Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1834
Mărime: 26.92KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Etică și deontologie juridică 3

Independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice specifice magistraților 4

1. Independența 4

2. Imparțialitatea 5

3. Integritate, demnitate, onoare 6

Bibliografie 8

Extras din document

Etică și deontologie juridică

Termenul de etică provine din grecescul ethos care înseamnă în traducere liberă, caracter, obișnuință, datină.

În sens uzual, etica reprezintă un ansamblu de concepte și principii morale în conformitate cu care societatea decide să reglementeze comportamentul membrilor săi determinând legitimul și acceptabilul inițial.

Etica reprezintă o știință despre învățătura care urmărește scopul formării unei noi personalități unui om bun și mai onest raportate direct la concepțiile de divinitate dominante la acel moment.

Etica presupune 3 dimensiuni fundamentale:

1. Dimensiunea normativă, adică etica constituie un ansamblu de norme și principii care dirijează conduita umană.

2. Dimensiunea de justificare, se referă la toate circumstanțele care fac etica necesară și argumentată.

3. Dimensiunea logică, este data de perspectiva metodică conștientizând ansamblul factorilor care explică necesitatea eticii.

DEONTOLOGIA nu reprezintă decât o formalizare a eticii care se materializează trecând prin codurile de conduita profesională, iar unele profesiuni sunt chiar direct implicate, cum ar fi MAGISTRATII, MEDICII, FUNCTIONARII PUBLICI, AVOCATII, EXPERTII CONTABILI, etc.

Cele mai importante valori etice fundamentale ale magistraților consacrate în Codul deontologic se referă la:

-independența magistraților

- promavarea supremației legii

- imparțialitate

- îndeplinirea îndatoririlor profesionale

- integritate, demnitate, onoare

Independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice specifice magistraților

1. Independența

A fi independent se referă la persoana care nu depinde de cineva sau ceva, care se bazează pe propriile puteri. Este un atribut care îi permite judecătorului să acționeze în realizarea actului de justiție și mai ales să decidă doar în baza legii și a propriei conștiințe, fără nici o subordonare sau influență.

Independența implică lipsa oricărei ingerințe din partea altor puteri ale statului sau a părților, precum și existența garanții reale contra oricăror presiuni exterioare.

Judecătorii trebuie să își exercite funcția cu obiectivitate și imparțialitate, să se supună doar legii și să aplice legea la situația de fapt determinată pe baza evaluării materialului probator, fără a da curs factorilor exteriori cu care interacționează.

Independența are un înțeles dual:

- independența instituțională - funcțională - care privește relațiile dintre judiciar și alte sisteme

- independența individuală - personală - care se referă la independența de facto a magistratului

Relaționarea celor două sensuri ale noțiunii de independență constă în faptul că un magistrat poate avea acea stare de spirit sau atitudine specifică în exercitarea curentă a atribuțiilor judiciare

Independența justiției implică disocierea din punct de vedere instituțional și structural de:

- legislativ,

- executiv,

- părți/alte persoane

- mass-media

Independența fată de legislativ semnifică:

- legiuitorul nu poate interveni în procesul de judecată în altă formă decât cea a emiterii de acte normative

- după pronunțarea unei hotărâri definitivă și irevocabilă, aceasta nu mai poate fi modificată de nici o autoritate nejudiciară în detrimentul procesului soluționat definitiv.

Independența față de executiv semnifică:

- lipsa oricărei imixtiuni din partea puterii executive în activitatea deînfăptuire a justiției în afara prerogativelor delegării legislative, în situația Guvernului, ori grațierii individuale în cazul președintelui țării.

Bibliografie

1. Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr.

328/2005, publicată în M. Of. nr. 815/08.09.2005;

2. Cristi Danileț, Concurs de admitere la INM și Magistratură 2014. Proba 3. Interviul.

Etică și deontologie judiciară, Editura C.H. Beck, București, 2014;

3. Cristi Danileț, Concurs de admitere la INM și Magistratură 2013. Proba 3. Interviul.

Etică și deontologie judiciară, Editura C.H. Beck, București, 2013;

4. Pivniceru M., Luca C., Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane, Ed.

Hamangiu, București, 2008;

Preview document

Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice - Pagina 1
Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice - Pagina 2
Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice - Pagina 3
Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice - Pagina 4
Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice - Pagina 5
Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice - Pagina 6
Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice - Pagina 7
Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Notiunile de etica si deontologie - independenta, impartialitatea si integritatea - valori deontologice.docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Dreptul și Morala

Introducere Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) a fost un filosof britanic, profesor de jurisprudenţă la Universitatea Oxford. Cele mai...

Istoria Dreptului Românesc

Definiţia pedepsei Pedeapsa este o măsură de represiune, sancţiune aplicată celui care a săvârşit o greşeală, în limbajul de specialitate...

Statutul Magistratului Judecător

I. ASPECTE GENERALE Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de către judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în...

Etica

INTRODUCERE Prezenta lucrare are ca obiectiv prezentarea principalelor repere care guverneaza activitatea functionarului public din punct de...

Deontologia Mediatorului

B. Introducere Tema lucrării este Deontologia mediatorului. Ca să putem trata acest subiect delicat trebuie să clarificăm câteva noţiuni legate de...

Te-ar putea interesa și

Deontologie AN II

2.2. Etică, morală, deontologie – delimitări conceptuale Originar în grecescul ηθος / ethos: cutumă, obicei, morav, caracter, comportament...

Ai nevoie de altceva?