Nulitatea Contractului Individual de Munca

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4487
Mărime: 18.51KB (arhivat)
Publicat de: Camelia Ștefan
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. M.Tofan
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Extras din referat

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NULITATEA

Nulitatea contractului individual de munca asa cum este reglementata ca institutie juridica pentru prima data in Codul Muncii art.57 ,exprima , concentrat , acumularile doctrinei juridice , si ale practicii in aceasta materie . Initial problemele pe care le ridica nulitatea contractului individual de munca se solutionau prin aplicarea regulilor referitoare la nulitate din dreptul civil.Ulterior , nulitatea a fost consacrata in legislatia muncii , indirect prin intermediul art.68 lit.b , din legea 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca , dar se aplicau ,in continuare , normele dreptului comun .

Deoarece in legislatia muncii nu este reglementata nulitatea , potrivit art.187 ,Codul Muncii , trebuie sa facem aplicatiunea reglementarilor din dreptul civil si a teoriei nulitatii din dreptul civil , in masura in care acestea nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor juridice de munca , in raport cu dreptul muncii ,dreptul civil constituind drept comun . In literatura juridica de specialitate , nulitatea a fost definita ca fiind sanctiunea civila prin care actul juridic care nu indeplineste conditiile de validitate – de fond , forma – impuse de normele de drept , este lipsit de efectele care contravin legii ori regulilor de convietuire sociala .

Prin urmare , indreptata nu impotriva actelor juridice , ci impotriva efectelor ce contrazic dispozitia incalcata , nulitatea constituie un mijloc de restabilire a concordantei dintre dispozitia legala si si a actului juridic care o incalca .

Aceasta conceptie asupra nulitatii proprie dreptului civil roman ,care urmareste , cand este posibil , salvarea actului , se deosebeste de conceptia nulitatii si dreptul altor state europene ( Franta ) ,potrivit carora nulitatea este considerata ca o stare organica a actului , ca un act „mort” ,ce nu produce nici un fel de efect .

In dreptul muncii este posibila remedierea , in anumite conditii ,a actului chiar atunci cand acesta este lovit de nulitate absoluta . In acest fel se promoveaza ideea remedierii actului juridic lovit de nulitate ,daca cerinta dispozitiei legale incalcate , cu ocazia incheierii actului juridic ,a fost ulterior indeplinita ,a fost abrogata sau modificata . Este necesar sa facem distinctia intre nulitatea contractului individual de munca si incetarea contractului individual de munca , deoarece fiecare dintre acestea constituie o notiune distincta . Astfel , daca nulitatea este o sanctiune ce lipseste de efecte contractul individual de munca incheiat cu incalcarea conditiilor generale sau speciale de validitate , incetarea contractului individual de munca prin oricare din modalitatile stabilite de lege este o masura care se poate lua nimai in cazul in care in cursul executarii contractului valabil incheiat a aparut o cauza care face imposibila continuarea raportului juridic de munca.

Prin urmare nulitatea si incetarea contractului de munca sunt notiuni care se aplica unor situatii deosebite , ne fiind posibil ca un contracte de munca sa fie constatat nul si reziliat.

In aplicarea teoriei generale a nulitatii la contractul individual de munca , ata practica judiciara ,cat si literatura de specialitate au subliniat existenta unor particularitati determinate de specificul raporturilor juridice de munca .

Astfel , constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor (ex nunc ) , niciodata pentru trecut (ex tunc). Persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la remunerarea acesteia , corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu .

Deoarece contractul de munca este un contract cu prestatii succesive , iar munca prestata are un caracter ireversibil , la fel ca si retribuirea ei ,nulitatea in dreptul muncii se caracterizeaza prin aceea ca intinderea in timp a efectelor ei este partiala , adica orice contract nul produce efecte numai pentru trecut . Asa fiind , nulitatea in dreptul muncii neavand caracter retroactiv , va produce efecte numai pentru viitor .

Preview document

Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 1
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 2
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 3
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 4
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 5
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 6
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 7
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 8
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 9
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 10
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 11
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 12
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 13
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 14
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 15
Nulitatea Contractului Individual de Munca - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Nulitatea Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Evidența Salariaților

REZUMATUL LUCRĂRII Dezvoltarea impetuoasă a tehnicii de calcul şi răspândirea diferitelor aplicaţii ale acesteia nu au ocolit nici unele domenii...

Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă

PROTECŢIA JURIDICĂ A TINERILOR ÎN RAPORTURILE DE MUNCĂ CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE §1....

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Nulitatea Contractului Individual de Muncă

NOŢIUNI GENERALE Munca reprezintă activitatea umana specifică manuală şi/sau intelectuală prin care oamenii îşi utilizează aptitudinile fizice...

Nulitatea Contractului Individual De Muncă

Capitolul I Preliminarii 1. Consideraţii introductive privind dreptul muncii. Munca reprezintă o activitate specific umană , care încă de la...

Ai nevoie de altceva?