Participanții la Procesul Civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5472
Mărime: 23.72KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina Petica
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU” SPECIALIZAREA: DREPT JUDICIAR PRIVAT (BOLOGNA) Anul I, Semestrul I, Centrul Sibiu

Cuprins

§1. Aspecte generale asupra instituţiei 3

§2. Condiţiile de admisibilitate a participării terţelor persoane în procesul

civil 5

§3. Intervenţia în procesul civil 9

3.1 Precizări prealabile 9

3.2 Intervenţia principală 9

Bibliografie 16

Extras din document

§1. Aspecte generale asupra instituţiei

Conceptul de „terţe persoane” este folosit frecvent în doctrină şi jurisprudenţă, însă semnificaţia acestui concept este diferită în dreptul procesual civil faţă de dreptul substanţial. Codul de procedură civilă se referă la instituţia care formează obiectul studiului nostru în Cartea a II-a, Capitolul III din Titlul I, intitulat: „Alte persoane care pot lua parte la judecată”.

De regulă, conceptul de terţe persoane are în vedere situaţia unor persoane străine de un anumit raport juridic. Astfel într-o primă accepţiune, conceptul de terţe persoane desemnează poziţia unor subiecte de drept până în momentul introducerii lor în proces, prin urmare prin terţe persoane determinăm acele subiecte de drept care sunt străine de procesul civil dintre reclamant şi pârât. Într-o altă accepţiune, prin terţe persoane se desemnează participarea la activitatea judiciară a acelor persoane care au intervenit sau au fost introduse în proces după promovarea iniţială a actului de sesizare.

Instituţia participării terţelor persoane în procesul civil îşi are originea în dreptul roman. Procedura romană cunoştea două forme de participare a terţilor în proces: intervenţia în interes propriu şi intervenţia alăturată. Intervenţia terţilor din dreptul roman a fost preluată în anul 1667 de Ordonanţa franceză, devenită celebră în acest sens, care pe lângă cele două forme de intervenţie ale dreptului roman, mai prevedea şi o a treia, şi anume intervenţia forţată. Codul de procedură civilă francez, nu a preluat însă dispoziţiile Ordonanţei din anul 1667 în această materie, însă legiuitorul român a consacrat în Codul de procedură civilă intervenţia principală, iar chemarea în garanţie doar ca o excepţie dilatorie.

Cu ocazia modificării Codului de procedură civilă român în anul 1900 a fost introdusă şi intervenţia accesorie, ulterior instituţia participării terţelor persoane în procesul civil fiind reglementată prin legile de organizare judecătorească din anii 1925, 1929 şi 1943.

Instituţia participării terţelor persoane la procesul civil începe să aibă o importanţă din ce în ce mai accentuată în societatea contemporană, ea găsindu-şi aplicaţii în cele mai diverse materii. Hotărârea judecătorească dobândeşte autoritate de lucru judecat numai între părţile care au participat la soluţionarea litigiului, faţă de alte persoane străine de proces fiind o res inter alios acta. Pentru ca hotărârea să devină opozabilă şi altor persoane decât cele care au participat la activitatea judiciară este necesară introducerea acestora în procesul civil. Această necesitate decurge din împrejurarea că în absenţa terţilor drepturile lor ar putea fi uneori, direct sau indirect, periclitate în substanţa sau întinderea lor sau alteori s-ar putea ca interesul uneia din părţi să reclame introducerea unui terţ în proces.

Introducerea unor terţe persoane într-un proces în curs de desfăşurare are însă şi unele inconveniente, deoarece poate întârzia soluţionarea cererii principale sau poate ridica anumite probleme in ceea ce priveşte competenţa. Terţul e obligat să ia procedura în faza în care se găseşte în momentul introducerii sale în proces, fiindu-i deci opozabile actele de procedură anterioare intervenţiei, cu toate că acestea nu au fost îndeplinite în contradictoriu şi cu el, ceea ce poate afecta în oarecare măsură drepturile sale, mai ales atunci când atragerea terţului la judecată nu se datorează iniţiativei lui, ci a reclamantului sau a pârâtului.

§2. Condiţiile de admisibilitate a terţelor persoane în procesul civil

Pentru ca hotărârea civilă să îşi producă efectele şi faţă de alte persoane, este necesară introducerea acestora în proces. Dreptul de a participa într-un proces civil existent între părţi la un moment dat este însă condiţionat de anumite cerinţe de fond şi de formă. Şi în cazul terţelor persoane este necesar, în primul rând, întrunirea condiţiilor pentru îndeplinirea oricărei activităţi judiciare:

• capacitate procesuală de folosinţă ce constă în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii pe plan procesual. Potrivit art.53 din proiectul noului Cod de procedură civilă: „ Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosinţa drepturilor civile”. Sancţiunea lipsei capacităţii procesuale de a fi parte în procesul civil constă în respingerea acţiunii, întrucât persoana în cauză nu are folosinţa unui drept.

Preview document

Participanții la Procesul Civil - Pagina 1
Participanții la Procesul Civil - Pagina 2
Participanții la Procesul Civil - Pagina 3
Participanții la Procesul Civil - Pagina 4
Participanții la Procesul Civil - Pagina 5
Participanții la Procesul Civil - Pagina 6
Participanții la Procesul Civil - Pagina 7
Participanții la Procesul Civil - Pagina 8
Participanții la Procesul Civil - Pagina 9
Participanții la Procesul Civil - Pagina 10
Participanții la Procesul Civil - Pagina 11
Participanții la Procesul Civil - Pagina 12
Participanții la Procesul Civil - Pagina 13
Participanții la Procesul Civil - Pagina 14
Participanții la Procesul Civil - Pagina 15
Participanții la Procesul Civil - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Participantii la Procesul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Expertiza Medico - Legală Psihiatrică

Capitolul I Responsabilitatea juridică – discernământ Iresponsabilitatea drept cauză de înlăturare a vinovăţiei este consecinţa bolilor psihice...

Apelul în Procesul Civil - Noul Cod Pro Civ

Procesul civil poate fi definit ca fiind activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care...

Te-ar putea interesa și

Participantii in Procesul Penal. Succesorii, Reprezentantii si Substituitii Procesuali

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia...

Participanții la procesul civil

INTRODUCERE În literatura juridică s-a arătat că în statul de drept justiţia poate fi privită sub două aspecte: ca sistem al organelor...

Termene si Sanctiuni Procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Rolul Procurorului în Procesul Civil

I.CONSIDERATII INTRODUCTIVE Procesul civil reprezinta un mijloc de aparare atât pentru reclamantul al carui drept se consolideaza prin admiterea,...

Ai nevoie de altceva?