Plata Cambiei si Consecintele Neplatii

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Plata Cambiei si Consecintele Neplatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 12 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr Raducan Oprea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere.2
1. Cambia.Modul de plată.3
1.1 Prezentarea cambiei la plată.3
1.2 Data plăţii.3
1.3 Locul plăţii. 4
1.4 Condiţiile de valabilitate a plăţii.4
2. Mijloacele de valorificare a drepturilor cambiale in cazul refuzului
de plată a cambiei.6
2.1 Mijloace cambiale.6
2.2 Mijloace extracambiale.7
3. Investirea cu formula executorie a cambiei.7
Concluzie.10
Bibliografie.11

Extras din document

Introducere

Pentru asigurarea eficienţei cambiei, legea reglementează principiile privind plata cambiei. Prin lege se determină cine are dreptul la plată şi cui i se poate cere plata, data şi locul plăţii, condiţiile plăţii şi efectele pe care le produce plata.

Plata constituie finalitatea şi esenţa oricărei creanţe cambiale. Orice obligaţie cambială se naşte pentru a se stinge după un anumit interval de timp stabilit între creditor şi debitor. Având în vedere specificul vieţii comerciale, efectuarea plăţii datoriilor la timp are o importanţă covârşitoare pentru persoanele aflate în relaţii de afaceri. Astfel, neplata unei datorii face ca nici creditorul a cărei creanţă nu a fost onorată să nu îşi poată îndeplini obligaţiile. Din această cauză, legea cambială a acordat o atenţie deosebită plăţii.

1. Cambia. Modul de plată

1.1 Prezentarea cambiei la plată

În vederea achitării sumei de bani prevăzute în titlu, cambia trebuie prezentată la plată.Prezentarea cambiei la plată este necesară nu numai pentru că altfel nu se poate face plata, ci şi pentru că ea este o condiţie indispensabilă pentru dresarea în mod valabil a protestului, în cazul refuzului de plată. Totodată, prezentarea cambiei la plată este o cerinţă care trebuie satisfăcută prealabil oricărei cereri de chemare în judecată.

Având în vedere rolul pe care îl îndeplineşte, prezentarea cambiei la plată trebuie să fie reală şi efectivă. Cel îndreptăţit la plată trebuie să prezinte celui obligat cambia pentru plata sumei de bani menţionate în titlu.

Prezentarea cambiei la plată se poate face în original sau prin trunchiere (art. 46 din Legea nr. 58/1934).

Prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante de pe cambia originală, reproducerea imaginii cambiei originale în format electronic şi transmiterea informaţiei obţinute către instituţia de credit plătitoare.

Potrivit legii, pot face obiectul trunchierii numai cambiile acceptate.

Prezentarea la plată a unei cambii prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca şi prezentarea la plată a cambiei ori.

1.2 Data plăţii

Plata cambiei se poate cere la scadenţă.

Aşa cum am arătat, scadenţa poate fi determinată la emiterea titlului (scadenţa la o zi fixă sau la un anumit termen de la data emisiunii) sau poate fi determinată ulterior de posesorul cambiei (scadenţa la vedere sau la un anumit termen de la vedere).

Când scadenţa este la o zi fixă sau la un anumit termen de la data emisiunii ori de la vedere, cambia trebuie prezentată la plată, fie în ziua scadenţei, fie într¬una din cele două zile lucrătoare care urmează (art. 41 din lege).

În cazul scadenţei „la vedere", cambia este plătibilă la prezentare. Ea trebuie prezentată însă în termen de un an de la data emiterii sau, după caz, în termenele fixate de trăgător sau girant (art. 37 din lege).

În cazul în care prezentarea cambiei la plată în termenele menţionate este împiedicată de un caz fortuit ori de forţa majoră, posesorul cambiei este dator să aducă, fără întârziere, la cunoştinţa girantului său, prin scrisoare recomandată, cazul fortuit ori de forţă majoră (art. 59 alin. 2 din Legea nr. 58/1934).

Fisiere in arhiva (3):

  • cuprins.doc
  • Foaie de titlu.doc
  • Plata Cambiei si Consecintele Neplatii.doc