Noul Management Public

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8330
Mărime: 45.32KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. Prezentare generală a conţinutului Noului Management Public 1

2. Abordări ale specialiştilor cu privire la Noul Management Public 9

3. Coordonate ale misiunii instituţiilor publice în contextul Noului management public 10

4. Principalele schimbări în administraţia publică din România determinate de Noul Management Public 17

5. Coordonate ale Noului Management Public şi impactul acestora asupra administraţiei publice din România 19

6. Managerul Public din România – un nou model de funcționar public de conducere cu rol important în procesul schimbărilor administrative 20

CONCLUZII 22

Extras din document

Noul Management Public.

Aplicarea acestuia în administraţia publică din România

7. Prezentare generală a conţinutului Noului Management Public

În ultimul deceniu se manifestă o tendinţă inovatoare în administraţia ţărilor dezvoltate, cunoscută sub numele de Noul Management Public.

Termenul „Noul Management Public” a fost pentru întâia oară folosit de către Christopher Hood în anul 1990, când a comparat schimbările petrecute în stilurile de management din administraţiile publice din ţările OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) în anii ´80. Hood a observat un număr substanţial de schimbări care au avut loc şi a evidenţiat similitudinile dintre ele, fapt ce l-a determinat să le reunească sub un singur concept, deşi a observat că ţările analizate şi-au reformat administraţia în moduri diferite.

Cu toate că s-au constatat numeroase asemănări, Noul Management Public nu este un model de reformă coerent şi consistent, motiv pentru care adesea a fost prezentat ca un grup de idei, variatii ale unei teme sau un conglomerat de idei.

Noul management public a apărut încă din anii 1980, fiind pus în practică abia zece ani mai târziu, în contextul reformelor din Marea Britanie şi Noua Zeelandă, când a indus posibilitatea gestionării cu succes a schimbării în interiorul organizaţiilor publice.

Forma rigidă, ierarhică, birocratică a administraţiei publice, care a dominat cel mai mult secolul XX, se schimbă cu o nouă formă flexibilă de management public. Această schimbare nu este o schimbare simplă a stilului managerial, ci o schimbare în rolul guvernării în societate şi a relţiei guvern-cetăţeni.

Termenul “guvernare” explică schimbarea discretă, unde cunoaştem mecanisme şi instrumente conectate la reţele de actori “care acţionează în domenii variate ale politicilor publice”. Cercetări recente au arătat că cetăţenii consideră că statul şi administraţia publică trebuie să acţioneze ca un promotor social şi economic.

În loc de a reduce guvernul, cu speranţa îmbunătăţirii economice, strategia a constat în îmbunătăţirea managementului guvernului. Trebuie să înţelegem că managementul nu se referă numai la modernizarea instituţiilor publice şi la reducerea costurilor şi cheltuielilor publice, ci şi la creşţerea importanţei parteneriatelor între sectorul public şi sectorul privat şi societatea civilă, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, întărirea responsabilităţii sociale, asigurarea unei largi participări a cetăţenilor în luarea deciziei şi feedback-ul asupra performanţelor serviciilor publice. Dacă sectorul public doreşte să rămână important, atunci trebuie să-şi îmbunătăţească performanţele, utilizând orice fel de mijloace.

Noul management public este o teorie generală privind guvernarea, activităţile şi modalitătile de organizare şi furnizare a serviciilor publice, cunoscând obiectivele guvernului.

Această teorie pune în evidenţă limitele administraţiei publice, considerată “instrumentul fundamental pentru organizarea guvernului” în secolul XX, susţinând înlocuirea modelului birocratic cu noul model de management, un model flexibil.

La sfârşitul secolului XX, este interesant că se propune o nouă teorie care depăşeşte teoria pură a birocraţiei şi a lui Weber. Aceasta înseamnă transferul de la o organizare structurală formală şi orientată pe legislaţie (guvernarea susţinută de teoria dreptului administrativ) la o organizare eficientă, un management eficient şi o alocare eficientă a resurselor publice, bazată pe noul rol al statului definit din punct de vedere economic

Potrivit premiselor teoretice ale noului management public, modelul birocratic nu este eficient pentru sectorul public de la sfârşitul secoluluii XX. Trebuie găsite instrumente noi, altele decât dreptul public şi procesul bugetar convenţional, de asemenea, vor fi schimbate calificarea şi motivarea personalului. Administraţia înlocuieşte structura sa clasică birocratică cu centre de responsabilitate, descentralizate. În acest context, interdependenţele dintre structuri, proceduri şi personal sunt critice. Necesitatea şi gradul de aplicare în practică a specificaţiilor procedurale şi structurale sunt determinate predominant de cultura organizaţională, de istorie, de situaţia economică.

Noul management public presupune o nouă paradigmă în sectorul public, un răspuns la nepotrivirile modelului tradiţional de administraţie. El introduce concepte şi roluri noi în acţiunile sectorului public, guvernarea transparentă, orientată pe rezultate şi manageri publici.

Preview document

Noul Management Public - Pagina 1
Noul Management Public - Pagina 2
Noul Management Public - Pagina 3
Noul Management Public - Pagina 4
Noul Management Public - Pagina 5
Noul Management Public - Pagina 6
Noul Management Public - Pagina 7
Noul Management Public - Pagina 8
Noul Management Public - Pagina 9
Noul Management Public - Pagina 10
Noul Management Public - Pagina 11
Noul Management Public - Pagina 12
Noul Management Public - Pagina 13
Noul Management Public - Pagina 14
Noul Management Public - Pagina 15
Noul Management Public - Pagina 16
Noul Management Public - Pagina 17
Noul Management Public - Pagina 18
Noul Management Public - Pagina 19
Noul Management Public - Pagina 20
Noul Management Public - Pagina 21
Noul Management Public - Pagina 22
Noul Management Public - Pagina 23
Noul Management Public - Pagina 24
Noul Management Public - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Noul Management Public.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public

INTRODUCERE Perfecţionarea sistemului de management la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene...

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Contract de Vanzare-Cumparare Comerciala

CAP 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE COMERCIALA IMPORTANTA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA CARACTERIZARE GENERALA:...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Administrativ

CAPITOLUL I – STATUL ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CAPITOLUL I – STATUL ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 1. Noţiuni de bază privind statul şi fenomenul...

Operatiunile de Stare Civila Indeplinite de Ofiterii de Stare Civila

Scurt istoric Dreptul vechi nu continea dispozitii referitoare la intocmirea si pastrarea actelor de stare civila, la modificarea acestora ori la...

Te-ar putea interesa și

Abordari Majore în Managementul Public cu Implicatii Asupra Noului Management Public

1. Prezentarea temei de cercetare Abordari majore in managementul public cu implicatii asupra noului management public. 2. Documentarea...

Dezvoltarea Funcției de Manager Public în UE - O Necesitate în Tranziția Către Noul Management Public

1. Motivarea temei – dezvoltarea funcţiei de manager public în UE – o necesitate în tranziţia către noul management public. Actualitatea şi...

Puncte de Vedere ale Specialistilor cu Privire la Continutul Noului Management Public

I.Evolutia managementului public la nivel international Aparitia si dezvoltarea conceptului de management corespunde unei evolutii progressive a...

Cercetare Stiintifica la Management Public - Misiunea Institutiilor Publice in Contextul Noului Management Public

Cercetare Apl1. Tema lucrarii Tema cercetarii stiintifice este reprezentata de misiunea institutiilor publice in contextul noului management...

Impactul Noului Management asupra Deciziilor din Administratia Publica

1. Introducere in Managementul Pulic si Noul Management Public Managementul public reprezinta ansamblul proceselor si relatiilor de management,...

Puncte de Vedere ale Specialistilor cu Privire la Continutul Noului Management Public

1. Tema lucrarii In ultimele doua decenii s-a manifestat in administratia publica un nou curent, acela al Noului Management Public. Noua tendinta...

Noul Management Public

Reformele administraţiei publice le putem considera procese de schimbare a ansamblului agregat (politici, norme, proceduri, sisteme etc.) specific...

Noul Management Public - Eseu

1.TEMA ESEULUI Managementul publicreprezinta ansamblul proceselor şi relaţiilor de management, bine determinate, existente între componente ale...

Ai nevoie de altceva?