Obligatii Civile

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Obligatii Civile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Obligatia - în sens larg – este acel raport juridic în continutul caruia intra dreptul subiectului activ creditor de a cere subiectului pasiv determinat debitor si caruia îi revine îndatorirea corespunzatoare de a da, a face sau a nu face ceva sub sanctiunea constrângerii de stat în caz de neexecutare de buna voie.

Din punct de vedere al creditorului - raportul de obligatie apare ca un drept de creanta.

Din punct de vedere al debitorului – apare ca - datorie.

Elementele raportului juridic obligational, sunt:

- subiectele raportului juridic ( persoana fizica, persoana juridica si statul ),

- continutul

- dreptul inclus în activul patrimonial

- obligatia inclusa în pasivul patrimonial

- obiectul consta într-o

- prestatie pozitiva

- a da

- a face

- abtinere

- a nu face ceva

la care în lipsa obligatiei asumate, subiectul pasiv ar fi fost nedreptatit.

Clasificarea obligatiilor

1. de a da – de a transmite sau transfera un drept real ( de proprietate ), de a constitui - ipoteca,

2. de a face – sub pasiv de a face - prestatie, de a preda bunul

3. de a nu face – ?

2. Clasificarea dupa izvoare

- contracte

- acte juridice unilaterale

- fapte ilicite cauzatoare de prejudicii

- delicte

- cvasidelicte

3. Obligatii

a. de rezultat sau determinate – acestea sunt strict precizate sub aspectul obiectului si scopului urmarit, debitorul se obliga sa atinga rezultatul stabilit ( neatingerea rezultatului = debiturul este în culpa ),

b. de mijloace, de preferinta sau diligenta – îndatorirea de a pune toata diligenta necesara pentru ca rezultatul dorit sa se realizeze( exemplu: fapta medicului) ( neatingerea rezultatului = debitorul nu este în culpa ).

4. dupa sanctiune

- obligatii perfecte – se bucura integral de sanctiune juridica, adica creditorul poate apela la forta de constrângere daca aceasta nu se executa de buna voie

- obligatii imperfecte – nu se mai poate cere executarea silita, dar de îndata ce au fost executate debitorul nu mai cere dreptul sa pretinda restituirea prestatiei ( nu se confunda cu obligatia morala )

5. dupa opozabilitate

- obligatiile reale ( proper rem ) – apar ca un accesoriu al unui drept real ca adevarate sarcini ce incuba titularului unui drept real ( obligativitatea proprietarilor de terenuri agricole de folosire rationala, de îmbunatatire funciara )

- obligatiile opozabile tertilor ( scriptae in rem ) sunt strâns legate de posesia bunului, iar creditorul nu poate obtine satisfacerea dreptului sau decât daca posesorul actual al lucrului va fi obligat sa respecte acel drept.

IZVOARELE OBLIGATIILOR

Definitie: Prin izvor de obligatii se întelege acel fapt juridic care da nastere unui raport juridic de obligatii.

Izvoarele obligatiilor genereaza drepturi subiective – drepturi de creanta carora le corespund obligatii.

Clasificarea lor:

- contractul

- cvasicontractul

- plata nedatorata

- gestiunea de afaceri

- îmbogatirea fara just temei

- delictul

- cvasidelictul

- legea

CONTRACTUL

Definitie – art. 942 C cere “ acordul de vointa între doua sau mai multe persoane, pentru a constitui sau a strânge între dânsii raporturi juridice ”.

Termenul de contract este sinonim cu termenul de conventie.

Încheierea oricarui contract este libera – se vorbeste în acest sens de “ principiul libertatii de vointa în materia contractelor ”.

Vointa juridica va trebui sa respecte legile care intereseaza ordinea publica.

CLASIFICAREA CONTRACTELOR

1. Dupa modul de formare

a. consensuale – se încheie prin simplu accord de vointa al partilor

b. solemne – pentru încheierea valabila se ceree respectarea unei forme care de regula este forma autentica

c. reale – se realizeaza valabil prin remiterea materiala a lucrului.

2. Dupa continutul lor

a. Sinalagmatice ( bilaterale ) – se caracterizeaza prin reciprocitatea obligatiilor ce revin partilor,

b. Unilaterale – contracte care dau nastere la obligatii în sarcina uneia din parti, cealalta având calitatea de creditor.

i. Împrumutul

ii. Depozitul

iii. gajul

3. dupa scopul urmari de parti

a. cu titlu oneros – fiecare parte urmareste procurarea unui avantaj

i. comutativ

ii. aleatoriu

b. cu titlu gratuit – intentia de a procura un folos altcuiva, fara a urmari din punct de vedere juridic nimic în schimb

i. dezinteresate

- mandat gratuit

- comodat

- fidejusiune

- împrumut fara dobânda

Fisiere in arhiva (1):

  • Obligatii Civile.doc