Ordinea Juridică în Uniunea Europeană

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6125
Mărime: 33.13KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

Secţiunea I - Prezentare generală.3

Sectiunea II – Clasificare.4

II.1. după deschiderea spre statele comunităţii.4

II.2. după calitatea membrilor organizaţiei internaţionale.4

II.3. după competenţa în domeniul relaţiilor internaţionale.4

II.4. după posibilitatea de participare la organizaţiile internaţionale.4

Sectiunea III - Competenţele Uniunii.5

III.1. Competenţe exclusive .5

III.2. Competenţe comune.5

III.3. Competenţe de sprijinire, coordonare sau completare.6

Sectiunea IV - Principiile Uniunii Europene .7

IV.1. Principiile Fundamentale ale Uniunii Europene.8

IV.1.1 Principiul atribuirii, care stă la baza delimitării competenţelor Uniunii. 8

IV.1.2 Principiul subsidiarităţii .8

IV.1.3 Principiul proporţionalităţii.9

IV.2. Principiile Secundare ale Uniunii Europene .10

IV.2.1 Principiul loialităţii.10

IV.2.2. Principiul privind viaţa democratică a Uniunii.10

IV.2.3. Principiul recunoaşterii mutuale a deciziilor în domeniul juridic;.11

IV.2.4. Principiul şanselor egale şi al egalităţii de tratament între sexe.12

IV.2.5. Principiul soluţionării paşnice a diferendelor internaţionale.13

IV.2.6.Principiul respectarii dreptului la aparare.13

IV.2.7.Principiul autoritatii de lucru judecat.13

IV.2.8. Principiul echilibrului instituţional.13

IV.2.9. Principiul dezvoltarii durabile.14

IV.2.10. Principiul poluatorul plateste.15

Bibliografie.16

Extras din document

Competentele, Principiile si Clasificare.

Secţiunea I

Prezentare generală

În sens larg, ordinea juridică comunitară este dată de ansamblul de norme care guvernează raporturile în care se găsesc Comunităţile europene.

În sens restrâns, această ordine reprezintă raporturile dintre Comunităţile europene şi statele membre, raporturile dintre persoanele fizice şi juridice aparţinătoare sau nu statelor membre, raporturile dintre Comunităţile membre şi

alte organizaţii internaţionale.

Ordinea juridică a Comunităţilor europene este dată de 2 categorii principale de norme:

1) norme cu valoare de legi fundamentale, constituţionale:

• Tratatele institutive şi modificatoare.

2) norme cu valoare de legi ordinare, elaborate de instituţii, în existenţa şi funcţionarea lor:

• izvoare derivate este format din ansamblul actelor unilaterale ale instituţiilor si cuprinde:

a) Regulamentul este similar legii din dreptul intern. Acesta operează prin generalizare şi abstractizare; este obligatoriu în toate elementele sale; orice aplicare incompletă este interzisă. Regulamentul este obligatoriu cu privire la scopul final de atins şi la formele şi mijloacele prin intermediul cărora se ajunge la îndeplinirea acestuia. Regulamentul este obligatoriu pentru subiectele de drept intern, din toate statele membre ale Uniunii.

b) Directiva urmează tehnica legii cadru, completată cu decretul de aplicare. Directiva, spre deosebire de regulament, este obligatorie numai cu privire la scopul final propus, lăsând la dispoziţia statelor membre acele forme şi mijloace prin intermediul cărora se poate ajunge la îndeplinirea sa. Regula generală este cea potrivit căreia directiva se adresează subiectelor de drept intern din anumite state membre. Excepţia apare atunci când directiva se adresează tuturor statelor membre, dar acest lucru este specificat în conţinutul ei.

c) Decizia este importantă pentru destinatarii desemnaţi; ea este obligatory atât în ceea ce priveşte scopul final propus, cât şi cu privire la formele şi mijloacele prin care se ajunge la el; decizia este obligatorie numai pentru subiectele de drept intern din anumite state membre.

d) Recomandarea şi avizul „nu leagă”, adică nu au forţă de constrângere şi, deci, nu sunt izvoare de drept în adevăratul sens al cuvântului. Ele au un rol orientativ.

• izvoare complementare sunt date de cele care rezultă din acordurile încheiate între statele membre în domeniile de competenţă naţionale. În măsura în care obiectul lor se situează în câmpul şi în prelungirea obiectivelor definite de tratate ele poartă denumirea de „drept complementar” şi pot fi considerate norme de drept comunitar, în sens larg. Acestea sunt:

a. convenţia comunitară;

b. deciziile şi acordurile convenite prin reprezentanţii guvernelor statelor membre reunite în cadrul Consiliului;

c. declaraţiile, rezoluţiile şi luările de poziţie ale Comunităţilor europene, care sunt adoptate de comun acord cu statele membre.

Sectiunea II

Clasificare

Varietatea organizaţiilor, precum şi faptul că ele funcţionează în baza unui principiu deosebit de important în evoluţia relaţiilor internaţionale – principiul solidarităţii şi cooperării între subiectele dreptului internaţional, sperăm un principiu real – ne determină sa vărbim chiar despre un drept al organizaţiilor internaţionale – un drept reprezentat de ansamblul normelor tratatelor internaţionale de constituire a organizaţiilor, tratatelor multilaterale încheiate de către state referitoare la o organizaţie, precum şi de normele juridice proprii fiecărei organizaţii internaţionale – dar şi despre o clasificare a acestora după următoarele criterii:

II.1. după deschiderea spre statele comunităţii:

- organizaţii internaţionale cu vocaţie de universalitate

- organizaţii internaţionale regionale

II.2. după calitatea membrilor organizaţiei internaţionale:

- organizaţii internaţionale guvernamentale

- organizaţii internaţionale neguvernamentale

-

II.3. după competenţa în domeniul relaţiilor internaţionale

- organizaţii internaţionale cu competenţă generală

- organizaţii internaţionale cu competenţă specială

-

II.4. după posibilitatea de participare la organizaţiile internaţionale:

- organizaţii internaţionale deschise

- organizaţii internaţionale închise

Sectiunea III

Competenţele Uniunii

Competenţele Uniunii se împart în trei categorii:

1. competenţe exclusive, în care numai Uniunea poate legifera şi adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic. Statele membre nu pot face acest lucru decât cu autorizarea Uniunii sau prin punerea în aplicare a actelor adoptate de Uniune;

2. competenţe comune sau partajate cu statele membre în domenii determinate, în care atât Uniunea, cât şi statele membre pot legifera şi adopta acte juridice, fără a se suprapune peste competenţa exercitată de Uniune;

3.competenţe de sprijinire, coordonare sau completare a acţiunii statelor membre, fără a înlocui însă prin aceasta competenţele acestora în domeniile respective.

Preview document

Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 1
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 2
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 3
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 4
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 5
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 6
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 7
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 8
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 9
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 10
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 11
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 12
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 13
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 14
Ordinea Juridică în Uniunea Europeană - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Ordinea Juridica in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Rezolvarea pe Cale Pasnica a Diferendelor Internationale

CONSIDERAŢII GENERALE Evoluţia istorică a principiului rezolvării pe cale pasnică a diferendelor internaţionale Reglementarea paşnică a...

Institutiile Uniunii Europene

INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE Cadrul instituţional al Uniunii Europene, stabilit de către Tratate, are la bază “triunghiul instituţional”...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este complex şi original. Aceste...

Drepturile Cetățenilor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTURILE CETĂŢENILOR EUROPENI 1. SCURT ISTORIC A UNIUNII EUROPENE Tentative de unificare a naţiunilor...

Drept Comunitar. Uniunea Europeana

DREPT COMUNITAR CAPITOLUL I CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ. IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR CREAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Privire succintă asupra...

Personalitatea juridică a organizațiilor internaționale

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate: Personalitatea juridică internațională - exprimă calitatea de subiect de drept...

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

În Carta de fundamentare a ONU (articolul 55) se menţionează că oamenii au drepturi şi libertăţi egale indiferent de apartenenţa rasială, sexuală,...

Consiliul Uniunii Europene

Cap.1 Consiliul Uniunii Europene Consiliul Uniunii Europene reprezintă emanaţia guvernelor statelor membre,exprimând cadrul comunitar de negociere...

Ai nevoie de altceva?