Nulitatea Contractului Individual de Muncă

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3680
Mărime: 20.38KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Tofan
UNIVERSITATEA “ALLEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZARE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII AN III

Cuprins

CUPRINS 2

I. NOŢIUNI GENERALE 2

II. NULITATEA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 5

III. CONSTATAREA NULITĂŢII 9

IV. EFECTELE NULITĂŢII 10

VI. SPEŢĂ 12

BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

NOŢIUNI GENERALE

Munca reprezintă activitatea umana specifică manuală şi/sau intelectuală prin care oamenii îşi utilizează aptitudinile fizice şi/sau intelectuale în scopul producerii bunurilor cerute de satisfacerea trebuinţelor lor.

Contractul individual de muncă este înţelegerea încheiată în scris , prin care o parte - salariatul – se obligă la prestarea în timp a unei munci în folosul şi în subordinea celeilalte părţi – angajatorul – iar acesta îi asigură , la rândul său , plata salariului şi condiţii adecvate de muncă.

Elementele esenţiale ale contractului individual de muncă sunt : părţile (subiectele) , felul muncii şi locul muncii.

Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă sunt :

- este un contract numit, reglementat prin norme de drept ale muncii;

- este guvernat de principiul libertăţii de voinţă, cu respectarea normelor imperative ale legii;

- nu poate avea decât două părţi : salariatul şi angajatorul (pluralitatea de subiecte este exclusă, activă sau pasivă);

- obligaţia salariatului este de a face (a munci), trebuie executată în natură (prin muncă), neputând fi niciodată preschimbata in dezdăunări (ex: salariatul să-i ofere angajatorului , în locul muncii , o anumită valoare materială);

- are un caracter bilateral (sinalagmatic), dă naştere la drepturi si obligaţii reciproce între părţi , cauza obligaţiei uneia dintre ele constituind-o executarea obligaţiei celeilalte;

- este un contract cu titlu oneros, părţile obţinând reciproc o contraprestaţie , în schimbul aceleia pe care s-au obligat să o efectueze;

- are un caracter comutativ, atât prestaţia salariatului cât şi cea a angajatorului sunt cunoscute de la început, din momentul încheierii contractului;

- se încheie intuitu personae, luându-se în consideraţie atât calităţile persoanei care urmează a presta munca şi respectiv condiţiile pe care le oferă angajatorul; (salariatul nu-şi poate îndeplini obligaţiile contractuale prin intermediul sau cu ajutorul altei persoane, nu poate transmite aceste obligaţii prin moştenire, iar eroarea asupra persoanei constituie viciu de consimţământ, ceea ce conduce la anulabilitatea contractului);

- este un contract cu executare succesivă în timp (în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către o parte a obligaţiilor ce-i revin , sancţiunea va fi rezilierea contractului numai pentru viitor, iar nu rezoluţiunea care produce efecte şi retroactive);

- nu poate fi afectat de o condiţie suspensivă, nici de o condiţie rezolutorie; excepţional poate fi afectat de un termen extinctiv (atunci când legea permite încheierea contractului individual de muncă pe o perioadă de timp determinată) sau de un termen suspensiv (dar cert);

- are caracter consensual, încheindu-se prin simplul acord de voinţă al părţilor, forma scrisă fiind pretinsă de lege numai pentru proba contractului şi nu pentru însăşi existenţa lui;

- pe parcursul executării contractului, salariatul se subordonează faţă de angajator; din acest motiv în contractul colectiv de muncă de la nivel naţional se stipulează că organizarea activităţii, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă, cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de exercitare a obligaţiilor de serviciu sunt de competenţa exclusivă a celor care angajează.

Preview document

Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 1
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 2
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 3
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 4
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 5
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 6
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 7
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 8
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 9
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 10
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 11
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 12
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 13
Nulitatea Contractului Individual de Muncă - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Nulitatea Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Organizația Internațională a Muncii

CAPITOLUL I ISTORICUL, EVOLUŢIA ŞI SCOPURILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII SECŢIUNEA I CREAREA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII În...

Demisia

I.Noţiune şi reglementare Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractul său individual de muncă dă expresie principiului libertăţii...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Legislatia Juridica in Munca

Argument Am ales aceasta tema, datorita faptului în care se îmbina logic, un important aspect teoretic respectiv Raspunderea juridica în munca,...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

1.MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Modificarea şi încetarea contractului individual de muncă poate interveni numai în condiţiile...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă Prin modificarea contractului individual de muncă se întelege orice schimbare a clauzelor...

Principiile Dreptului Muncii

1. Consideraţii generale cu privire la principiile dreptului muncii Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care...

Timpul de lucru și felurile lui - Munca prin cumul

Actualitatea temei: Una din marele probleme ale cetatenilor Republicii Moldova este costul ridicat al vietii. Motivati de conditiile economice...

Ai nevoie de altceva?