Politica UE în domeniul energiei

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3725
Mărime: 429.00KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D.Vesmas
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

1. Politica Uniunii Europene în domeniul energiei – provocări actuale

2. Temeiul juridic al politicii Uniunii Europene în domeniul energiei

3. Obiectivele politicii energetice a Uniunii Europene

4. Strategia „Europa 2020”

A. Obiectivele 20-20-20

B. Cercetare şi dezvoltare în domeniul energetic

Programul PC7,

Energie inteligentă — Programul Europa,

Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel,

Planul strategic european privind tehnologiile energetice

Bibliografie

Extras din document

1. Politica Uniunii Europene în domeniul energiei – provocări actuale

Resursele energetice au influenţat permanent şi în mod covârşitor evoluţia societăţii umane şi dezvoltarea ei economică. În acest sens, ONU în Agenda 21 din 1992 preciza că „energia este esenţială pentru dezvoltarea economică şi socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii” . Petrolul şi gazele continuă să fie motiv de cooperare, dar şi de confruntare şi dispute între actorii sistemului internaţional, pe marginea deţinerii şi controlului lor, accesului la ele, aprovizionării, distribuţiei şi utilizării lor, şi modelează din ce în ce mai mult economia, securitatea, politica externă şi priorităţile statelor.

Provocarea energetică este una dintre marile încercări cu care se confruntă Europa de astăzi. Creşterea preţurilor şi a dependenţei de importul de energie pune în pericol securitatea şi competitivitatea. De aceea, este esenţial ca Uniunea Europeană (UE) să răspundă provocărilor actuale, şi anume schimbările climatice, dependenţa crescândă de importuri, presiunea exercitată asupra resurselor energetice şi accesul tuturor utilizatorilor la o energie sigură şi accesibilă ca preţ.

Uniunea Europeană aplică o politică energetică ambiţioasă, care acoperă întreaga gamă de surse energetice, de la combustibili fosili (petrol, gaz, cărbune) la energia nucleară şi surse regenerabile (energia solară, eoliană, biomasă, energia geotermală, hidroelectrică şi mareomotrică), cu scopul de a iniţia o nouă revoluţie industrială care să aducă o economie bazată pe un consum redus de energie, în paralel cu asigurarea unei energii mai sigure, mai competitive şi mai durabile. În acest scop, Strategia 2020 oferă un cadru european solid şi ambiţios pentru politica energetică, defineşte priorităţile pe următorii zece ani şi stabileşte măsurile care trebuie luate

Provocările cu care se confruntă Europa în domeniul energiei includ aspecte cum ar fi creşterea dependenţei de importuri, diversificarea limitată, nivelul ridicat şi volatilitatea preţurilor la energie, creşterea cererii de energie la nivel global, riscurile de securitate care afectează ţările producătoare şi pe cele de tranzit, ameninţările din ce în ce mai mari ale schimbărilor climatice, progresul lent în ceea ce priveşte eficienţa energetică, provocările care decurg din ponderea tot mai mare a energiei regenerabile, precum şi nevoia de o mai mare transparenţă, de o mai bună integrare şi de interconectare pe pieţele de energie. Politica energetică europeană are în centrul său un ansamblu de măsuri variate care au menirea de a realiza o piaţă energetică integrată şi de a asigura securitatea aprovizionării cu energie şi durabilitatea sectorului energetic.

Una din problemele majore pentru Uniunea Europeană se referă la modul în care se poate asigura securitatea energetică cu energie competitivă şi „curată”, ţinând cont de limitarea schimbărilor climatice, escaladarea cererii globale de energie şi de viitorul nesigur al accesului la resursele energetice.

Viziunea politicii energetice europene de astăzi corespunde conceptului de dezvoltare durabilă şi se referă la următoarele aspecte importante: accesul consumatorilor la sursele de energie la preţuri accesibile şi stabile, dezvoltarea durabilă a producţiei, transportului şi consumului de energie, siguranţa în aprovizionarea cu energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

2. Temeiul juridic al politicii Uniunii Europene

în domeniul energiei

Tratatul de la Lisabona , intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, aduce modificări de substanţă Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, dar şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, şi pune la dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor.

Tratatul conferă energiei un rol central în cadrul activităţilor europene. Acesta îi conferă, în fapt, un nou temei juridic, neinclus în tratatele precedente; conţine un capitol separat referitor la energie (articolul 194), în temeiul căruia unele zone ale politicii energetice devin o competenţă partajată, indicând un progres către o politică energetică comună. Prin acest tratat, un stat membru, cu toate acestea, îşi menţine dreptul de a stabili condiţiile de exploatare a propriilor resurse energetice, de a alege diferite surse de energie şi structura generală a aprovizionării sale cu energie [articolul 194 alineatul (2)].

Dispoziţii specifice:

Siguranţa aprovizionării: Articolul 122 stabileşte competenţa UE de a adopta măsuri preventive „în spiritul solidarităţii dintre statele membre în cazul în care apar dificultăţi grave în aprovizionarea cu anumite produse, în special în domeniul energiei”.

Reţelele energetice: Articolele 170-172 stabilesc o competenţă a UE în ceea ce priveşte dezvoltarea de reţele transeuropene, inclusiv în domeniul infrastructurii energetice.

Cărbunele: Protocolul 37 clarifică consecinţele financiare care rezultă din expirarea Tratatului CECO în 2002.

Energia nucleară: Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Tratatul Euratom) serveşte drept temei juridic pentru majoritatea acţiunilor europene în domeniul energiei nucleare, în special articolele 40-52 (investiţii, întreprinderi comune şi aprovizionare) şi 92-99 (piaţa comună nucleară). Tratatul Euratom a rămas în mare parte neschimbat de la intrarea sa în vigoare în 1958 şi păstrează o personalitate juridică diferită de cea a UE. Rolul Parlamentului Europena în procedurile de luare a deciziilor în temeiul Tratatului Euratom este limitat, această instituţie dispunând, în cel mai bun caz, doar de competenţe de consultare.

Alte dispoziţii legate de politica energetică:

Piaţa internă a energiei: Articolul 114 din TFUE privind măsurile de armonizare serveşte drept temei juridic pentru acele dispoziţii legislative ale UE care au ca obiectiv funcţionarea pieţei interne a energiei.

Politica energetică externă: Articolele 216-218 din TFUE privind încheierea de acorduri internaţionale sunt relevante pentru politica energetică, mai multe proiecte energetice de interes european (ca de exemplu Nabucco şi Desertec) având o dimensiune externă. În majoritatea acordurilor cu o tematică energică se aplică procedura legislativă ordinară.

Preview document

Politica UE în domeniul energiei - Pagina 1
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 2
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 3
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 4
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 5
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 6
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 7
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 8
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 9
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 10
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 11
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 12
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 13
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 14
Politica UE în domeniul energiei - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Politica UE in Domeniul Energiei.doc

Alții au mai descărcat și

Patrimoniul Societatii Comerciale - Organizarea Fondului de Comert

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Uniunea Europeană - Politica în Domeniul Transporturilor Rutiere

I. Introducere Transportul este o activitate care a apărut odată cu existenţa omului. Limitele fizice ale organismului uman în privinţa...

Politica UE în Domeniul Sănătății

1. Politica Uniunii Europene în domeniul sănătăţii – Introducere Promovarea şi ocrotirea sănătăţii sunt elemente fundamentale în atingerea unei...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Politici Publice Europene

Modulul 1: Conceptul de politici publice Politici publice europene 3 Conceptul de politici publice Obiective specifice: înţelegerea conceptului...

Te-ar putea interesa și

Politica in Domeniul Energiei

PARTEA 1 1. NECESITATEA POLITICII ENERGETICE. CONSIDERATII GENERALE Energia reprezinta un factor essential in asigurarea competitivitatii...

Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat

Capitolul 1 Energiile regenerabile – surse alternative de energie 1.1. Generalităţi Dintotdeauna s-a căutat înlocuirea sau mai exact suplinirea...

Integrarea Europeană în Domeniul Energetic

INTRODUCERE Într-o economie din ce în ce mai globalizată, strategia energetică a unei ţări se realizează în contextul evoluţiilor şi schimbărilor...

Politica Energetica a Uniunii Europene

CAPITOLUL I - „PROBLEMATICA ENERGIEI ÎNTR-O LUME ÎN SCHIMBARE" In accepţiunea Comisiei Europene, securitatea energetică reprezintă capacitatea de...

Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020

CAP.1 INTRODUCERE 1.1 SCURTĂ PREZENTARE Sectorul energetic al oricărei țări are o importantă deosebită pentru dezvoltarea economico-socială și...

Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice

ÎNTRODUCERE Cogenerarea înseamnă producerea combinată a două tipuri de energii, energie electrică şi energie termică. Principala caracteristică a...

Tratatul de la Lisabona

INTRODUCERE Uniunea Europeană aştepta la 1 ianuarie 2009 intrarea în vigoare a celui mai nou Tratat al său, cel de reformă, numit şi „de la...

Politica Europeana in Domeniul Energiei - Energia Regenerabila - Analiza a Politicii Publice

Energia a devenit un factor strategic în politica globală, o componentă vitală pentru dezvoltarea economică şi progresul societăţii în ansamblu...

Ai nevoie de altceva?