Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 24306
Mărime: 209.34KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fabian Gyula

Cuprins

1. Instituţia ombudsmanului

1.1. Introducere 1

1.2. Sensul etimologic al noţiunii 2

1.3. Definiţia 3

1.4. Aspecte istorice. Justificarea teoretică şi practică a apariţiei ombudsmanului în Suedia 3

1.5. Expansiunea geografică a ombudsmanului 5

1.6. Originalitatea instituţiei. Trăsăturile generale ale ombudsmanului 7

1.7. "Cheia succesului" 10

2. Ombudsmanul European 14

2.1. Naşterea instituţie 15

2.2. Rolul şi caracteristicile Ombudsmanului European 15

2.3. Funcţionarea 16

2.4. Determinarea noţiunii de drept la o bună administrare în oglinda Codului de bună conduită administrativă 20

2.5. Răspunderea Mediatorului sau procedura echitabilă 22

2.6. Procedura plângerilor 22

2.6.1. Primirea plângerilor 22

2.6.2. Anchete referitoare la plângeri 23

2.6.3. Puteri de investigare. 24

2.6.4. recomandări raport special 25

2.6.5. Soluţii amiabile 25

2.6.6. Comentariu critic 26

2.6.7. Anchete din propria iniţiativă 26

2.6.8. Proceduri diverse 26

2.6.9. Cooperarea cu mediatori şi organe similare din statele membre 26

2.6.10. Dreptul petentului de a-şi vedea dosarul 26

2.6.11. Accesul publicului la documentele deţinute de Mediator 27

2.6.12. Regimul lingvistic 27

2.6.13. Publicarea rapoartelor 28

3. Avocatul Poporului 28

3.1. Istoria 28

3.2. Explicaţia denumirii 30

3.3. Funcţionarea şi caracteristicile Avocatul Poporului 30

3.4. Organizarea instituţiei 34

3.5. Procedeul de acţiune 35

3.6. Propuneri de lege ferenda privind evoluţia şi specializarea instituţiei 36

4. Sinteza analizei comparative a Ombudsmanului European cu instituţia Avocatul Poporului din România 41

4.1. Originea comună a celor două instituţii 41

4.2. Asemănări dintre cele două instituţie 42

4.3. Situaţia actuală a Avocatul Poporului din România 43

4.3.1.Reglementarea legală 43

4.3.2. Caracteristicile esenţiale 44

4.4. Situaţia actuală a Mediatorului European 53

4.4.1. Reglementarea legală 54

4.4.2. Caracteristici esenţiale 54

4.5. Câteva deosebiri dintre Avocatul Poporului din România şi Mediatorul European.56

5. Avocatul Poporului în lumina Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa 58

6. Mediatorul European în lumina Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa 59

7. Concluzii a propunerilor de lege ferenda în privinţa atribuţiile Ombudsmanului European 60

8. Institutul European al Ombudsmanului (I.E.O) 62

9. Activitatea Ombudsmanului prin prisma Raportului anual din 2008 63

10. Cuvânt de închidere 68

Extras din document

Pindar: "nu admira puterea, nu urî duşmanul şi nu-i dispreţui pe cei care suferă".

1. Instituţia ombudsmanului

1.1. Introducere

În legătură cu drepturile omului şi reglementările lor în diverse constituţii trebuie semnalat că mijloacele practice prin care se asigură respectul acestor drepturi sunt extrem de diverse şi uneori se deosebesc de la un stat la altul. Aproape toate constituţiile lumii garantează dreptul persoanelor care au fost prejudiciate în drepturile lor să se adreseze justiţiei. Cu toate acestea, gama drepturilor omului nu se opreşte nici pe departe aici. Într-o serie de constituţii a fost recunoscută şi consacrată instituţia Ombudsman-ului. Faţă de insuficienţa sistemului de garanţii jurisdicţionale în materie de acţiune administrativă, s-a creat această autoritate publică, iniţial legată de puterea legislativă, fără atribuţii directe de acţiune politică, dar cu sarcina de a garanta legalitatea activităţii administraţiei publice, cu scopul ca cetăţenii să aibă o altă cale instituţională pentru apărarea intereselor lor.

În accepţiunea actuală, termenul "ombudsman" − şi instituţia ca atare − semnifică ideea asigurării unui control independent asupra administraţiei, realizat în principal prin examinarea plângerilor formulate de cetăţenii lezaţi.

Exercitarea unui control eficient aspura executivului este esenţială în regimurile liberale. Ea exprimă un aspect fundamental al relaţiei dintre guvernanţi şi guvernaţi, respectiv dintre puterea executivă şi cetăţean. Astfel fiind, universalitatea controlului asupra administraţiei la iniţiativa persoanelor particulare este un principu de ordin public fundamental în regimurile liberale.

Ombudsman-ul este un control independent fundamentat pe principiul separaţiei puterilor în stat, dar totodată, reprezintă şi un control depolitizat al organelor publice, prin care se creează posibilitatea asigurării unei mai bune administrări, fără a suferi joncţiuni din partea vreunei autorităţi publice.

Cauza înfiinţării institutiei, precum şi a răspândirii acesteia în secolul trecut, poate fi explicat prin faptul că şi un act legal poate produce prejudicii pentru cetăţean. Datorită prerogativelor sale, acesta are posibilităţi "să asigure o administraţie publică mai eficientă şi să promoveze reforme administrative. Se prezintă ca o opţiune pentru corectarea greşelilor administraţiei publice, întrucât pentru cetăţeni este un agent expert şi imparţial, a cărui activitate nu atrage nici o cheltuială pentru reclamaţii, fără tergiversări, fără tensiunea de a discuta cu o parte opusă (opozantă). Mai sintetic, aş spune că apără dreptul uman al individului şi cel colectiv al comunităţii împotriva deficienţei administrative."

1.2. Sensul etimologic al noţiunii

Strict etimologic, termenul ombudsman derivă din legislaţia embrionară a vechilor triburi germanice. Acestea practicau, în cazul comiterii unei fapte care contravenea intereselor comunităţii, două categorii de pedepse: fie comunitatea îl declara pe cel vinovat în afara legii - şi atunci oricine îl putea ucide, pentru că îndeplinea astfel voinţa comunităţii – fie, cu timpul, familia celui vinovat era obligată să achite familiei victimei o sumă de bani, cu titlu de despăgubire sau amendă.

Deoarece colecţionarea acestei amenzi direct de către un membru al vreuneia dintre familiile implicate ar fi dus iremediabil la noi violenţe, a fost numită în acest scop o persoană neutră. În vechiul limbaj germanic, om-buds-man era cel care încasa amenda ("om" - despre, "bud" - mesager care colecţionează amenda).

În legea medievală suedeză Frostathing, aceeaşi noţiune desemna un agent care are puterea de a acţiona pentru altul, iar în suedeza modernă termenul cuprinde o arie vastă: există ombudsmani ai presei, ai sindicatelor, ai consumatorilor etc.

Preview document

Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 1
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 2
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 3
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 4
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 5
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 6
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 7
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 8
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 9
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 10
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 11
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 12
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 13
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 14
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 15
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 16
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 17
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 18
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 19
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 20
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 21
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 22
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 23
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 24
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 25
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 26
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 27
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 28
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 29
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 30
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 31
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 32
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 33
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 34
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 35
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 36
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 37
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 38
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 39
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 40
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 41
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 42
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 43
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 44
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 45
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 46
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 47
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 48
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 49
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 50
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 51
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 52
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 53
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 54
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 55
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 56
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 57
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 58
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 59
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 60
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 61
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 62
Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Ombudsmanul European - Sinteza Analizei Comparative a Ombudsmanului European cu Institutia Avocatul Poporului.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Noțiuni generale privind referendumul

In Romania suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative si prin referendum. Referendumul...

Ombudsman-ul European

Unul din drepturile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene este acela de a depune plângere la ombudsmanul european cu privire la cazurile...

Adoptarea și revizuirea constittiei

Introducere Etimologic, cuvantul constitutie provine de la latinescul constitutio care insemna ,, asezare cu temei", ,, starea unui lucru"....

Revizuirea constituției

1. Definirea constitutiei In toate sistemele constitutionale constitutia s-a impus ca lege fundamentala, adoptata de o adunare constituanta,...

Ombudsmanul European

I. ISTORIC În ultimele decenii, tot mai multe ţări au introdus în sistemul juridic naţional o instituţie receptată din practica parlamentară...

Drept constituțional și instituții politice - referendum

Terminologia cuvântului referendum Cuvântul referendum sau plebiscit este originar din limba latină şi este folosit pentru a desemna procesul de...

Prezentarea Generală a Constituției din 1991

Evenimentele premergătoare adoptării Constituţiei din 1991 Revoluţia română din 1989 a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă şi...

Ai nevoie de altceva?