Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 10273
Mărime: 42.93KB (arhivat)
Publicat de: Basarab Udrea
Puncte necesare: 9
Facultatea de Drept
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. REGIMUL JURIDIC AL NULITĂȚII ABSOLUTE 4
 3. Precizări prealabile 4
 4. Secțiunea I. Dispoziții generale 4
 5. Secțiunea a II-a. Condițiile generale ale nulității absolute 5
 6. Secțiunea a III-a. Cazurile de nulitate absolută 7
 7. Secțiunea a IV-a. Aspecte procedurale 8
 8. Secțiunea a V-a. Efectele nulității absolute 9
 9. CAPITOLUL II. ROLUL PROCURORULUI ÎN PROCESUL PENAL 11
 10. Secțiunea I. Calitatea procurorului în procesul penal 11
 11. Secțiunea a II-a. Participarea procurorului în procesul penal 12
 12. CAPITOLUL III. CAZURI DE PARTICIPARE OBLIGATORIE A PROCURORULUI ÎN PROCESUL PENAL 14
 13. Considerații generale 14
 14. Secțiunea I. Urmărirea penală 15
 15. Secțiunea a II-a. Camera preliminară 19
 16. Secțiunea a III-a. Judecata 20
 17. Secțiunea a IV-a. Punerea în executare hotărârilor judecătorești penale 23
 18. CONCLUZII 24
 19. BIBLIOGRAFIE 25

Extras din referat

INTRODUCERE

Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat într-un termen rezonabil, nu poate fi asigurat fără așezarea acestuia pe pilonii unor noi principii care, alături de cele clasice, să oblige organele judiciare la înfăptuirea unei justiții penale independente și imparțiale, în măsură să instaureze în opinia publică respectul și încrederea în actul de justiție .

Așa fiind, observăm că principiul constituțional ,,Nulla iustitia sine lege’’, care guvernează întreaga înfăptuire a justiției, reprezintă și pilonul fundamental al procesului penal. Consacrarea expresă a principiului legalității în prevederile art.2 din Codul de procedură penală, a dat o mai mare eficiență sancțiunilor instituite de lege în vederea garantării respectării procedurilor judiciare, impunând ca întreaga activitate judiciară să se desfășoare în strictă conformitate cu normele de procedură penală. Practic, sancțiunile procesuale aplicate actelor procesuale și procedurale efectuate cu încălcarea legii, intră în sfera garanțiilor care asigură atât efectivitatea principiului legalității, cât și a principiului aflării adevărului.

Astfel, plecând de la importanța sancțiunilor procesuale și de la rolul acestora în economia procesului penal, ne-am propus, ca în lucrarea de față să tratăm una dintre cele mai importante sancțiuni prevăzute de Codul de procedură penală, respectiv nulitatea absolută, prin raportare la participarea obligatorie a procurorului în procesul penal, acesta din urmă fiind unul dintre garanții unei proceduri judicioase.

În ceea ce privește structura lucrării, pentru o bună înțelegere a conceptelor, în cuprinsul capitolului I, vom analiza succinct regimul juridic al nulității absolute, făcând referire la dispozițiile generale în materie, la condițiile și aspectele procedurale care țin de aceasta, precum și la efectele pe care le produce, iar în cuprinsul capitolului II, vom arăta care este rolul procurorului în procesul penal prin raportare la calitatea și la participarea sa în cadrul procesului. Plecând de la regula participării obligatorii, vom încerca să arătăm, tocmai pentru a contura o imagine clară asupra rolului procurorului în cadrul procesului penal, că există și situații excepționale, în care procurorul are posibilitatea legală de a nu participa la anumite proceduri judiciare.

În continuare, după definirea conceptelor, vom arăta în cuprinsul capitolului III, care sunt, în concret, cazurile în care participarea procurorului este obligatorie și cum funcționează instituția nulității absolute prin raportare la fiecare situație concretă, deosebindu-le în categorii care țin de etapa procesuală în care acestea se ivesc.

CAPITOLUL 1. REGIMUL JURIDIC AL NULITĂȚII ABSOLUTE

Precizări prealabile

Nulitățile reprezintă acele sancțiuni procesuale care lovesc actele procesuale și procedurale întocmite cu încălcarea dispoziitilor legale, lipsindu-le de efecte juridice. Potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală, nulitățile se pot clasifica în principal, după modul de exprimare în normă juridică și după modul de aplicare și efectele pe care le pot produce.

Întâlnim astfel, după modul de exprimare în normă juridică, nulități exprese - care se aplică în cazul nerespectării unor anumite norme procesuale individualizate în lege - așa cum sunt cazurile prevăzute în art. 281 alin. 1 C.Proc.Pen. și nulități virtuale - care rezultă din reglementarea generală privind respectarea legii în desfășurarea procesului penal, temeiul legal regăsindu-se în dispozițiile art. 2 și ale art. 282 C.Proc.Pen.

Totodată, după modul de aplicare și efectele pe are le produc, nulitățile pot fi: nulități absolute - care intervin în cazurile expres prevăzute de lege și care se constată din oficiu sau la cerere, putând fi invocate, în principiu în orice stare a procesului penal, cu excepțiile prevăzute de lege și nulități relative - care sunt, de regulă, cele virtuale și sunt incidente, în cazul încălcării oricărei alte dispoziții legale decât cele prevăzute în art. 281 C.Proc.Pen.

Secțiunea I. Dispoziții generale

În ceea ce privește nulitatea absolută, aceasta este reglementată de Codul de procedură penală la art. 281 alin. 1. Prin raportare la clasificările mai sus enumerate, este de precizat faptul că nulitatea absolută este în același timp și o nulitate expresă care intervine în cazul încălcării unor dispoziții legale care au o importanță deosebită în desfășurarea procesului penal.

Nulitățile absolute se caracterizează prin faptul că vătămarea pe care o produc este prezumată (prezumție de juris et de jure), ea fiind întotdeauna considerată ca existentă, fără posiblitatea invocării probei contrarii. Astfel, cel care invocă nulitatea nu trebuie să facă dovada existenței vătămării, fiind suficientă dovada încălcării normei juridice prevăzute sub sancțiunea nulității absolute. Totodată, nulitatea absolută se caracterizează și prin condițiile de timp în care aceasta poate fi invocată, regula fiind aceea că în majoritatea cazurilor aceasta poate fi adusă în discuție în orice stare a procesului, aspect care o deosebește în mod clar de nulitatea relativă; de asemenea și sfera persoanelor care pot invoca nulitatea absolută este una mai extinsă decât în privința nulității relative și a altor sancțiuni, aceasta putând fi invocată de procuror, de subiecții procesuali principali și orice parte din proces, indiferent de existența sau inexistența unui interes procesual propriu, putând fi invocată chiar și din oficiu de către judecător sau instanța de judecată.

Bibliografie

1. Dongoroz, Vintilă, Explicațiile teoretice ale codului de procedură penală român. Partea generală, vol. I, Editura Academiei române, București, 1975

2. Giurgiu, Narcis, Cauzele de nulitate în procesul penal, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1974

3. Ionescu-Dolj, Ion, Curs de procedură penală română, Ed. Socec, București, 1937

4. Iordache, Magdalena, Nulitățile în noul Cod de procedură penală Ed. Universul Juridic, București, 2015

5. Bogdan Micu, Radu Slăvoiu, Alina-Gabriela Păun, Procedură penală - curs pentru admitere în magistratură și avocatură.Teste grilă, Ed. Hamangiu, București, 2017,

6. Neagu, Ion, Drept procesual penal. Partea generală. Tratat, Ed. Global Lex, București, 2004

7. Neagu, Ion, Damaschin, Mircea, Tratat de procedură penală. Partea generală, Ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2015

8. Theodoru, Grigore, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, București, 2007

9. Trancă, Anamaria, Nulitățile în procesul penal, Ed. Hamangiu, București, 2013

10. Udroiu, Mihail, Procedură penală.Partea generală.Noul cod de procedură penală, Ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2015

11. Udroiu, Mihail (coord.), Codul de Procedură penală. Comentariu pe articole, ed. C.H.Beck, București, 2015

12. Udroiu, Mihail, Procedură Penală. Partea specială. Sinteze și Grile, ediția 4, Ed. C.H.Beck, București, 2017

13. Volonciu, Nicolae (coord. științific), Noul Cod de procedură penală comentat, Ed. Hamangiu, București, 2014

14. Zarafiu, Andrei, Procedură Penală. Partea generală. Partea Specială. Curs universitar, Ed. C.H.Beck, București, 2014

Preview document

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 1
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 2
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 3
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 4
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 5
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 6
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 7
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 8
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 9
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 10
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 11
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 12
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 13
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 14
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 15
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 16
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 17
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 18
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 19
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 20
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 21
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 22
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 23
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 24
Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Nulitatile absolute rezultate din incalcarea dispozitiilor relative la participarea procurorului, atunci cand participarea sa este obligatorie potrivit legii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza nulităților în drept

Capitolul 1 Principiul legalitatii si garantiile realizarii sale in procesul penal 1.Principiul legalitatii - regula de baza in procesul penal...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute

CAPITOLUL I 1. Legalitatea procesului penal Actele procedurale sunt mijloacele prin intermediul cărora se aduc la îndeplinire sarcinile ce decurg...

Prezumția de Nevinovăție

Prezumţia de nevinovăţie a fost instituită pentru prima dată ca regulă de drept în secolul al XVIII-lea în legislaţia SUA şi apoi în Declaraţia...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Renunțarea la aplicarea pedepsei

Renunțarea la aplicarea pedepsei, instituție juridică nou-introdusă în legislația penală din România, este o măsură pe care o poate dispune...

Noțiunea de infracțiune internațională

Dreptul internaţional penal (sau dreptul penal internaţional) este o ramură relativ nouă a dreptului internaţional public. Dreptul internaţional...

Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020

Abstract Lucrarea abordează o instituție cu caracter de noutate în legislația națională în sensul că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Căile ordinare de atac în materie penală

Caile de atac sunt mijloacele legale prin care anumiti subiecti procesuali pot cere declansarea unui control procesual asupra unei hotarâri...

Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute

CAPITOLUL I 1. Legalitatea procesului penal Actele procedurale sunt mijloacele prin intermediul cărora se aduc la îndeplinire sarcinile ce decurg...

Procesul Penal

CAPITOLUL I Noţiunea şi sistemul procesului penal şi ale dreptului procesual penal SECŢIUNEA I Procesul penal ca mijloc de realizare a justiţiei...

Ai nevoie de altceva?