Politia Locala si Autoritatile Publice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Politia Locala si Autoritatile Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Poliţia locală 2
2. Infiinţarea, organizarea si funcţionarea Poliţiei locale 5
2.1. Infiinţarea Poliţiei locale 5
2.2. Organizarea Poliţiei locale 6
2.3. Funcţionarea Poliţiei locale 7
3. Personalul Poliţiei locale 10
4. Relaţiile între autorităţile administraţiei publice locale şi Poliţia locală 12
5. Finanţarea Poliţiei locale 15
BIBLIOGRAFIE 16

Extras din document

1. Poliţia locală

Această instituţie a fost concepută pentru eficientizarea activităţilor de ordine publică la nivelul comunităţilor locale si va avea atribuţii suplimentare fata de Politia Comunitara in privinţa siguranţei rutiere, a inspecţiei în construcţii, urbanism, comerţ si menţinerea ordinii publice.

În momentul de faţă, reglementarea acestei instituţii se află în fază de proiect, înfiinţarea Politiei Locale fiind aprobată pe 27.10.2009 de Senat şi mai trebuie adoptată de Camera Deputaţilor in calitate de for decizional.

Istoric:

Iniţial, această instituţie de ordine şi siguranţă publică a fost reglementată prin Legea nr. 26/1993 privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea Corpului Gardienilor Publici în scopul creşterii eficienţei pazei bunurilor şi a activităţilor de apărare a ordinii şi liniştii publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor, se înfiinţează pe lângă consiliile judeţene şi Consiliul municipiului Bucureşti, corpurile gardienilor publici. Corpurile gardienilor publici sunt instituţii publice, de interes judeţean şi al municipiului Bucureşti, prestatoare de servicii, cu personalitate juridică, regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestora fiind aprobată de către autorităţile locale în subordinea cărora s-au înfiinţat.

Finanţarea acestei instituţii s-a asigurat integral din venituri proprii, care au fost realizate prin serviciile de pază pe care au prestat instituţiilor publice şi alte persoane interesate, după caz.

Atribuţiile acestor structuri vizau în principal încheierea de contracte cu beneficiarii pentru prestarea serviciului de pază cu gardieni publici, asigurarea, încadrarea cu efectivele necesare pentru executarea misiunilor de pază, instruirea şi controlul activităţii acestora, asigurarea şi echiparea personalului cu uniforme şi însemne distinctive, respectarea normelor privind portul acestora, precum şi dotarea cu armament, muniţie şi alte mijloace necesare executării misiunilor, informarea beneficiarilor cu privire la modul în care se desfăşoară misiunile de pază şi propun măsurile necesare pentru creşterea eficienţei acestora, participarea la apărarea ordinii şi liniştii publice, combaterea unor încălcări de lege privind curăţenia, precum şi exercitarea comerţului neautorizat în zonele şi itinerariile stabilite în planul de executare a pazei şi prevenirea,combaterea infracţiunilor şi a altor fapte ilicite în posturile încredinţate.

Sub aspectul relaţiilor funcţionale cu poliţia română, Corpul Gardienilor Publici era în raport de cooperare cu organele de poliţie, cursurile de pregătire pentru gardieni publici fiind organizate împreună de către aceste două instituţii.

În anul 2004, s-a aprobat Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, care abrogă Legea nr. 26/1993, şi stabileşte că, Poliţia Comunitară, ca serviciu public de interes local, specializat, se înfiinţează în scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. Specificul noi instituţii înfiinţate este că s-a stipulat posibilitatea înfiinţării acesteia şi la nivelul oraşelor, municipiilor şi chiar a comunelor.

Potrivit Legii nr. 371/2004, Poliţia Comunitară se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, după caz, şi se subordonează primarilor acestora. La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor Poliţia Comunitară se organizează, după caz, ca serviciu public sau structură fără personalitate juridică - direcţie, serviciu, birou sau compartiment - în cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, în condiţiile legii.

Nivelul de organizare, structura organizatorică şi categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale, cu consultarea unităţilor teritoriale ale Poliţiei Române, în funcţie de bugetul alocat, numărul populaţiei, întinderea fiecărui municipiu, oraş, comună, respectiv sector al municipiului Bucureşti, şi de starea infracţională şi contravenţională înregistrată pe raza lor., menţinându-se raportul de cooperare al acestor structuri cu organele de poliţie.

Potrivit articolului 7 din Legea nr. 371/2004, Poliţia Comunitară are următoarele atribuţii principale:

a) asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local;

b) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază şi ordine publică;

c) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

d) participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie;

Fisiere in arhiva (1):

  • Politia Locala si Autoritatile Publice.doc