Dacă exprimă voinţa unui stat, norma respectivă face parte din dreptul naţional al statului respectiv. Dacă exprimă voinţa unei colaborări dintre state, ea devine normă de drept internaţional.

În literatura juridică de specialitate se foloseşte atât denumirea

de drept internaţional penal, cât şi cea de drept penal internaţional . Aceste îmbinări sunt mai degrabă două sintagme nominative care, de cele mai multe ori, funcţionează ca sinonime.

Între aceste sintagme există, totuşi, diferenţă conceptuală .

Dreptul internaţional penal este o ramură a dreptului public, se bazează şi se află în relaţii de corelaţie reciprocă cu normele generale ale acestui drept.

Se constituie din norme materiale şi din norme procesuale. Normele materiale stabilesc actele interzise, adică totalitatea faptelor considerate de convenţii drept infracţiuni, iar normele procesuale stabilesc procedurile permise în situaţia în care normele materiale au fost încălcate.

Reprezintă un ansamblu de reguli create în procesul coordonării voinţei statelor şi acceptate drept obligaţiune a tuturor statelor şi orientate direct împotriva infracţiunilor cu caracter internaţional. Face parte din ordinea juridică internaţională.

Apără, prin aplicarea metodelor şi procedeelor specifice, ordinea juridică internaţională în general de posibilele atentate comise de indivizi aparte sau de grupuri de indivizi în domeniile strict reglementate: securitate internaţională (lupta împotriva agresiunii), conflicte militare (încălcare a legilor şi cutumelor de purtare a conflictelor militare), protecţie internaţională a drepturilor omului (genocidul, apartheidului).

Se exercită în forme speciale şi, odată cu adoptarea Statutului Curţii Penale Internaţionale, se prezintă ca un cod perfect unitar, coerent şi legiferat.

Este la etapa cristalizării ca ramură autonomă de drept fiind recunoscută ca una dintre cele mai noi ramuri ale dreptului internaţional public, oficial codificată în totalitatea normelor sale, în 1998, odată cu instituirea jurisdicţiei penale internaţionale configurate de Statutul Curţii Penale Internaţionale de la Roma.

Prin crearea Curţii Penale Internaţionale, şi-a constituit propriul aparat represiv. Se aplică pentru săvârşirea infracţiunilor internaţionale. Normele dreptului internaţional penal se realizează prin aplicarea preponderentă a lor de către instanţele naţionale în judecarea fiecărei cauze concrete, aceste norme sunt aplicate şi de către instanţele internaţionale de drept penal.

CAPITOLUL 2. Elemente ce definesc infractiunea internationala

Dreptul penal internaţional (dreptul naţional penal al statelor) este domeniul în care statele îşi cer sprijin reciproc pentru rezolvarea unor probleme de drept penal intern (la extrădare, la asistenţă juridică în cauze penale, la aplicarea legilor naţionale în cazul infracţiunilor săvârşite în străinătate, la recunoaşterea hotărârilor penale pronunţate de instanţele judecătoreşti ale altor state sau la regulile de jurisdicţie penală în cazul infracţiunilor săvârşite de către trupele străine aflate în tranzit sau staţionate pe teritoriul altui stat ori împotriva unor asemenea trupe etc.).

Apără, de posibilele atentate, ordinea internă a fiecărui stat, cuprinde normele de drept penal intern care au şi un element de extraneitate (locul săvârşirii faptei sau al consecinţelor producerii acestora, naţionalitatea făptuitorilor, locul unde aceştia se află după săvârşirea infracţiunilor, când toate aceste elemente sau unele din ele nu sunt întrunite în cadrul legal naţional, împrejurări de natură a determina componenţa de judecată a

instanţelor naţionale).

Preview document

Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 1
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 2
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 3
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 4
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 5
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 6
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 7
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 8
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 9
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 10
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 11
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 12
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 13
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 14
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 15
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 16
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 17
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 18
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 19
Notiunea de Infractiune Internationala - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Notiunea de Infractiune Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Amnistia și Grațierea

Introducere Actualitatea temei investigate. Societatea românească a suferit în 1992 transformări politice, sociale şi economice care au avut...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Guvernul ca organizare și structură

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Europol și Eurojust

I. 1. SCURT ISTORIC AL EUROPOL. Europol este organizatia care se ocupã de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene si care opereazã cu toate...

Poluarea Mediului Ambiant

1. Noţiunea, trăsăturile definitorii şi definiţia dreptului mediului Evoluţiile generale înregistrate în ultimele decenii au determinat un proces...

Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil

Capitolul I: Conceptul de proces echitabil Noţiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorită condiţiilor speciale în...

Dactiloscopia Judiciara

1. Notiunea si obiectul dactiloscopiei judiciare Pe suprafata palmelor si a talpilor picioarelor se pot observa niste liniute care au diferite...

Cooperarea Penală Europeană și Internațională în Materia Extrădării

Extradarea poate avea loc pe baza angajamentelor pe care statele si le-au asumat precum si în baza unor tratate, conventii sau acorduri bilaterale,...

Te-ar putea interesa și

Principiul Libertății Mărilor

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE CU PRIVIRE LA DREPTUL MĂRII Problema libertăţii mărilor este comentată în cel puţin două locuri: în primul rând, în...

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Terorismul – Grava Infractiune Internationala

Autopromovat pe lista problemelor fundamentale ale actualitatii, terorismul constituie o tema recurenta a studiilor sociologice, politologice si de...

Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale

I N T R O D U C E R E Noţiuni generale privind răspunderea juridică pentru infracţiuni internaţionale Printre problemele fundamentale ale...

Problemele Raspunderii Penale pentru Infractiunile Savarsite in Sfera Circulatiei Substantelor Narcotice, Psihotrope, a Analoagelor si Precursorilor Acestora

Introducere Actualitatea temei investigate. Printre problemele actuale cu care se confrunta comunitatea internationala trebuie evidentiata în mod...

Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională

INFRACŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ 1. Noţiunea de infracţiune internaţională Dreptul internaţional penal s-a constituit ca ramură distinctă a dreptului...

Noțiunea de infracțiune internațională

Dreptul internaţional penal (sau dreptul penal internaţional) este o ramură relativ nouă a dreptului internaţional public. Dreptul internaţional...

Ai nevoie de altceva?