Politica Agricola Comuna

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Politica Agricola Comuna.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Funcţiile

P.A.C. este o strategie comuna , condusă politic, de modernizare a agriculturii europene , in ciuda amenintarii externe acompetitiei comerciale amerivane.

Functiile vizeaza in principal , sprijinirea preturilor şi veniturilor.

P.A.C.

- facilitează poliţica de garantare a venitului, fără a cere contacte directe şi costisitoare cu clientii

- permite guvernelor sa decida asupra nevoilor diferitelor grupuri de fermieri sau ale unor fermieri individuali

- oferă sectorului fermier un interes major in mentinerea poliţicii

comune cu.scopul de a îmbunătăţi, permanent. situaţia tuturor

fermierilor

- sprijină utilizarea unor preţuri specifice pe fiecare produs ceea

ce permite guvernelor sa echilibreze nevoile eterogene ale unui sector fermier diferentiat

- stimulează creşterea preocupării guvernelor şi a grupărilor de interese naţionale în susţinerea politicii supranaţionale comune

P.A.C. constituie, însă, un mecanism economic, şi poliţic,_având

ca obiectiv central integrarea populaţiei naţionale a fermierilorl in

politica naţională şi în cea comunitară, protecţionismul agricol,

reflectat în preţurile alimentelor interne, fiind instrumentul de baza.

Principiile

Tratatul constitutiv de la Roma - 1957 a dat o reglementare sumară in ce priveşte agricultura , Comisia având sarcina să prezinte Consiliului propuneri privind organizarea comună a pieţelor.

Sistemul P.A.C . are la bază următoarele principii:

- circulaţia libera a produselor agricole, fiind constituit un

spaţiu unic comun fără taxe vamale, impozite şi subvenţii, dar

cu reglementări administrative, sanitare şi veterinare

armonizate progresiva

- o organizare comună a pieţei, care înlocuieşte sistemele

naţionale, cu un preţ unic în interiorul Uniunii , fixat pentru

fiecare produs;

- preferinţa pentru produsele comunitare, prin aceea ca

trebuie să fie favorizat consumul produselor originare din

Europa în raport cu cele din alte ţări, iar pătrunderea acestor

produse pe "piaţa comunitară să fie descurajată prin taxe

prohibitive

- solidaritatea financiară, prin aceea că sarcinile legate de intervenţie şi de ameliorare a structurilor sunt împărţite între statele membre

Obiectivele

-ameliorarea productivităţii

- asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producători şi

prin menţinerea si securitatea veniturilor fermierilor

- stabilizarea cursului şi a pieţelor,

- garantarea securităţii aprovizionării

-preţuri rezonabile fată de_cumparatori

Politica Comercială Comună

Notiunea de politica comerciala comuna a aparut in tratatul de la Roma (1957).

1.Obiectivele

- dezvoltarea armonioasă a comerţului mondial

- eliminarea treptata a restrictiilor în domeniul schimburilor internationale şi al investitiilor externe directe

- reducerea barierelor vamale

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica Agricola Comuna.doc