Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 8149
Mărime: 57.09KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apafi Larisa

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate p.2
 2. Secţiunea 1. Reglementare p.2
 3. Secţiunea 2. Nulităţi absolute ale căsătoriei p.3
 4. 2.1. Cazuri de nulitate absolută p.3
 5. 2.2. Regim juridic p.5
 6. Secţiunea 3. Nulităţi relative ale căsătoriei p.8
 7. 3.1. Cazuri de nulitate relative p.8
 8. 3.2. Regim juridic p.9
 9. CAPITOLUL 2. Efectele nulităţii p.11
 10. Secţiunea 1. Precizări prealabile p.11
 11. Secţiunea 2. Efectul retroactiv al nulităţii căsătoriei p.11
 12. Secţiunea 3. Situaţia copiilor p.13
 13. Secţiunea 4. Căsătoria putative p.14
 14. 4.1. Consideraţii generale p.14
 15. 4.2. Condiţiile şi dovada bunei credinţe p.14
 16. 4.3. Efectele căsătoriei putative p.15
 17. Secţiunea 5. Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti p.18
 18. CAPITOLUL 3. Nulitatea căsătoriei în alte state p.19
 19. Secțiunea 1. Nulitatea căsătoriei în Italia p.19
 20. Secțiunea 2. Nulitatea căsătoriei în Polonia p.20

Extras din referat

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate.

Secţiunea 1. Reglementare.

Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca act juridic, se sancţionează, ca şi în dreptul comun, cu nulitatea.

Cu toate acestea, în materia căsătoriei legea instituie însă unele dispoziţii derogatorii de la dreptul comun, având în vedere importanţa căsătoriei şi gravitatea consecinţelor pe care le implică desfiinţarea ei.

Nulităţile în materia căsătoriei pot fi clasificate după cum urmează:

a) după modul cum sunt reglementate de lege, nulităţile sunt – de regulă – exprese, dar există şi nulităţi virtuale, care nu sunt expres prevăzute de lege. În literatura juridică şi în jurisprudenţă s-au admis două asemenea cazuri de nulitate, şi anume: căsătoria între persoane al căror sex nu este diferenţiat şi căsătoria fictivă;

b) din punctul de vedere al interesului ocrotit, nulităţile căsătoriei sunt absolute şi relative.

Sub imperiul Codului familiei, nulităţile absolute exprese sunt prevăzute de art. 19 din C.fam. şi de art. 7 din Legea nr. 119/1996. La acestea se adaugă nulităţile absolute virtuale în cazul căsătoriei persoanelor al căror sex nu este diferenţiat, precum şi în cazul căsătoriei fictive.

Potrivit art. 293 din N.C.civ., este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 271, 273, 274, 276 şi art. 287 alin. (1). De asemenea, noul Cod civil reglementează expres nulitatea absolută a căsătoriei pentru lipsa vârstei matrimoniale în art. 294, precum şi a căsătoriei fictive în art. 295.

Noul Cod civil nu a mai prevăzut nulitatea absolută a căsătoriei pentru lipsa publicităţii declaraţiei de căsătorie (art. 19 coroborat cu art. 13 C.fam), soluţie excesivă impusă de legiuitor. Ar fi fost suficient să se prevadă sancţiuni pentru ofiţerul de stare civilă care nu a afişat declaraţia de căsătorie, aceasta fiind o obligaţie care-i revine lui, potrivit legii.

Nu există nici un argument pentru care neîndeplinirea acestei obligaţii trebuie suportată de către soţi prin desfiinţarea căsătoriei, în condiţiile în care nu a existat nici un impediment la încheierea căsătoriei. De aceea, s-a propus în doctrină ca ori de câte ori s-ar constata neîndeplinirea acestei formalităţi, dar s-ar dovedi că soţii au o viaţă de familie firească şi nu există nici un alt impediment la căsătorie, soluţia să fie aceea a acoperirii acestei cauze de nulitate absolută.

Secţiunea 2. Nulităţi absolute ale căsătoriei.

2.1. Cazuri de nulitate absolută

1. Lipsa diferenţei de sex

2. Lipsa vârstei matrimoniale

3. Lipsa consimţământului la căsătorie

4. Bigamia

5. Rudenia

6. Adopţia

7. Alienaţia si debilitatea mintală

8. Încălcarea formalităţilor privind celebrarea căsătoriei (la sediul serviciului de stare civilă, în mod public, în prezenţa a doi martori, în faţa ofiţerului de stare civilă)

9. Lipsa publicităţii declaraţiei de căsătorie

10. Căsătoria fictivă

Reglementarea căsătoriei fictive potrivit noului Cod civil

În vechea reglementare, acest caz de nulitate nu era prevăzut în legislaţie, ci era o creaţie a doctrinei şi a jurisprudenţei.

Potrivit art. 295 din N.C.civ., căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie este lovită de nulitate absolută. Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, a intervenit convieţuirea soţilor, soţia a născut sau a rămas însărcinată ori au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei.

De asemenea, art. 1294 din N.C.civ. prevede că dispoziţiile referitoare la simulaţie nu se aplică actelor nepatrimoniale. Aceste texte permit, astfel, clarificarea naturii juridice şi, pe cale de consecinţă, a regimului juridic al căsătoriei fictive. Căsătoriei fictive nu i se aplică, aşadar, sancţiunea inopozabilităţii din materia simulaţiei, ci sancţiunea este nulitatea absolută.

În practică, de regulă căsătoria fictivă presupune fraudarea legii, căsătoria fiind doar un mijloc licit, pentru a obţine un rezultat ilicit. Căsătoria fictivă se încheie în scopul de a realiza unele efecte secundare, care nu sunt specifice căsătoriei, dar care nu pot fi obţinute în alt mod.

Preview document

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 1
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 2
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 3
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 4
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 5
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 6
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 7
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 8
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 9
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 10
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 11
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 12
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 13
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 14
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 15
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 16
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 17
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 18
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 19
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 20
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 21
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 22
Nulitatea căsătoriei în noul cod civil - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Nulitatea Casatoriei in Noul Cod Civil.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Acțiunea Penală și Acțiunea Civilă în Procesul Penal

Actiunea în justitie Orice încalcare a normei juridice prin comiterea unui fapt ilicit produce un conflict de drepturi, iar rezolvarea...

Procedura încheierii căsătoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Nulitatea căsătoriei

Capitolul 1 Consideratii generale privind nulitatea casatoriei Casatoria este - uniunea liber consimtita dintre "un barbat si o femeie, realizata...

Nulitatea relativă a căsătoriei

Dreptul familiei reuneşte normele juridice care reglementează raporturile personale şi cele patrimoniale izvorâte din căsătorie, rudenie, adopţie,...

Infracțiuni privind regimul drogurilor - Legea 143 pe 2000

1. Analiza infracțiunilor reglementate În încercarea de a defini conceptul de drog, observăm că nu există o definire unanim acceptată. Însă în...

Furtul simplu și furtul calificat - analiză comparativă

CAPITOLUL I-CONSIDERATII GENERALE PRIVIND INFRACTIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI 1. 1-Referinte istorice si element de drept comparat 1.Evolutia...

Te-ar putea interesa și

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Cauzele de nulitate ale căsătoriei

I ABSTRACT As the Roman family was at the centre of the Roman Civilization, the status of women relating to the institution of Marriage needed to...

Reprezentarea și rezerva succesorală

Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate....

Imagine și Societate

Introducere Căsătoria este uniunea liber consim¬tă intre un bărbat şi o femeie, care se încheie potrivit dispozi¬ţiilor legale, cu scopul de a...

Căsătoria și Divorțul în Dreptul Roman și Contemporan

Căsătoria în dreptul roman I.Căsătoria romană În epoca romană întemeierea familiei era un eveniment de o importanţă deosebită.Cu toate acestea,...

Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei

INTRODUCERE Filiaţia este atât o legătură biologică izvorâtă din procreare şi naştere, cât şi o instituţie socială, o creaţie artificială care...

Relațiile Patrimoniale dintre Soți

Capitolul 1. REGIMUL MATRIMONIAL Familia reprezinta scopul căsătoriei, ca uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie. Naşterea,...

Ai nevoie de altceva?