Organizarea si Functionarea Societatilor Comerciale pe Actiuni

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Organizarea si Functionarea Societatilor Comerciale pe Actiuni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Liviu Filip

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

I. Organizarea societatilor comerciale pe actiuni
1.1. Actionarii-atributii si responsabilitati 3
1.2. Adunarea generala a actionarilor 5
1.3. Consiliul de administratie 7
1.4. Comitetul de directive 11
1.5. Cenzorii organ de control 12
II. Functionarea societatii comerciale pe actiuni
2.1. Actiunile 14
2.2. Obligatiunile 16
2.3. Situatiile financiare anuale si registrele societatii 18
2.3.1. Registrele societatii pe actiuni 18
2.3.2. Organizarea contabilitatii societatii pe actiuni 19
III. Speta 22
IV. Concluzii si propuneri 28
V. Bibliografie 30

Extras din document

I.ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI

1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Actionarul este un membru societatii pe actiuni, detinatorul unui titlu negociabil, prin a carui transmitere se produc permanente transformari in component structural a societatii.

Drepturile actionarilor sunt guvernate de doua principii: principiul egalitatii intre actionari, derivate din egalitatea de valoare a actiunilor, si principiul indivizibilitatii actiunilor, in sensul ca o singura si aceeasi persoana trebuie sa valorifice drepturile aferente actiunilor, chiar daca acestea sunt proprietatea mai multor persoane.

Drepturile actionarilor se pot clasifica in : drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale.

Drepturile patrimoniale ale actionarilor sunt:

1. Dreptul la dividende. Potrivit art.67 din Legea societatilor comerciale, cota parte din beneficii ce se va plati fiecarui actionar se numeste dividend.

2. Dreptul asupra rezervelor. Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an o cota de cel putin 5%, pentru formarea fondului de rezerva, pan ace aceasta va atinge minim a 5-a parte a capitalului social. Fondul de rezerva mai cuprinde si excedentul obtinut din vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea nominal, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau nu este destinat amortizarii.

3. Dreptul preferential de subscriptie. Art. 217 din Legea societatilor comerciale, acorda actionarilor, in cazul in care societatea isi majoreaza capitalul social, dreptul de a subscribe cu preferinta actiunile emise, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda; acestia putandu-si exercita dreptul la preferinta, numai in interiorul termenului hotarat de Adunarea generala, daca actul constitutive nu prevede altfel.

4. Dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidare;

5. Dreptul de a instraina actiunile;

6. Dreptul de a cere informatii asupra gestiunii societatii. In cadrul sedintelor generale, de cel mult doua ori in cursul unui exercitiu financiar, se pot cere pe cheltuiala lor, copii legalizate dupa acesta.

7. Dreptul de a cere, indivisual sau impreuna cu mai multi actionari, instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea financiara.

Drepturile nepatrimoniale ale actionarilor sunt:

a) Dreptul de a participa la Adunarea generala;

b) Dreptul la vot in Adunarile generale, proportional cu numarul actiunilor posedate de acestia;

c) Drepturile minoritatii de actionari;

d) Dreptul de a cere administratorilor convocarea Adunarii generale;

e) Dreptul de a cere instantei desemnarea expertilor;

f) Dreptul oricarui actionar de a ataca in justitie, in conditiile legii, hotararile Adunarii generale.

Obligatiile actionarilor sunt:

a) Obligatia de a varsa aportul, potrivit angajamentului lor;

b) Obligatia de a respecta prevederile actului constitutive si hotararile Adunarii generale;

c) Obligatia de a suporta pierderile sociale pana la concurenta aportului sau.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si Functionarea Societatilor Comerciale pe Actiuni.doc