Parlamentul României

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2263
Mărime: 15.25KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Craciun
O scurta istorie a parlamentului Romaniei si principalele atributii ale celor doua camere

Extras din document

Istoria parlamentară în România începe în anul 1831 când în Ţara Românească a fost adoptat un act cu caracter constituţional denumit "Regulamentul organic". Un act având un conţinut identic şi aceeaşi denumire s-a aplicat în Moldova din 1832. Regulamentele organice au pus bazele parlamentarismului în Principatele Române. Convenţia de la Paris şi Statutul Dezvoltător al acesteia - act constituţional adoptat în 1864 din iniţiativa Domnitorului celor două Principate Române unite, Alexandru Ioan Cuza - au consolidat Reprezentanţa Naţională. Prin Statutul Dezvoltător al Convenţei de la Paris s-a introdus organizarea bicamerală a Reprezentanţei Naţionale care s-a compus din Adunarea Electivă (Camera inferioară) şi Senat. Constituţia din 1866, adoptată la 29 iunie 1866 şi promulgată de Domnitorul Principatelor Unite Române, Carol I, la 30 iunie 1866, a pus bazele moderne ale forului legislativ ca Reprezentanţă Naţională, care a funcţionat în concordanţă cu modul de organizare şi de funcţionare a parlamentelor Europei Occidentale din acea vreme. Tot atunci au căpătat contur definitiv principiile politice de guvernare, în spiritul marilor principii ale democraţiei liberale instituite de Revoluţia Franceză de la 1789. Din februarie 1938, odată cu instaurarea dictaturii regale a lui Carol al II-lea şi în 1940 după instaurarea dictaturii militare, rolul parlamentului a fost diminuat, el fiind lipsit de principalele sale atribuţii. În perioada comunistă, prin Constituţia din 1948, parlamentul a fost reorganizat, ca o adunare unicamerală, Marea Adunare Naţională, organismdformal,âsubordonatgtotalgputeriifcomuniste. După Revoluţia din 1989, s-a declanşat un proces de restructurare radicală a sistemului politic românesc în concordanţă cu principiile democraţiei constituţionale occidentale, în care a fost cuprins şi Parlamentul ca reprezentant suprem al poporului român. Noua Constituţie a ţării, aprobată prin referendum în 1991, organizează autorităţile publice pe baza principiului separaţiei puterilor în stat. Parlamentul României este format din Camera Deputaţilor şi Senat, alese prin sufragiu universal, la care au acces cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani.

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeşte de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la încetarea acestora. Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării.

În prezent, Camera Deputaţilor are un număr de 345 de membri, iar Senatul este alcătuit din 137 senatori proveniţi din 42 de circumscripţii electorale.

Camera Deputaţilor este organizată în conformitate cu propriul Regulament. Structurile internejjalejjCamereijsuntjconstituitejdin: Birouljpermanent, comisiile parlamentare şi grupurile parlamentare. Biroul permanent este compus din: preşedinte, patru vicepreşedinţi, patru secretari şi patru chestori.

parlamPreşedintele Camerei Deputaţilor, care este, totodată, şi preşedintele Biroului permanent, se alege prin vot secret la începutul legislaturii, pe întreaga durată a mandatului Camerei, iar ceilalţi membri ai Biroului permanent sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni parlamentare. În afara comisiilor permanente pot fi înfiinţate comisii de anchetă şi alte comisii speciale.

Senatul este condus de un organism colectiv – Biroul permanent, compus din: preşedinte, 4 vicepreşedinţi, 4 secretari şi 2 chestori.kActivitatea Senatului se desfăşoară „în plen” şi „pe comisii”, îndeplinindu-se ca funcţii principale: adoptarea legilor, desemnarea şi revocarea unor autorităţi publice, exercitarea controlului parlamentar.

ParlamParlamentulPse întruneşte anual în două sesiuni ordinare, dar poate fi convocat şi în sesiuni extraordinare. Prima sesiune ordinară începe în luna Februarie şi nu poate depăşii sfârşitul lunii iunie, iar cea de-a doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie. Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc separat. Convocarea Camerelor în sesiuni comune se face numai de către preşedinţii acestora, asigurandu-se în acest mod independenţa Parlamentului.

Şedinţele comune ale Cemerei Deputatilor şi Senatului au loc în cazurile stabilite de Constitutie cum ar fi:

• adoptarea proiectelor sau propunerilor de revizuire a Constitutiei în cazul în care, prin procedura de mediere, Camerele nu ajung la un acord.

• depunerea jurămantului de către Preşedintele României.

• punerea sub acuzare a acestuia pentru înaltă trădare.

• primirea mesajului Presedintelui Romaniei.

• aprobarea bugetului de stat.

• examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Aparare a Ţării şi ale Curţii de Conturi.

Preview document

Parlamentul României - Pagina 1
Parlamentul României - Pagina 2
Parlamentul României - Pagina 3
Parlamentul României - Pagina 4
Parlamentul României - Pagina 5
Parlamentul României - Pagina 6
Parlamentul României - Pagina 7
Parlamentul României - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Parlamentul Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Instituțiile statului - Parlamentul

1. Constituirea Parlamentului Conform dispozitiilor art. 61, alin. (1), Parlamentul este un organ reprezentativ suprem si unica autoritate...

Actele Parlamentului în România

CAPITOLUL I ACTELE PARLAMENTULUI ÎN ROMÂNIA In genere, constituţiile nu-şi propun să definească instituţia parlamentară, preocupându-se îndeosebi...

Guvernul și Administrația Publica Centrala

Guvernul României Scurt istoric asupra institutiei. Guvernul sau Consiliul de ministri a aparut o data cu primele constitutii moderne si cu...

Presedintele Romaniei

Presedintele Romaniei I.Statul constitutional al Presedintelui României si atributiile sale Institutia Presedintelui României este reglementată...

Președintele României

1. Alegerea şi învestirea Preşedintelui României Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat ....

Parlamentul României

Inlocuirea structurilor au permis revenirea tarii la traditiile sale parlamentare si la un Parlament cu adevarat reprezentativ si racordat la...

Rolul Parlamentului în Franța și în România

ROLUL PARLAMENTULUI ÎN FRANŢA ŞI ÎN ROMÂNIA I. INTRODUCERE Franţei i se recunoaşte contribuţia majoră în enunţarea şi realizarea unei practici şi...

Te-ar putea interesa și

Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European

Pentru a argumenta motivul pentru care am ales să abordez această lucrare, consider că cel mai potrivit ar fi să citez din George Alexianu, care a...

Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj

INTRODUCERE Studiul de planificare teritorială al comunei Beliș din județul Cluj, este o cercetare pornită din interesul propriu pentru spațiului...

Mediul de Afaceri în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare este o analiza a mediului economic din România , a prolemelor ce care se confrunta aceasta , a masurilor ce se...

Politica Bugetara a Romaniei din 1990 pana la 2008

I. Notiuni referitoare la politica bugetara 1. Procesul bugetar Procesul bugetar reprezinta o succesiune de etape ce constau in elaborarea,...

Organizarea si Functionarea Parlamentului Romaniei

Istoria parlamentara in Romania incepe cu anul 1831 cand, in Tara Romanesca, a fost adoptat un act cu caracter constitutional denumit Regulament...

Piata de Asigurari din Romania

Cap.1. Istoric al asigurarilor Aparitia ideii de asigurare Putem spune, intr-un fel, ca asigurarea a aparut odata cu aparitia societatii umane....

Activitatea Europarlamentarilor din România la Parlamentul European

I. PARLAMENTUL EUROPEAN Parlamentul European este institutia cu cea mai spectaculoasa evolutie din istoria Uniunii Europene. Initial, ca Adunare...

Parlamentul României

Inlocuirea structurilor au permis revenirea tarii la traditiile sale parlamentare si la un Parlament cu adevarat reprezentativ si racordat la...

Ai nevoie de altceva?