Nulitatea - sancțiune specific dreptului civil

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1168
Mărime: 23.99KB (arhivat)
Publicat de: Alexia Baciu
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cebotari Adriana
Chisinau, R. Moldova

Extras din referat

Dreptul este un sistem de reguli, care sunt create și puse în aplicare prin intermediul unor instituții sociale sau guvernamentale pentru a reglementa comportamentul. Dreptul este un sistem care ajută la reglementare și prin care se asigură că o comunitate arată respect și egalitate în interiorul ei. Dreptul civil este acea ramura de drept care reglementeaza raporturi juridice, patrimoniale si nepatrimoniale, in care partile figureaza ca subiecte egale in drepturi.Orice ramură de drept este constituită din totalitate de regului,norme care reglementează anumite raporturi,în caz de nerespectare a normlor de către indivizi,în orice ramură de drept,este prevăzută o anumită constrângere sau sancțiune. În Dreptul Penal ,în calitate de sancțiune este pedeapsa care se indivitualizează după anumite criterii ,acestea pot fi pedeapsa detențiunii pe viață ,pedeapsa închisorii,amenda penală,etc.Dreptul Contravențional în calitate de sancțiune aplică sancțiunea prin amendă ,avertisment ,arentrul contravențional,etc.Dreptul civil ,în cazul nerespecării condițiilor prevăzute de lege a formării actului juridic civil se sancționeză cu Nulitate.

Nulitatea este o sancțiune civilă care deființeză actul juridic în cazul în care acesta a fost încheiat cu nerespectarea condițiilor de validitate cerute de lege.Acesta este o difiniție dată de doctrina de specialitate care a fost formulată în baza reglamentărilor legale.Din acestă difiniție deducem că actul juridic sancționat cu nulitate este lipsit de efecte juridice.Deși actul există în forma sa material,acesta nu produce efecte juridice.

Dreptul Civil ,de asemenea,reglementează și alte sancțiuni care aduc la lipsirea de efecte a actelor juridice ,cum ar fi : rezoluționarea,rezilierea,revocarea,inopozobilitatea,caducitatea.Nulitatea actului juridic trebuie desebită de aceste cauze similare.Rezoluțiunea este acea sancțiune civilă care constă în desființarea unui contract sinalagmatic pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor ce le incumbă de cître una din părți,iar nulitatea - tuturor actelor juridice. Rezoluțiunea presupune existența unui act juridic perfect valabil care nu se execută din culpa unei părți, iar nulitatea actului presupune că, la momentul încheierii actului juridic, nu au fost respectate condițiile de valabilitate.Deosebirea dintre rezoluțiune și reziliere nu este majoră ,contă în faptul că prima are un effect retroactiv,iar cea de a doua nu desființază efectele actului ce s-au produs anterior ei,adică produce efect numai pentru viitor.Diferența dintre revocare și nulitate constă în faptul că nulitatea are efect retroactive,iar revocare desființează actul juridic pentru viitor.

Între caducitate și nulitate există următoarele deosebiri.Caducitatea presupune o act valabil încheiat,iar nulitateaun act nevalabil.Caducitatea presupune o cauză ulterioară încheierii actului juridic independent de voința părții,iar nulitatea intervine pentru cause anterioare sau concomitente cu momentul încheierii actului juridic,de asemenea,nulitatea are efect retroactive,față de caducitate care operează numai pentru viitor.

Inpozabilitatea și nulitatea tot se deosebesc între ele,prin ceea că inpozabilitatea presupune un act valabil,iar nulitatea un act nevalabil.Inpoazabilitatea se aplică doar unor categorii de acte exăres și exhaustiv prevăzute de lege,iar nulitatea tuturor actelor juridice.Înpozabilitatea sancționează neîndeplinirea condițiilor de publicitate, iar nulitatea neîndeplinirea condițiilor de valabilitate.Aceste diferențe se duduc din articolele 732-7524 Codul Civil.

Preview document

Nulitatea - sancțiune specific dreptului civil - Pagina 1
Nulitatea - sancțiune specific dreptului civil - Pagina 2
Nulitatea - sancțiune specific dreptului civil - Pagina 3
Nulitatea - sancțiune specific dreptului civil - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Nulitatea - sanctiune specific dreptului civil.docx

Te-ar putea interesa și

Capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu a persoanei fizice

CAPITOLUL I NOTIUNILE DE PERSOANA FIZICA SI DE PERSONALITATE JURIDICA Aspecte introductive 1.1. Notiunea de persoana fizica Numai oamenilor le...

Nulitatea Actului Juridic

Nulitatea actului juridic civil In raporturile pe care le stabilesc, prin actele pe care le incheie,persoanele sunt obligate sa respecte anumite...

Drept Civil

Dreptul, ca si statul, este o categorie istorica aparuta pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii omenesti, si anume în orânduirea...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Drept civil

8 octombrie – curs 1 Notiunea dreptului civil Dreptul civil este o ramura de drept ce cuprinde normele juridice care reglementeaza raporturile...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drept civil - Teoria generală

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului...

Drept Civil

Pentru dreptul civil persoana juridica este un subiect colectiv de drept, adica un colectiv de oameni care, intrunind conditiile cerute de lege,...

Ai nevoie de altceva?