Operatiunile de Leasing si Societatile de Leasing

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Operatiunile de Leasing si Societatile de Leasing.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cobzaru Alexandru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Cuvãntul "leasing" face parte din vocabularul limbii engleze. Vine de la substantivul "lease" , cu semnificatia "închiriere pe timp determinat". Se mai foloseste ca un cuvânt compus cu întelesul de arendã (on lease) sau drept "concesiune" (long lease). În literatura comercialã francezã si institutia anglo-saxonã este cunoscutã sub denumirea de Credit - Bail (locatiune pe credit). Aceasta a apãrut initial sub forma protectiei fondului de comert sau de investitie la expirarea contractului sãu de locatiune.

Operatiunile de leasing si societãtile de leasing dobândesc o reglementare specialã relativ recent în legislatia comercialã româneascã prin Ordonanta Guvernului nr. 51/28.08.1997, republicatã în Monitorul Oficial nr. 9/12.01.2000. Aceastã ordonantã introduce, astfel, problema controversatã si discutatã a "închirierii comerciale".

In conformitate cu prevederile legale, leasing-ul ca operatie economica este definit astfel:

“... operatiunilor de leasing prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfârsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.”

1.Definitia contractului de leasing sau a operatiei de leasing

Contractul de leasing sau de "credit bail" este o "operatie de finantare care întruneste mai multe tehnici contractuale" si în care intervin mai multe persoane:

- finantatorul operatiunii, cumpãrãtorul bunului sau creditorul, care de regulã este o societate comercialã specializatã;

- furnizorul sau vânzãtorul, constructorul, producãtorul sau fabricantul lucrului;

- utilizatorul, locatarul, clientul solicitãrilor sau beneficiarul lucrului.

Ordonanta nr. 51/28 august 1997, republicatã, defineste leasingul drept o operatiune comercialã (care se adaugã la cele prevãzute de art. 3, Cod comercial), prin care o parte denumitã locator / finantator transmite pentru o perioadã determinatã dreptul de folosintã a unui lucru, al cãrui proprietar este, celeilalte pãrti, denumitã utilizator, la solicitarea acesteia din urmã, contra unei plãti periodice, denumitã ratã de leasing, iar la sfârsitul perioadei de leasing locatorul / finantatorul se obligã sã respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpãra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.

Utilizatorul poate opta pentru cumpãrarea bunului înainte de sfârsitul perioadei de leasing, dacã pãrtile convin astfel si dacã utilizatorul achitã toate obligatiile asumate prin contract. Dar atât timp cât utilizatorul nu si-a exercitat dreptul de optiune pentru a dobândi dreptul de proprietate, din punct de vedere juridic, acesta detine folosinta si posesia pentru altul, respectiv este un detentor precar obligat la restituire. În acelasi timp, conform art. 1 al. 1 se confirmã si calitatea de proprietar a societãtii de leasing.

Obiect al operatiunilor de leasing, conf. prevederilor art 1, al.2 din Ord. 51/1997, republicatã, pot fi bunuri imobile, precum si bunuri mobile de folosintã îndelungatã, aflate în circuitul civil, cu exceptia înregistrãrilor pe bandã audio si video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor.

2.Elementele contractului de leasing

Contractul de leasing, conform art. 6 din Ord. 51/ 28.08.1997, republicatã, trebuie sã continã minimum urmãtoarele elemente:

a) pãrtile: locatorul/ finantatorul si utilizatorul

b) descrierea exactã a bunului care face obiectul contracului de leasing;

c) valoarea totalã a contractului de leasing;

d) valoarea ratelor de leasing si termenul de platã a acestora;

e) perioada de utilizare în sistem leasing a bunului;

f) clauza privind obligatia asigurãrii bunului;

Conform art. 2 din Ord. nr. 51/ 28.08.1997, republicatã, din contractul de leasing se desprinde contractul de leasing financiar. Operatiunile de leasing financiar trebuie sã îndeplineascã una sau mai multe din urmãtoarele conditii:

1. Riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;

2. Pãrtile au prevãzut expres ca la expirarea contractului de leasing sã transfere utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;

3. Utilizatorul poate opta pentru cumpãrarea bunului, iar pretul de cumpãrare va reprezenta cel mult 50% dinvaloarea de intrare (piatã) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimatã;

4. Perioada de folosire a bunului în sistem leasing acoperã cel putin 75% din durata normatã de utilizare a bunului, chiar dacã în final dreptul de proprietate nu este transferat;

Contractul de leasing financiar trebuie sã continã pe lângã elementele prevãzute la alin. 1,art 6 din Ord. 51/ 28.08.1997, republicatã, urmãtoarele:

a) valoarea initialã a bunului;

b) clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpãrarea bunului si la conditiile în care poate fi exercitat;

Conform art. 2 din Ord. 51 / 28.08.1997, republicatã, leasingul poate fi si operational, caz în care nu sunt îndeplinite nici una dintre conditiile prevãzute pentru leasingul financiar.

Prezenta ordonantã explicã si semnificatia unor termeni si expresii care intervin cu necesitate în cadrul elementelor contractului de leasing, cum sunt:

a) valoare de intrare = valoarea la care a fost achizitionat bunul de cãtre finantator, respectiv costul de achizititie;

b) valoare totalã = valoarea totalã a ratelor de leasing la care se adaugã valoarea rezidualã;

c) valoare rezidualã = valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului cãtre utilizator;

d) rata de leasing:

- în cazul leasingului financiar = cota - parte din valoarea de intrare a bunului si a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing reprezintã rata medie a dobânzii bancare pe piata româneascã;

- în cazul leasingului operational = cota de amortizare calculatã în conformitate cu actele normative în vigoare si un beneficiu stabilit de pãrtile contractante;

Fisiere in arhiva (1):

  • Operatiunile de Leasing si Societatile de Leasing.doc