Noțiunea de infracțiune internațională

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7120
Mărime: 66.64KB (arhivat)
Publicat de: Beniamin Crin Tudor
Puncte necesare: 8
Facultatea de Drept si Administratie Publica
Universitatea Spiru Haret, Bucuresti
Specializare: Stiinte penale
Materie: Institutii Ale Dreptului International Penal

Cuprins

 1. CAP. 1. Denumirea şi definirea dreptului internaţional penal
 2. 1.1Denumirea şi definirea dreptului internaţional penal
 3. CAP.2 Principiile de bază ale dreptului internaţional penal 2.1. Principiul răspunderii penale individuale 2.2. Principiul legalităţii incriminării infracţiunilor internaţionale şi al legalitãţii pedepselor.
 4. 2.3. Principiul represiunii universale
 5. CAP.3 Infracţiunile internaţionale
 6. 3.1. Noţiunea de infracţiune internaţională şi clasificarea lor
 7. 3.2. Crimele internaţionale.
 8. 3.3. Imprescriptibilitatea crimelor internaţionale (contra păcii, umanităţii şi a celor de război).
 9. CAP.4 Alte infracţiuni internaţionale 4.1. Terorismul internaţional.
 10. 4.2. Deturnarea ilicită a aeronavelor de la cursa lor normală.
 11. 4.3. Infracţiunea de luare de ostateci
 12. 4.4. Traficul ilicit cu stupefiante
 13. 4.5. Pirateria maritimă este una dintre cele mai vechi infracţiuni internaţionale.
 14. 4.6. Distrugerea cablurilor submarine.
 15. 4.7. Traficul cu femei şi copii.
 16. 4.8. Difuzarea de publicaţii pornografice şi falsificarea de monede.

Extras din referat

Dreptul internaţional penal (sau dreptul penal internaţional) este o ramură relativ nouă a dreptului internaţional public.

Dreptul internaţional penal a apărut şi s-a conturat în legătură cu cerinţa respectării legilor de purtare a războiului, a respectării tratatelor internaţionale şi a necesităţii pedepsirii persoanelor vinovate de încălcarea lor (în calitate de organe de stat sau de particulari).

Dreptul internaţional penal cunoaşte o dezvoltare, mai ales sub egida O.N.U., ca urmare a actelor adoptate în cadrul acestei organizaţii internaţionale şi a celor pregătite de Comisia de Drept Naţional a O.N.U

Dreptul internaţional penal are un rol important în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, în asigurarea ordinii internaţionale, prin reprimarea acţiunilor săvârşite împotriva ei.

1.1.Denumirea şi definirea dreptului internaţional penal.

În literatura de specialitate se folosesc doi termeni pentru indicarea acestui domeniu (ramură) a dreptului internaţional public: „drept penal internaţional” şi „drept internaţional penal”.

Între cei doi termeni se pot face anumite deosebiri, deşi în literatura de specialitate de drept internaţional ei sunt folosiţi în acelaşi sens. Dreptul penal internaţional ar fi format din norme de drept intern, care reglementează competenţa represivă a statului în domeniul luptei contra criminalităţii, în afara teritoriului său (pedepsirea cetăţenilor săi care au comis infracţiuni pe teritoriile altor state ori reprimarea infracţiunilor comise în detrimentul statului sau al cetăţenilor săi în străinătate).Termenul de „drept internaţional penal” este folosit mai mult. Grigore Geamănu defineşte dreptul internaţional penal ca „ansamblul regulilor juridice (cutumiare sau convenţionalei stabilite sau acceptate în relaţiile dintre state, referitoare la represiunea infracţiunilor comise prin violarea dreptului internaţionali public”. Este o definiţie concisă, care cuprinde elementele caracteristice ale dreptului internaţional penal. Aceste elemente sunt: dreptul internaţional penal este o parte a dreptului internaţional public, un domeniu (o ramură) a acestuia. El este format din norme de natură cutumiară şi convenţională stabilite sau acceptate de către statele din comunitatea internaţională.

Un alt element specific al dreptului internaţional penal este că printre subiectele sale se numără, în primul rând, statele dar şi persoana fizică, care acţionează ca un organ de stat, sau ca particular. În ce priveşte persoana fizică, ea apare mai mult ca obiect al normelor acestui drept, decât subiect direct al lor.

Dreptul internaţional penal incriminează faptele persoanelor fizice care, acţionând în calitate de organe ale statului, comit în numele acestuia sau cu aprobarea lui, infracţiuni internaţionale. De asemenea, el incriminează şi infracţiunile internaţionale comise de persoane particulare (cum sunt: actele de terorism, traficul cu sclavi, traficul cu stupefiante, femei, copii, pirateria maritimă, deturnarea ilicită a aeronavelor, etc). Totodată el obligă statele să introducă infracţiunile internaţionale în legislaţia lor penală şi să pedepsească persoanele vinovate de comiterea lor.

CAP.2 Principiile de bază ale dreptului internaţional penal

2.1. Principiul răspunderii penale individuale, care a fost consacrat în numeroase acte internaţionale (amintite mai sus).

Răspunderea penală este un atribut al omului, iar nu al unei colectivităţi sau entităţi abstracte. Ea cere pedepsirea celor care, ca organe de stat, au ordonat comiterea unor infracţiuni internaţionale, ca şi a persoanelor particulare care le-au executat.

2.2. Principiul legalităţii incriminării infracţiunilor internaţionale şi al legalitãţii pedepselor. El este un principiu de bază al dreptului internaţional penal şi un principiu comun dreptului internaţional penal şi dreptului intern al statelor (nullum crimen sine lege; nulla poena sine lege). De fapt, acest principiu reuneşte două principii de bază „nici o faptă nu este infracţiune dacă nu este calificată ca atare de legea penală” şi „nici o pedeapsă nu poate fi aplicată dacă nu este prevăzută de legea penală".

Principiile legalităţii incriminării infracţiunilor şi al legalităţii pedepselor sunt chemate să servească drept garanţie libertăţii omului, împotriva arbitrarului organelor de stat.

2.3. Principiul represiunii universale

Este consecinţa faptului că pe plan internaţional, până în prezent, nu funcţionează o instanţă de judecată competentă să judece persoanele fizice vinovate de comiterea unor infracţiuni internaţionale (fie ca reprezentanţi ai statului, fie ca persoane particulare).

În temeiul principiului represiunii universale, statul pe a cărui teritoriu a fost descoperită persoana care a comis o infracţiune internaţională, este competent să o judece şi s-o pedepsească, indiferent de locul unde a fost săvârşită infracţiunea.

Bibliografie

1. Vasile Cretu, Drept international penal, Editura societatii “Tempus”,

Bucuresti, 1996.

2. Vasile Cretu, Competenta Curtii Penale Internationale si jurisdictia

interna a statelor, în “Stiintele juridice al început de mileniu”, Editura

Fundatiei “România de Mâine”, Bucuresti, 2001, p. 5 - 15.

3. Vasile Cretu, Câteva probleme privind Statutul Curtii Penale

Internationale, în Revista româna de drept umanitar, nr. 1 (36) din 2001.

4. Vasile Cretu, Terorismul international - un flagel al zilelor noastre, în

analele Universitatii “Spiru Haret”, Seria Stiinte Juridice, an 2, 2002, p. 5

- 13.

5. Ion M Anghel, Viorel I Anghel, Raspunderea în dreptul international,

Lumina Lex, Bucuresti, 1998, p.139 - 253.

6. Gheorghe Diaconescu, Genocidul, Editura militara, Bucuresti, 1991.

7. Dumitru Virgil Diaconu, Drept international penal, Cluj - Napoca, 1997.

8. Dumitru Diaconu, Curtea Penala Internationala, istoric si realitate,

Editura All Beck, Bucuresti, 1999.

9. Ion Dragoman, Drept international umanitar, Editura Fundatiei “Andre

Saguna”, Constanta, 1999.

10. Grigore Geamanu, Drept international public, vol II, Editura Didactica si

Pedagogica, Bucuresti, 1983, p. 524 - 572.

11. Cristian Jura, Terorismul international, Editura All Beck, Bucuresti,

2004.

12. Mona Maria Pivniceru, Raspunderea penala în dreptul international,

Polirom, Iasi, 1999.

13. Aurel Preda - Matasaru, Tratat de drept international public, Lumina

Lex, Bucuresti, 2002, p. 310 - 339.

14. Scaunas Stelian, Raspunderea internationala pentru violarea dreptului

international, Editura All Beck, Bucuresti, 2002.

15. Stefan Glaser, Droit international penal conventionnel, vol.I, Bruxelles,

Bruylant, 1970.

Preview document

Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 1
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 2
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 3
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 4
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 5
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 6
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 7
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 8
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 9
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 10
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 11
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 12
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 13
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 14
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 15
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 16
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 17
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 18
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 19
Noțiunea de infracțiune internațională - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Notiunea de infractiune internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Noțiunea de infracțiune internațională

CAPITOLUL 1.Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului internaţional penal Orice normă de drept exprimă o voinţă. Dacă exprimă voinţa unui stat,...

Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională

INFRACŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ 1. Noţiunea de infracţiune internaţională Dreptul internaţional penal s-a constituit ca ramură distinctă a dreptului...

Statutul Juridic al Străinilor

I. Notiuni generale. Dezvoltarea cooperarii dintre state a avut ca urmare deplasări frecvente ale cetăţenilor unui stat pe teritoriul altor...

Formele Răspunderii Penale Internaționale

FORMELE RĂSPUNDERII PENALE INTERNAŢIONALE 1.Scurt istoric. Definiţia dreptului internaţional penal Dreptul internaţional penal este chemat să...

Măsurile educative din cod penal și din noul cod penal

1. Introducere Combaterea criminalitatii în rândul minorilor a ridicat, în cadrul legislatiei penale, unele probleme speciale, cu totul deosebite...

Te-ar putea interesa și

Principiul Libertății Mărilor

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE CU PRIVIRE LA DREPTUL MĂRII Problema libertăţii mărilor este comentată în cel puţin două locuri: în primul rând, în...

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Terorismul - gravă infracțiune internațională

Autopromovat pe lista problemelor fundamentale ale actualitatii, terorismul constituie o tema recurenta a studiilor sociologice, politologice si de...

Noțiunea de infracțiune internațională

CAPITOLUL 1.Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului internaţional penal Orice normă de drept exprimă o voinţă. Dacă exprimă voinţa unui stat,...

Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale

I N T R O D U C E R E Noţiuni generale privind răspunderea juridică pentru infracţiuni internaţionale Printre problemele fundamentale ale...

Problemele răspunderii penale pentru infracțiunile săvârșite în sfera circulației substanțelor narcotice, psihotrope, a analoagelor și precursorilor acestora

Introducere Actualitatea temei investigate. Printre problemele actuale cu care se confrunta comunitatea internationala trebuie evidentiata în mod...

Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională

INFRACŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ 1. Noţiunea de infracţiune internaţională Dreptul internaţional penal s-a constituit ca ramură distinctă a dreptului...

Ai nevoie de altceva?