Partidele Politice

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3661
Mărime: 25.97KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. Consideraţii generale

2. Organizarea şi funcţionarea partidelor politice

3. Sisteme de partide politice

4. Categorii de partide politice

5. Rolul partidelor politice

6. Asocierea partidelor politice

7. Finanţarea activităţii partidelor politice

8. Concluzii

Extras din document

Consideraţii generale

Singura formă veritabilă de realizare a ideii de democraţie, în condiţiile în care s-a demonstrat că individul izolat nu are nici o influenţa semnificativă în formarea voinţei generale este aceea care se bazează pe partidele politice.

Partidele politice sunt necesare într-un stat democratic şi joaca un rol important în cadrul sistemului politic al acestuia. Existenţa partidelor politice este un fenomen planetar cu specificaţii ce ţin de nivelul culturii politice a fiecarei comunitaţi, în special determinată de memoria colectivă asupra evenimentelor politice trăite.

În ţara noastră, cadrul legal privind organizarea şi funcţionarea partidelor politice, precum şi în care ele îşi desfăşoară activitatea, este stabilită de Constituţia României şi de Legea partidelor politice nr. 14 din 2003.

Dupa revoluţia din decembrie 1989 s-a propus abandonarea rolului conducător al unui singur partid şi statornicirea unui sistem pluralist de guvernământ, iar prin decretul-lege nr. 8 din 1989 , privind înregistrarea şi funcţionarea partidelor politice în România, au fost reglementate modalitaţile de înregistrare şi funcţionare ale partidelor politice, subliniindu-se în art. I că în România constituirea de partide politice este libera şi nici o îngradire pe motiv de rasă, naţionalitate, religie, grad de cultură, sex sau convingeri politice nu poate împiedica constituirea şi funcţionarea partidelor politice.

Deasemena s-a mai stabilit că partidele politice şi organizaţiile obşteşti trebuie să se întemeieze pe respectul suveranităţii, independenţei şi integrităţii naţionale, al democraţiei, în vederea asigurării libertăţilor şi drepturilor cetăţenilor şi afirmării demnităţii naţiunii. Ulterior decretul a fost înlocuit prin Legea partidelor politice nr. 27 din 1996.

În anul 2003, în ideea ca partidele politice să devină adevarate instituţii ale statului de drept, în care pluralismul politic reprezintă o valoare supremă, şi nu apariţii efemere în preajma alegerilor, a fost adoptată Legea partidelor politice nr. 14/2003 .

Conform art. I din lege, partidele politice sunt asociaţii cu caracter politic ale cetăţenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea şi exercitarea voinţei lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituţie, precizându-se că partidele politice sunt persoane juridice de drept public.

Partidele politice prin activitatea lor promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice şi stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri.

De asemenea ,legea precizează ca pot funcţiona ca partide politice numai asociaţiile cu caracter politic care militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi unităţii statului, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale.

Organizarea şi funcţionarea partidelor politice

Partidele politice se organizează şi funcţionează după criteriul administrativ-teritorial, iar în cadrul organizaţiilor teritoriale, acestea îşi pot organiza structuri care să se ocupe de problemele specifice unei anumite categorii sociale sau profesionale.

Membrii partidelor politice pot fi cetăţeni care, potrivit Constituţiei, au drept de vot. O importantă modificare adusă legii prin O.U.G. nr 20/2008 , stabileşte că “Cetăţenii Uniunii Europene care nu deţin cetăţenia română şi au domiciliul în România au dreptul de a se asocia în partide politice sau de a se înscrie în partide politice în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români”.

Persoanele carora le este interzis prin lege asocierea politică nu pot face parte din partidele politice. Deasemenea un cetăţean român nu poate face parte din două sau mai multe partide politice în acelaşi timp. Orice persoană, la înscrierea într-un partid politic, este obligată să declare în scris pe propria răspundere,dacă face sau nu parte dintr-un partid politic, înscrierea într-un alt partid constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior. Nici o persoană nu poate fi obligată să facă sau nu parte dintr-un partid politic, deasemenea dobandirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic nu creează privilegii sau restrangerii în exercitarea drepturilor cetăţeneşti.

Toate patidele politice trebuie să aibă un statut propriu şi un program politic propriu, iar numărul minim de membrii fondatorii trebuie sa fie potrivit legii de 25.000, domiciliaţi în cel puţin 18 din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi municipiul Bucureşti.

Soluţionarea cererilor de înregistrare a partidelor politice este de competenţă Tribunalului Bucureşti. Decizia acestuia, conform art. 21 din lege, poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicarea la Curtea de Apel Bucureşti, Curtea fiind obligată să examineze contestaţia în şedinţă publică, în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea acesteia. Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă.

Partidul politic dobandeşte personalitate juridică de la data cand hotararea instanţei privind admiterea cererii de înregistrare a partidului a rămas definitivă şi irevocabilă. La aceeaşi dată, partidul se înscrie în Registrul partidelor politice. Înregistrarea şi radierea partidelor politice se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.

Preview document

Partidele Politice - Pagina 1
Partidele Politice - Pagina 2
Partidele Politice - Pagina 3
Partidele Politice - Pagina 4
Partidele Politice - Pagina 5
Partidele Politice - Pagina 6
Partidele Politice - Pagina 7
Partidele Politice - Pagina 8
Partidele Politice - Pagina 9
Partidele Politice - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Partidele Politice.doc

Alții au mai descărcat și

Cetățenia

Cap. 2 NOTIUNEA DE CETATENIE Organizarea concreta a statului nu se poate realiza decât în raport cu populatia si cu teritoriul. Populatia îsi...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Notiuni Generale Privind Referendumul

In Romania suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative si prin referendum. Referendumul...

Concursul de Infracțiuni

1. Explicaţii preliminare, Codul penal în vigoare prevede şi reglementează două forme ale pluralităţii de infracţiuni, deci două cazuri în care o...

Dreptul de superficie

Introducere Dreptului de proprietate este dreptul cel mai complet asupra unui bun, deoarece conferă atributele de usus, fructus şi abusus....

Forma Actului Juridic Civil

Actul juridic civil, definiţie În ceea ce priveşte definirea actului juridic civil există mai multe variante, astfel Codul civil îl defineşte prin...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Contenciosul administrativ în materia contractului de parteneriat public-privat

I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 1.1 Definiţia contenciosului administrativ...

Te-ar putea interesa și

Partidele Politice

INTRODUCERE În cadrul ştiinţelor politice, Politologia ocupă un loc important prin problematica pe care o abordează. Politologia reprezintă una...

Subiecte ale Raportului de Drept Constitutional

CONSIDERATII PRELIMINARE Subiectele de drept sunt: persoane fizice si persoane juridice. Calitatea de subiect de drept nu este definita automat...

Partidele politice din România

INTRODUCERE Din antichitate şi până în contemporaneitate, politicul şi politica (respectiv, domeniul politic al vieţii sociale) au suscitat...

Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000

INTRODUCERE Evenimentele din decembrie 1989, în urma cărora regimul comunist s-a prăbuşit, antrenând cu sine şi dispariţia unui întreg sistem de...

Partidele politice - principalii pioni ai exercițiului puterii

Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile...

Partidele Politice în Sistemul Puterii

I. CONSIDERENTE GENERALE ASUPRA PARTIDELOR POLITICE Formele moderne ale partidelor politice apar in Marea Britanie,la sfarsitul secolului al...

Partide Politice

Cap.1 Notiunea de partid politic In societatea moderna partidele politice s-au impus ca realitati incontestabile.Procesul aparitiei lor trebuie...

Actori Politici Colectivi

CAP I: Aspecte generale privind partidele politice 1.1 Definirea noţiunii de partide politice şi scopul acestora În societatea modernă partidele...

Ai nevoie de altceva?