Politia Comunitara

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Politia Comunitara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Vesmaş Daiana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Serviciul Public de Politie Comunitara este constituit si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare si a H.G. nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare precum si al Legii 481 / 2004 privind protectia civila.

Obiectul de activitate al serviciului public îl constituie asigurarea ordinii si linistii publice, paza si protectia obiectivelor de interes public local si privat, sprijinul institutiilor statului, protectia mediului înconjurator precum si integritatea corporala a personalitatilor, pregatirea populatiei în vederea asigurarii protectiei civile în caz de dezastre si în situatii de urgenta, desfasoara activitati de informare si instruire si cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor etc si îndeplineste atributiile prevazute de art. 7 din Legea 371 / 2004.

Activitatea Serviciului Public de Politie Comunitara, este depolitizata si se desfasoara exclusiv pe baza si în executarea legii, în interesul comunitatii locale cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.

In indeplinirea atributiilor si sarcinilor specifice, Serviciul Public de Politie Comunitara coopereaza cu unitati, organe si formatiuni din Ministerul Administratiei si Internelor (Politia Romana, Jandarmeria Romana, Protectia Civila, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor) si colaboreaza cu asociatii si organizatii neguvernamentale, institutii si autoritati ale administratiei publice, precum si cu persoane fizice si juridice din sfera de responsabilitate.

In relatiile cu acestea, Serviciul Public de Politie Comunitara este reprezentata de Directorul Executiv sau în lipsa acestuia, de Directorul Executiv adjunct care coordoneaza activitatea Serviciului de Politie Comunitara.

Directorul Serviciului Public de Politie Comunitara îndeplineste o functie de autoritate publica, raspunde în fata Consiliului Local al Municipiului si a Primarului Municipiului Sibiu, de buna functionare a acesteia si reprezinta Serviciul Public de Politie Comunitara în relatiile cu persoanele fizice sau juridice din tara si strainatate, precum si în justitie, în conformitate cu prevederile legale.

Personalul de conducere, de coordonare, de paza si de ordine raspunde de organizarea si functionarea pazei unitatilor stabilite prin hotarâre a Consiliului Local sau preluate pe baza de contract de prestari de servicii, participa la asigurarea climatului de ordine si liniste publica, a sigurantei persoanelor, integritatii corporale sau paza bunurilor cetatenilor ori ale domeniului public, urmareste respectarea regulilor de comert stradal si a curateniei municipiului conform competentelor stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului Local sau prindispozitiiale Primarului.

Structura organizatorica a serviciului public de politie comunitara

· Serviciul politiei comunitare are urmatoarea structura:

- Birou siguranta si ordine publica

- Biroul paza

- Birou interventii si dispecerat

· Serviciul de protectie civila si P.S.I. au urmatoarea structura:

- Compartiment protectie civila

- Compartiment P.S.I.

· Audit

· Compartiment juridic contencios

· Biroul financiar contabil

· Compartimentul resurse umane si resurse instruire

· Birou administrtiv, armamaent, munitie, arhiva

Serviciul Public de Politie Comunitara, este condus de un Director executiv. Directorul executiv isi îndeplineste atributiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului, este sef al întregului personal din subordine si are urmatoarele atributii:

a) organizeaza, planifica si conduce întreaga activitate a Politiei Comunitare;

b) intreprinde masurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzator;

c) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre intregul personal a prevederilor legale;

d) raspunde de pregatirea profesionala a personalului din subordine;

e) coordoneaza activitatea de preluare a obiectivelor in paza si urmareste îndeplinirea întocmai a clauzelor prevazute in contractele de prestari de servicii încheiate;

f) aproba planurile de paza întocmite pentru obiectivele preluate pe baza de contract de prestari de servicii;

g) studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei;

h) analizeaza trimestrial activitatea Politiei Comunitare si indicatorii de performanta stabiliti de consiliul local;

i) asigura informarea operativa a Consiliului Local al Municipiului, precum si a politiei locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc in cadrul activitatii Politiei Comunitare;

j) colaboreaza cu alte organe ale statului cu atributii privind asigurarea climatului de ordine si liniste publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public, curatenia si combaterea comertului stradal neautorizat;

k) asigura ordinea interioara si disciplina in randul personalului din subordine, avand dreptul sa propuna acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni in conditiile legii;

l) studiaza si propune Consiliului Local al Municipiului adoptarea de masuri, in cadrul obiectului de activitate, menite sa asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi: intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de paza si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, infiintarea si deservirea dispeceratelor de zona pentru semnalarea patrunderilor prin efractie si altele asemenea;

m) propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului tarifele la care se vor executa prestarile de servicii pentru beneficiari;

n) directorul serviciului public are calitatea de ordonator tertiar de credite;

o) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului Local si dispozitii ale Primarului Municipiului

Fisiere in arhiva (1):

  • Politia Comunitara.pdf