Organizare Judecatoreasca

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 21314
Mărime: 73.25KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Facultatea "Mihail Kolalniceanu" Iasi

Extras din document

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR SESIUNEA FEBRUARIE 2007

Cap -I- Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti

1.-Principiul legalitatii- legalitatea reprezinta un principiu general recunoscut în statele democratice.El implica respectarea actelor normative existente de catre topate organele de stat de toate persoanele juridice de drept public sau privat de toti cetatenii .Principiul legalitatii reprezinta ocerinta obiectiva într-un stat de drept si o garantie a desfasurarii în conditii optime a tuturor mecanismelor sociale .Datorita acestui fapt legalitatea trebuie considerata ca o regula esentiala la nevelul întregului sistem de drept.

În activitatea de solutionare a cauzelor civile judecatorii trebuie sa urmareasca respectarea tuturor dispozitiilor legale începând de la cele de drept instante care au incidenta asupra raportului juridic litigios continuând cu cele referitoare la organizarea ,constituirea compunerea si atributiile instantei,precum si cu cele referitoare la formele de procedura.

În importanta sa calitate judecatorul este obligat sa impuna respectarea legii si de catre ceilalti subiecti procesuali.judecatorul este chemat sa interpreteze legea în scopul realizarii finalitatii sale.Interpretarea legii reprezinta unul din momentele cele mai însemnate ale activitatii juridice.Judecatorul trebuie sa interpreteze si sa aplice legea în concordanta cu litera si spiritul ei ,precum si în consonanta cu cerintele vietii sociale. Ele nu pot aplica legea substantiala sau procedurala dupa preferintele sale subiective.

2.-Principiul egalitatii partilor în fata justitiei

Legiuitorul ia conferit acestui principiu un caracter coinstitutional. Principiul egalitatii se înfatiseaza ca o regula esentiala pentru toate societatile moderne si democratice. Egalitatea partilor în fata legii si autoritatilor judiciare implica respectarea urmatoarelor cerite:

judecarea proceselor pentru toti cetatenii trebuie sa se realizeze de aceleasi organe si potrivit aceleeasi reguli procedurale. Existenta unor organe speciale ade jurisdictie(Curtea de Conturi etc:) nu exclude egalitatea partilor întrucât aceste instante solutioneaza toate litigiile date în competenta lor fara nici o discriminare fata de persoanele implicate în proces.

Aceleasi drepturi procesuale trebuie acordate tuturor partilor fara nici o deosebire . Legislatia procesuala în vigoare nu instituie restrictii sau privilegii pentru unele persoane .

Instanta de judecata are obligatia de a asigura un echilibru în situatia procesuala a partilor. În acest sens instantei îi revine îndatorirea de a încunostiinta partile asupra termenelor de judecata ,de a comunica actele de procedura , de a lamuri partile asupra drepturilor lor.

Egalitatea partiior in fata legii si a autoritatilor judiciare implica respectarea urmatoarelor cerinte: .

a) Judecarea proceselor pentru toti cetatenii trebuie sa se realizeze de aceleasi organe si potrivit acelorasi reguli procedurale. Existenta unor organe speciale de jurisdictie (Curtea de Conturi etc.) nu exclude egalitatea partiior, intrucat aceste "in-stante" solutioneaza toate litigiile date in competenta lor fara nici o discriminare fata de persoanele implicate in proces. Nici existenta unor reguli procedurale speciale nu transgreseaza principiul egalitatii partiior In fata respectivelor autoritati.

b) Aceleasi drepturi procesuale trebuie acordate tuturor partiior, fara nici o deosebire. Legislatia procesuala in vigoare nu instituie restrictii sau privilegii pentru unele persoane. Aceasta idee este consacrata in mod expres si In Legea de organizare judecatoreasca. Potrivit art. 4 alin. (2) din Legea de organizare judecatoreasca nr. 92/1992: "Justitia se Infaptuieste In mod egal pentru toate persoanele fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala".

Sub acest aspect trebuie subliniat si faptul ca legiuitorul a inserat In art. 16 alin. (2) din Constitutie si In art.. 4 alin. (1) din Legea de organizare judecatoreasca nr. 92/1992 si o regula cu caracter foarte general, anume aceea ca: "Nimeni nu este mai presus de lege". Este insa inutil de subliniat aceasta idee, mai ales la nivel constitutional, ea fiind cu totul subînteleasa într-un stat de drept.

c) Instanta de judecata are obligatia de a asigura un echilibru in situatia pro-

cesuala a partilor. In acest sens instantei ii revine indatorirea de a încunostinta par-

tile asupra termenelor de judecata, de a comunica actele de procedura, de a lamuri

partile asupra drepturilor lor.

3.-Principiul independentei judecatorului si al supunerii lui numai fata de lege.

Independenta judecatorului implica cerinta solutionarii litigiilor fara nici o ingerinta din partea vreunui organ de stat sau din partea vreunei persoane.Independenta este necesara pentru a asigura si impartialitatea judecatorului fata de partile din proces. Atitudinea judecatorului în cadrul procedurii judiciare trebuie sa fie neutra fata de pozitia si interesele partilor litigiate. Impartialitatea judecatorului reprezinta o caracteristica esentiala a activitatii judiciare.

Principiul independentei judecatorului îsi gaseste aplicarea numai în activitatea de judecata. Sub aspect organizatoric si administrativ judecatorii sunt subordonati organelor de conducere judiciara. Legea nu exclude un control asupra calitatii activitatii profesionale a judecatorilor. Independenta judecatorului nu poate fi conceputa în lipsa unor garantii legale corespunzatoare.

Garantii:- existenta unui control judiciar adecvat de natura sa asigure respectarea legalitatii si sa garanteze independenta judecatorilor. Controlul judiciar nu constituie o imixtiune în activitatea de judecata întrucât acesta intervine dupa pronuntarea hotarârii.

-publicitatea dezbaterilor

-secretul deliberarii

-inamovibilitatea judecatorilor

-raspunderea disciplinara a judecatorilor

-autonomia instantelor judecatoresti fata de toate celelalte autoritati statale

Preview document

Organizare Judecatoreasca - Pagina 1
Organizare Judecatoreasca - Pagina 2
Organizare Judecatoreasca - Pagina 3
Organizare Judecatoreasca - Pagina 4
Organizare Judecatoreasca - Pagina 5
Organizare Judecatoreasca - Pagina 6
Organizare Judecatoreasca - Pagina 7
Organizare Judecatoreasca - Pagina 8
Organizare Judecatoreasca - Pagina 9
Organizare Judecatoreasca - Pagina 10
Organizare Judecatoreasca - Pagina 11
Organizare Judecatoreasca - Pagina 12
Organizare Judecatoreasca - Pagina 13
Organizare Judecatoreasca - Pagina 14
Organizare Judecatoreasca - Pagina 15
Organizare Judecatoreasca - Pagina 16
Organizare Judecatoreasca - Pagina 17
Organizare Judecatoreasca - Pagina 18
Organizare Judecatoreasca - Pagina 19
Organizare Judecatoreasca - Pagina 20
Organizare Judecatoreasca - Pagina 21
Organizare Judecatoreasca - Pagina 22
Organizare Judecatoreasca - Pagina 23
Organizare Judecatoreasca - Pagina 24
Organizare Judecatoreasca - Pagina 25
Organizare Judecatoreasca - Pagina 26
Organizare Judecatoreasca - Pagina 27
Organizare Judecatoreasca - Pagina 28
Organizare Judecatoreasca - Pagina 29
Organizare Judecatoreasca - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Organizare Judecatoreasca.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura de Judecată în Dreptul Roman

1. NOŢIUNI GENERALE Gaius a împărţit Instituţiunile sale în 3 părţi: persoanele (ius personarum), lucrurile (ius rerum) şi acţiunile (ius...

Organizarea Judecătorească

Organizarea judecătorească Una din formele fundamentale de activitate a fiecărui stat este activitatea de înfăptuire a justiţiei, de rezolvare a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Organizarea Sistemului Judiciar

I. Introducere Sistemul judiciar românesc reprezintă ca în orice stat democratic, o component esențială a civilizației și progresului fiind un...

Structura și Organizarea Instanțelor Judecătorești

Justiția reprezintă o instituție fundamentală a unui stat și cuprinde totalitatea instanțelor judecătorești. Reprezintă puterea judiciară într-un...

Organizarea Activității Judiciare

Capitolul I. Consideraţii generale privind justiţia. Justiţia în raporturile sale cu celelalte puteri ale statului. Noţiunea de justiţie are mai...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Principiul Separației Puterilor în Stat

Consideratii introductive La sfârsitul secolului al XVII –lea si începutul celui urmator, asistam la aparitia zorilor lumii moderne. În aceasta...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova

INTRODUCERE Problema înfăptuiri justiţiei după declanşarea procesului penal a constituit pentru mine o preocupare mai veche, hotărîtoare în...

Instantele Judecatoresti

I.INTRODUCERE La scurt timp dupa Decembrie 1989 si instantele judecatoresti au intrat in randul evenimentelor ce au marcat schimbarea. Insa...

Parti in Procesul Penal

Procesul penal, privit în structura si functia sa, poate fi considerat un raport juridic, care se dezvolta progresiv intre diferitele persoane...

Negocieri de aderare a României la UE - justiție

La 1 februarie 1993 a fost semnat Acordul European de Asociere între Uniunea Europeană şi statele membre pe de o parte şi România pe de altă parte,...

Organizarea Judecătorească

Organizarea judecătorească Una din formele fundamentale de activitate a fiecărui stat este activitatea de înfăptuire a justiţiei, de rezolvare a...

Ai nevoie de altceva?