Planul Cadastral

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Planul Cadastral.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept, Constructii

Extras din document

Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării. Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobilară numit carte funciară.

Obiectul cadastrului general îl constituie fondul funciar al României, adică totalitatea terenurilor din unităţile administrativ-teritoriale comunale, orăşeneşti, municipale, în limitele teritoriului de stat, indiferent de categoria de folosinţă, de destinaţia economică sau de domeniul public sau privat din care fac parte şi de proprietarii acestora. Bazat pe datele primare ale cadastrului general se pot realiza siteme informationale geografice specifice domeniilor de activitate economica, numite şi cadastre de specialitate.

Spre deosebire de majoritatea statelor membre ale UE, România nu dispune încă de un cadastru general al fondului funciar conţinând date esenţiale complete pentru întregul teritoriu al ţarii privind delimitarea unitaţilor administrativ-teritoriale, a proprietaţilor, a domeniului privat şi a domeniului public. Pe teritoriul actual al României o formă de cadastru („Cartea funciară”) pentru evidenţa tehnică şi fiscală a terenurilor a funcţionat încă din secolul al XIX-lea în provinciile aflate atunci în componenţa Imperiului Austro-Ungar (Transilvania, Banat şi Bucovina). Dupa Marea Unire din 1918, legislaţia corespunzatoare privind organizarea cadastrului funciar şi introducerea cărţii funciare pe întreg teritoriul naţional a fost promulgată abia în anul 1933 şi apoi modificată în 1938. Instalarea regimului comunist (1948-1989) a intrerupt procesul de aplicare a acestei legi, preocuparile în materie limitându-se doar la evidenţa funciară a terenurilor pe categorii de folosinţă şi deţinători, dar fără efect juridic prin publicitate imobiliară în cartea funciară.

Pentru a raspunde noilor cerinţe ale unei economii funcţionale de piaţa şi-a realiza treptat alinierea la reglementarile juridice şi practicile statornicite în celelalte ţări ale Uniunii Europene s-a instituit prin Legea cadastrului şi publicitatii imobiliare nr.7 din anul 1996, Oficiul National de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, în prezent, transformat in Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, avand în subordine oficii în judete şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie.

Desi s-au facut unele progrese meritorii, ritmul de implementare a prevederilor legale este în continuare mult prea lent, iar unele acţiuni importante au fost abandonate pe parcurs.

De exemplu, dintr-un total de circa 3.500 unităţi administrativ-teritoriale în anul 1998 au început, dar au ramas până în prezent nefinalizate, delimitarea hotarelor administartive pentru cca. 400 unitati administrativ-teritoriale în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Sunt numeroase semnalarile primite din partea specialistilor şi ale societăţii civile care scot în evidenţă necesitatea intensificării acţiunilor concrete pentru a urgenţă realizarea cadastrului general prin esalonarea realistă a lucrarilor complexe ce se cer a fi executate.

Caracterul prioritar al acestei acţiuni este subliniat de numarul mare de litigii de proprietate (multe dintre acestea legate de ambiguităţi de delimitare) aflate pe rolul instanţelor judecatoreşti şi de necesităţile imediate privind efectuarea corectă a plaţilor directe catre producătorii agricoli.

În mod deosebit se impune folosirea sistemului cadastral pentru delimitarea perimetrelor de interes special din punct de vedere ecologic (rezervaţii şi parcuri naturale, areale şi habitate protejate, integritatea peisajului natural), istoric şi cultural (monumente, situri arheologice, zone urbane sau rurale cu valoare de patrimoniu, cladiri declarate monumente istorice sau de arhitectură, case memoriale, lăcaşuri de cult etc.) în vederea protejării efective a acestora faţă de agresiunea speculatorilor şi dezvoltatorilor imobiliari, precum şi faţa de deturnarea lor în alte scopuri (elemente de infrastructură, parcuri industriale, acumulari de apă etc.).

În acest scop se va adopta şi implementa un plan de acţiune pentru realizarea pe etape a urmatoarelor obiective specifice:

-Întocmirea şi conţinutul planurilor cadastrale şi a registrelor cadastrale

-Lucrările de cadastru funciar general se organizează pe teritorii administrativ-cadastrale şi cuprind un ansamblu de operaţiuni cadastrale prin care se asigură identificarea, delimitarea, măsurarea şi evaluarea imobilelor funciare, ce sunt nominalizate pe teren şi pe planurile cadastrale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Planul Cadastral.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE MASTERATUL: ADMINISTRAŢIA, DREPTUL ŞI MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI