Nulitatea actului juridic civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2824
Mărime: 39.41KB (arhivat)
Publicat de: Valentin N.
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conferentiar Dr. Munteanu Cornelia
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Cuprins

 1. Nulitatea actului juridic civil 3
 2. I. Noțiune 3
 3. II. Clasificarea nulităților actului juridic civil 4
 4. a) Nulitatea absolută 4
 5. b) Nulitatea relativă 4
 6. c) Nulitatea Parțială 4
 7. d)Nulitatea Totală 5
 8. e) Nulitatea expresă 5
 9. f) Nulitatea virtuală- 5
 10. g) Nulitatea de fond- . 5
 11. h) Nulitatea de formă- 5
 12. III. CAUZELE DE NULITATE 6
 13. - CAUZE DE NULITATE ABSOLUTĂ : 6
 14. - CAUZE DE NULITATE RELATIVĂ : 6
 15. IV. REGIMUL JURIDIC AL NULITĂȚII 6
 16. - Regimul juridic al nulității absolute 7
 17. - Regimul juridic al nuliățtii relative 7
 18. - Efectele nulității 8
 19. - Principiul retroactivității. Excepții. 9
 20. - Excepții de la retroactivarea nulității 9
 21. - Constituie asemenea exceptii : 9
 22. - Principiul repunerii în situația anterioară “ restitutio in integrum “. Excepții. 9
 23. - Excepțiile de la principiul “restitutio in integrum” 9
 24. - Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului inițial( “resolutio jure dantis resolvitur jur accipientis” ). Excepții. 10
 25. - Principii de drept care inlatura regula “quod nullum est, nullum producit effectum" 11
 26. - Principiul “error communis facit jur “ 12
 27. - Principiul raspunderii civile delictuale 12
 28. V. BIBLIOGRAFIE 13

Extras din referat

I. Noțiune

Conform art 1.246 alin.1 C. Civil Nulitatea este : “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune.”

Nulitatea reprezintă sancțiunea de drept civil ce constă în desființarea cu efecte retroactive - de la data încheierii- a unui act juridic încheiat cu încălcarea cerințelor legale cerute pentru valabilitatea sa.

În concepția dreptului nostrum civil, nulitatea nu este p stare organică a actului încheiat în disprețul prevederilor legale c ear avea drept consecință desființarea totală și iremediabilă a actului și efectelor sale, ci este o sancțiune civilă îndreptată împotriva acelor efecte ale actului, care contravin scopului dicpozițiilor legii încălcate, astefel că există posibilitatea mențineri parțiale a actului și a efectelor sale legale, nulitatea este deci un mijloc de adaptare a actelor juridice, prin anularea doar a clauzelor dispozițiilor legale încălcate, fără desființarea întregului act. În alte cuvinte, nulitatea este sancțiunea ce intervine în cazul în care, la îcheoerea actului juridic civil, nu se respectă dicpozițiile legale referitoare la condițiile de validitate a actului juridic.

Trăsături caracteristice:

- Sancțiune de drept civil

- Privește numai actele juridice civile

- Intervine atunci când sunt încălcate normele juridice care reglementează condițiile de validitate ale actului juridic

- Constă în lipsirea actului juridic de efectele ce contravin normelor juridice edictate pentru încheierea valabilă a actului juridic => nu privește întotdeauna actul juridic în întregul său.

- Momentul în raport cu care se apreciază conformitatea actului juridic cu legea este acela al încheierii actului juridic.

- Nu intervine dacă, deși la încheierea actului juridic a fost încălcată o condiție de validitate, printr-o normă specială se dispune astfel.

II. Clasificarea nulităților actului juridic civil

- În funcție de interesul ocrotit, nulitatea este:

a) Absolută

b) Relativă

a) Nulitatea absolută

Conform art. 1.247 alin.1“Este nul contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes general”

Nulitatea absolută- este nulitatea care sancționează nerespectarea, la încheierea actului juridic, a unei norme care ocrotește un interes general, obștesc. În legislație, nulitatea absolută este desemnată prin formule “nulitatea de drept” sau “nulitate” sau “nulitate de plin drept”.

b) Nulitatea relativă

Conform art.1.248 alin.1 “Contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular este anulabil”

Nulitatea relativă- este nulitatea care sancționeză nerespectarea, la încheierea actului juridic civil a unei norme care ocrotește un interes particular, individual ori personal. Nulitatea relative este indicate prin formulele: “actul este anulabil”, “actul este anulat”

- În funcție de întinderea efectelor sale, nulitatea poate fi:

c) Parțială

d) Totală

c) Nulitatea Parțială

Conform art. 1.255 alin.1 “Clauzele contrare legii, ordine publice sau bunelor moravuri și care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului în întregul său numai dacă sunt, prin natural or, esențiale sau dacă, în lipsa acestora, contractual nu s-ar fi încheiat”

Nulitatea partială - desființează numai o parte dintre efectele actului juridic civil, celelalte efecte ale actului producându-se deoarece nu contravin legii.

Bibliografie

- Codul civil art 1.246-1.265-Ed. a 10-a- București: Editura Hamangiu, 2019

- Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2011.

- Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2012.

- Mădălina Afrăsinei, Mona-Lisa Belu-Magdo ș.a., Noul Cod civil. Comentarii, doctrină, jurisprudență, vol. II, Ed. Hamangiu, București, 2012.

- https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-civil-introducere/nulitatea-actului-juridic-civil/

- http://www.rasfoiesc.com/legal/drept/Nulitatea-actului-juridic-civi67.php

Preview document

Nulitatea actului juridic civil - Pagina 1
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 2
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 3
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 4
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 5
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 6
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 7
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 8
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 9
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 10
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 11
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 12
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Nulitatea actului juridic civil.docx

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Nulitatea societății comerciale în codul civil nou

Capitolul 1. Introducere Materia nulităţii societare (atât nulitatea contractului de societate, cât şi nulitatea persoanei juridice) are o...

Nulitatea actului juridic

Definiție Neexistând o definiție legală, în literatura de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale nulității actului civil. De...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Formele infracțiunii intenționate

I.FAZELE DE DESFĂŞURARE ALE INFRACŢIUNII INTENŢIONATE 1.Notiune Infracţiunea este întotdeauna o manifestare a omului în sfera relaţiilor sociale....

Controlul constituționalității legilor - prezentare comparată între modelul american și cel european

1.Apariţia controlului constituţionalităţii legilor în SUA şi Europa Democraţia s-a dezvoltat şi se dezvoltă numai în măsura în care relaţia...

Forma Actului Juridic Civil

Actul juridic civil, definiţie În ceea ce priveşte definirea actului juridic civil există mai multe variante, astfel Codul civil îl defineşte prin...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Efectele nulității actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil este definita ca fiind sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Inchierea unui act juridic civil cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de validitate a actului atrage nulitatea acestuia....

Ai nevoie de altceva?