Politici și strategii penale ale României în sistemul UE

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 8720
Mărime: 86.94KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iustin STANCA
UNIVERSITATEA DE VEST ”VASILE GOLDIȘ” din ARAD MASTER ȘTIINȚE JURIDICE Instituţii de drept penal şi procesual penal REFERAT Politici și Strategii Penale ale României în Sistemul U.E. ” COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ EUROPEANĂ - Menţinerea ordinii şi securităţii publice” COORDONATOR: Profesor universitar doctor Iustin STANCA ARAD 2010

Extras din document

În domeniul siguranţei naţionale şi ordinii publice

Prin situarea sa la confluenţa apărării intereselor statului şi ale cetăţeanului acest domeniu reprezinta o componentă importantă a politicii de securitate a României. Acţiunile specifice în domeniul menţinerii ordinii publice şi siguranţei naţionale vor viza prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, protejarea cetăţenilor, a proprietăţii private şi publice şi a infrastructurii de interes strategic.

Direcţiile de acţiune în acest domeniu sunt:

• armonizarea legislaţiei şi a procedurilor specifice cu reglementările internaţionale şi cu standardele UE privind forţele şi serviciile de ordine publică;

• consolidarea relaţiilor de parteneriat cu structuri similare din statele membre N.A.T.O. şi U.E., precum şi dezvoltarea legăturilor cu cele aparţinând altor state; continuarea participării forţelor de ordine publică, civile şi militare la misiuni internaţionale;

• reglementarea răspunderii Ministerului de Interne şi a Ministerului Justiţiei - a structurilor acestora - în eradicarea abuzurilor şi ilegalităţilor;

• consolidarea sistemului instituţional de acţiune - servicii de informaţii, poliţie, minister public, justiţie - care să facă posibilă aplicarea fermă a legii;

• întărirea acţiunilor de prevenire şi control pentru limitarea şi stoparea criminalităţii;

• dezvoltarea permanentă a controlului civil asupra instituţiilor din domeniul siguranţei naţionale şi implicarea societăţii civile în apărarea ordinii publice;

• restructurarea sistemului instituţional al ordinii publice prin descentralizarea serviciilor din domeniul ordinii publice şi demilitarizarea în mare măsura a acestora;

• constituirea sistemului naţional de gestionare a crizelor pe principiul managementului integrat al riscurilor şi conectarea acestuia la organismele existente în N.A.T.O. şi U.E.;

• combaterea eficace a terorismului, corupţiei şi crimei organizate, inclusiv prin diverse forme de cooperare regională şi subregională;

• îmbunătăţirea colaborării dintre autorităţile din sistemul de apărare şi justiţie şi a acestora cu societatea civila;

• securizarea frontierei de stat în concordanţă cu interesele naţionale şi exigenţele aderării la Uniunea Europeană, concomitent cu modernizarea procedurilor de control la frontieră;

• construirea parteneriatului cu societatea civila, inclusiv prin asigurarea unui echilibru între dreptul la libera informare şi necesitatea protejării informaţiilor clasificate;

• protecţia dreptului la intimitate, la propria imagine şi la corecta informare a cetăţeanului;

• asigurarea funcţionării la standarde comunitare a instituţiilor care au atribuţii pe linia migraţiei şi azilului .

CONCEPTUL DE ORDINE PUBLICĂ ŞI REFLECTAREA LUI IN LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ

Conceptului de “ORDINE PUBLICĂ” s-a încercat să i se dea mai multe definiţii. Astfel, în cadrul ştiinţelor juridice, una dintre concepţii porneşte de la ideea că ordinea publică este o stare de drept şi de fapt care permite realizarea şi menţinerea echilibrului bazat pe consensul social necesar funcţionării optime a ansamblului social în condiţiile reglementărilor juridice interne în vigoare, consacrării, apărării şi respectării drepturilor şi

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, avutului public şi privat, a celorlalte valori supreme în scopul promovării şi afirmării progresului social într-o societate democratică. Alţi autori apreciază ordinea publică din punct de vedere al dreptului administrativ pentru a desemna un minim de condiţii esenţiale pentru o viaţă socială convenabilă, conţinutul acesteia variind cu stadiul încrederii sociale. Într-o altă definiţie se susţine că « ordinea publică este echilibrul realizat între diferite forţe pe care instinctul social le-a reunit sau realizat în grup ». De asemenea se impune să remarcăm că ordinea publică este un echilibru rezultat în urma interacţiunii unor forţe reunite ori realizate în cadrul unui grup ca urmare a evoluţiei acestuia.

În urma prezentării acestor idei şi concepte referitoare la ordinea publică, luând în calcul şi terminologia consacrată de Constituţie, prin Ordine Publică se înţelege starea de legalitate , de echilibru şi pace socială prin care se asigură liniştea publică, siguranţa persoanei, a colectivităţilor şi a bunurilor, sănătatea şi morala publică a cărei menţinere,potrivit principiilor şi normelor statornicite prin Constituţie se realizează prin măsuri de constrângere specifice poliţiei.

Ordinea publică românească, parte componentă a securităţii naţionale si a ordinii publice europene este o stare de fapt din domeniul social, proiecţie a ordinii de drept în organizarea şi desfaşurarea activităţii publice de stat şi reflectă modul de respectare a normelor de conduită cuprinse în legislaţie, a regulilor, precum şi a proprietăţii publice şi private. Din punct de vedere sistemic, ca element de sine stătător, ordinea publică are trei componente :

Preview document

Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 1
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 2
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 3
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 4
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 5
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 6
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 7
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 8
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 9
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 10
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 11
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 12
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 13
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 14
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 15
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 16
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 17
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 18
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 19
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 20
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 21
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 22
Politici și strategii penale ale României în sistemul UE - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Politici si Strategii Penale ale Romaniei in Sistemul UE.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Înregistrările și Interceptările audio-video sau Ambientale în Procesul Penal

I.Probaţiunea; Mijloacele de probă în procesul penal Săvârsirea unei infracţiuni impune organelor judiciare abilitate obligaţia de a determina...

Structuri Institutionale cu Atributiuni de Administrare a Ordinii Publice în România

Definiţia conceptului de ordine publică Noţiunea „ordine", după unele păreri, înseamnă o stare de rânduială, o aşezare sau funcţionare a...

Izvoarele Dreptului Penal European

Dreptul european sau comunitar constituie un ansamblu de norme juridice ierarhizate care guvernează raporturile stabilite de către Comunitățile...

Munca deținuților în context național și european

I. Cuvânt înainte În referatul „Munca persoanelor private de libertate în context naţional şi european“, se efectuează o cercetare pertinentă,...

Judecarea cauzelor într-un termen rezonabil, jurisprundența CEDO

Aspecte introductive În cadrul asigurării unui proces echitabil, corect un rol extrem de important îl ocupă respectarea dreptului la un proces...

Terorismul în reglementările UE și ale Consiliului Europei

INTRODUCERE Motto : „Terorismul este cea mai amplă amorală formă de violență organizată” (Paul Wilkinson) Statele membre ale Uniunii Europene...

Criminalistică

Noțiuni generale Cercetarea urmelor de incendii si de explozii este o activitate dificilă, deoarece în aceste situații devin prioritare acțiunile...

Te-ar putea interesa și

Tratatul de aderare a României la UE

Titlul lucrării:¬ „Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană-negocieri prevederi şi impact” INTRODUCERE MOTIVAREA TEMEI DE DISERTAŢIE...

Relațiile României cu Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1 CARACTERIZARE DE ANSAMBLU A ROMÂNIEI 1.1. CONTEXT ISTORIC România este prima tara din Europa Centrala si de Est care, înca din anii...

Combaterea criminalității vamale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ. 1.1.Regimul juridic vamal – obiect al ocrotirii prin mijloace de drept...

Drepturile omului în concepția ONU și UE

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA O. N. U. Organizaţiile internaţionale guvernamentale sunt constituite de către...

Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană

Introducere Pornind de la ideea conform căreia integrarea în structurile Uniunii Europene a reprezentat dintotdeauna o dimensiune intrinsecă...

Sustenabilitatea sistemelor industriale - Studiu de caz OMV Petrom SA

I. Conceptul dezvoltării durabile În anul 1987, W.C.E.D. (World Commision on Environment and Develop-ment), condusă de Gro Harlem Brundtland,...

Alternative instituționale și comunitare în combaterea criminalității

CAPITOLUL I INSTITUŢII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ŞI ROLUL LOR ÎN COMBATEREA CRIMINALITĂŢII Dinamica fenomenului infracţional din ultimii ani şi...

Corupția

1. Definirea şi formele corupţiei Corupţia reprezintă folosirea abuzivă a puterii publice, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de...

Ai nevoie de altceva?