Organizația Internațională a Muncii

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4972
Mărime: 25.28KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Voiculescu
Acest referat a fost prezentat în cadrul sesiunii din iarna anului 2008 a Facultății de Drept, Master Drept Comunitar a Universității Spiru Haret București. În cadrul acestui referat sunt prezentate crearea, evoluția și scopurile Organizației Internaționale a Muncii, structura și normele adoptate, normele internaționale în domeniul muncii, precum și relațiile dintre această organizație și România.

Cuprins

ABREVIERI . 2

BIBLIOGRAFIE. . 3

CAPITOLUL I

CREAREA, EVOLUŢIA ŞI SCOPURILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII

SECŢIUNEA I CREAREA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII . 4

SECŢIUNEA II EVOLUŢIA ŞI SCOPURILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII . 5

CAPITOLUL II STRUCTURA ŞI NORMELE ADOPTATE

SECŢIUNEA I CREAREA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII . 9

SECŢIUNEA II NORMELE INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL

MUNCII . 12

CAPITOLUL III ROMÂNIA ŞI ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALE A MUNCII. . 15

Extras din document

CAPITOLUL I

ISTORICUL, EVOLUŢIA ŞI SCOPURILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII

SECŢIUNEA I

CREAREA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII

În pragul declanşării primului război mondial erau deja trasate liniile generale ale viitoarei organizaţii internaţionale; războiul avea să accelereze mişcarea în favoarea acesteia . Este de altfel singura organizaţie internaţionala care, fiind legată de Liga Naţiunilor.

După cum este ştiut, sfârşitul războiului aduce profunde modificări în poziţia şi rolul clasei muncitoare, în multe state europene existând o situaţie revoluţionară. Prima conflagraţie a avut, La un an şi doar câteva luni după încetarea războiului, în celebrul său discurs de la Zurich, din 19 septembrie 1946, după evocarea ravagiilor pricinuite de acesta, el a invitat Franţa Şi Germania să se reconcilieze cu scopul de a crea progresiv ceea ce el a numit din nou un "Consiliu al Europei". Acesta va "transforma în întregime situaţia şi pe parcursul câtorva ani, va conferi aceeaşi libertate şi fericire ca cea de astăzi din Elveţia. Noi va trebui să edificăm Statele Unite ale Europei".

Prima conflagraţie mondială a avut, printre consecinţele sale, şi o recrudescenţă a problemelor sociale, urmată de o amplificare a preocupărilor soluţionării lor, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Acest lucru explică şi preocuparea guvernelor franceze, englez si cel german de a avansa proiecte referitoare la clauzele de muncă de natură să fie discutate de Conferinţa de pace şi rapiditatea cu care s-a lucrat pentru crearea, constituirea şi funcţionarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii. În urma primului război mondial, prin Tratatul de pace de la Versailles , fostele state beligerante au hotărât crearea unor instituţii specializate ce să se ocupe de problemele muncii şi securităţii sociale . Aşa s-a născut Organizaţia Internaţională a Muncii la 11 aprilie 1919.

Prima sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii, ca organ suprem al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, a avut loc la Washington în luna octombrie 1919, prilej cu care a fost ales directorul primului Birou Internaţional al Muncii, francezul Albert Thomas, fost jurnalist, om politic care a avut un rol important în orientarea activităţii Organizaţiei Internaţionale a Muncii la începuturile acesteia.

Prin normele sale, Organizaţia Internaţională a Muncii era chemată să protejeze o valoare fundamentală unică şi consumabilă a omului, forţa de muncă.

Organizaţia Internaţională a Muncii nu apărut pe un teren gol, iar ideea unei legislaţii internaţionale a muncii are o vechime considerabilă. Ideea unui dreptul internaţional al muncii a evoluat, în paralel, cu dreptul muncii. Deputatul I.I. Mirescu în conferinţa cu tema Clasa muncitoare şi Biroul Internaţional al muncii, ţinută la Institutul de Arte Grafice "Bucovina" cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea Biroului Internaţional al muncii, arată că prezentarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii "ca o concesie sau ca un act de bunăvoinţa şi recunoştinţă faţa de clasa muncitoare din partea înaltelor părţi contractante . este o greşeală şi un atentat împotriva adevărului istoric . Organizaţia Internaţională a Muncii este opera şi rezultatul luptei clasei muncitoare".

SECŢIUNEA II

EVOLUŢIA ŞI SCOPURILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII

Organizaţia Internaţională a Muncii a fost privită la început ca o utopie de către sceptici şi ca o revoluţie de conservatori . Activitatea desfăşurată de Organizaţia Internaţională a Muncii în cele aproape opt decenii de existenţă nu a fost lineară, în timp organizaţia traversând perioade de intensă activitate, dar şi de crize zguduitoare, cum a fost cea referitoare la competenţa sau cea relativă la principiul repartitismului său sau, şi mai recent, cea din anul 1974, generată de retragerea Statelor Unite ale Americii din O.I.M.

În perioada interbellică, activitatea acesteia a fost consacrată, în principal, procesului de elaborare a unor convenţii şi recomandări. În acest interval au fost adoptate un număr de 67 convenţii şi 66 recomandări. O.I.M., ca instituţie autonomă in cadrul Ligii Naţiunilor, acţionat între altele, pentru:

• promovarea zilei de muncă de opt ore;

• reducerea şomajului;

• crearea sistemului securităţii sociale;

• protecţia maternităţii;

• îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a tinerilor şi femeilor;

Preview document

Organizația Internațională a Muncii - Pagina 1
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 2
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 3
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 4
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 5
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 6
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 7
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 8
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 9
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 10
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 11
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 12
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 13
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 14
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 15
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 16
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Organizatia Internationala a Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Muncă

Introducere Instituţiile contractului colectiv de muncă, mai mult, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Demisia

I.Noţiune şi reglementare Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractul său individual de muncă dă expresie principiului libertăţii...

Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă

1. Definiție.Caracteristici Potrivit art. 1 lit. p din Legea Dialogului Social nr. 62/ 2011, conflictul colectiv de muncă este acel conflict de...

Contractul Colectiv de Muncă

PARTEA I CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 1. Actualitatea temei investigate Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre...

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III-...

Considerații privind Infracțiunile Specifice Regimului Vamal

Tratând în cadrul acestui capitol problematica privind cadrul juridic al infracţiunilor specifice regimului vamal român, consider oportun să expun...

Drepturile si Libertatile Fundamentale ale Drepturilor Omului

1.Drepturile si libertătile fundamentale ale omului garantate de Conventia Europeană si de protocoalele sale aditionale Fundamentîndu-se pe...

Hărțuirea Sexuală a Angajaților la Locul de Muncă

Cap.1. Aspecte definitorii ale hărţuirii sexuale a angajaţilor la locul de muncă Hărţuirea reprezintă comportamentul degradant, intimidant sau...

Te-ar putea interesa și

Organizația Internațională a Muncii

Introducere Modificările de bază aduse dreptului muncii prin legile apărute după 1990 se referă la modalitatea stabilirii drepturilor și...

Piata Muncii in Romania - Institutii, Politici, Evolutii

INTRODUCERE Politica si strategia Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale vizeaza – în principal – cresterea gradului de ocupare a populatiei...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Piața Muncii

Piata muncii din România a suferit profunde transformari generate de reformele economice, fiind induse influente directe asupra calitatii...

Securitatea Socială

Securitatea sociala – obiectiv major al statelor lumii În aceasta prima parte a expunerii referitoare la securitatea sociala îmi propun...

Organizația Internațională a Muncii

1. Considerații generale asupra dimensiunii europene a dreptului politicilor sociale Politica socială a Uniunii Europene este formată dintr-un set...

Organizația Internațională a Muncii

1. Obiectivul şi importanţa lucrării Obiectivul de studiu al acestei lucrări îl constituie o viziune mai amplă şi complexă a Organizaţiei...

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

În Carta de fundamentare a ONU (articolul 55) se menţionează că oamenii au drepturi şi libertăţi egale indiferent de apartenenţa rasială, sexuală,...

Ai nevoie de altceva?