Poluarea Solului

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4107
Mărime: 10.48MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

1. Consideraţii generale

2.Surse de poluare

3. Impactul asupra mediului

4.Măsurile ameliorative

5.Monitorizarea calităţii solului

6.Anexe cu imagini

7.Bibliografie

Extras din document

1. Consideraţii generale

Solul este un factor de mediu fundamental ce trebuie protejat cu aceeaşi atenţie ca şi aerul şi apa. Este un ecosistem divers dar fragil, care este însă factorul principal al asigurării hranei oamenilor, animalelor şi plantelor. Un centimetru în grosime de sol se realizează în zeci şi chiar sute de ani, dar de pierdut îl putem pierde într-un an, datorită vânturilor, precipitaţiilor, defrişării pădurilor sau folosirii neraţionale a unor substanţe chimice.

O compoziţie generală ar fi, dintr-un Kg de sol:

0 ,78 Kg (52% ca volum) - substanţe minerale;

0,015 Kg (25% ca volum) - aer;

0 15 Ke (18% ca volum) - apă (cu substanţe dizolvate).

Substanţe -1 % piatră

- 99 % aşa numiwl pământ mărunt: humă, argilă, nisip;

Substanţe organice:

-81%humus

-10% rădăcini plante

- 9% floră şi faună-

Substanţele chimice sunt reprezentate de: 60% săruri şi acizi (inclusiv cei humici), 15% coajă de ou, 10% lignină, 8% celuloză, 5% grăsimi şi răşini, 2% pectine, antibiotice, vitamine, hidrocarburl enzime etc.

Subsolul aduce o problematică tot atât de variată ca şi solul, dar mult mai dificil de analizat, Metodele de analiză sunt de la cele directe: de la foraje şi lucrări miniere, până la cele indirecte ce derivă din analize geofizice şi geochimice. Dacă unele catastrofe geologice provocate de vulcanism, de cutremure, de meteoriţi, de alunecări de teren sau căderi de roci sunt considerate fenomene geologice normale, nu în aceeaşi categorie pot intra catastrofele geologice induse de activitatea omului în subsol: lucrări miniere şi foraj (în special cele de exploatare), construcţii de mare anvergură (în special cele hidrotehnice), exploziiie nucleare subterane sau profunde alunecări de teren.

Referirile care se vor face pe subcapitolele din acest capitol vor fi doar asupra catastrofelor geologice induse antropic.

2.Surse de poluare

-de poluare cu degradare interioară;

-de poluare cu degradare exterioară.

Surse de poluare cu degradare interioară sunt legate direct de natura şi evoluţia suprafeţei în cauză. Acestea sunt:

Eroziunea solului: este consecinţă a acţiunii apei, vântului şi schimbărilor fizice, chimice şi biologice din sol, dar în foarte mare măsură şi de sporirea de 4 ori a cererii mondiale de alimente în ultimii 50 de ani. Acest fapt este legat intrisec de creşterea populaţiei, dar şi de sporirea veniturilor pe plan mondial, ce a dus la o asemenea presiune asupra solului ce nu o poate suporta (Lester Brown 1988). Această degradare este provocată de mâna omului, are o evoluţie treptată, fiind să spunem o „criză tăcută".

Această presiune, criză, duce în primul rând la degradarea părţii fertile a solului - humusul. Acest material organic amorf situat la partea superioară a solului, de culoare neagră sau brună, ce conţine carbon (C), oxigen (O), azot (N), hidrogen (H), fosfor (P), potasiu (K), elemente ce intervin în formarea substanţelor organice specifice dezvoltării optime a plantelor într-o structură glomerulară afânată este de fapt diamantul negru al omenirii.

In general humusul are două tipuri: un tip saturat, de obicei în calciu, cu rol important în fertilitatea solului şi nesaturat (sau acid) cu acţiune mai puţin favorabilă.

Efectele eroziunii solului sunt multiple. Datele statistice succinte sunt:

Pe plan mondial se pierd prin eroziune între 0,5-2 t sol/ha/an, chiar mai mult, pe sistemele de culturi situaţia este mai accentuată.

Sisteme de cultură Pierdere medie anuala de sol fertil(1/0,4ha)

Asolamente de porunib, grâu, trifoi 2,7

Grâu continuu 10,1

Porumb continuu 19,1

în România eroziunea solului afectează cca. 2700 mii ha teren agricol, cu o medie ponderată de 16,3 t sol/ha/an (pierderea tolerabilă pe plan mondial fiind de 5 t sol/ha/an).

O altă sursă de poluare cu degradare interioară o reprezintă sărăturarea, respectiv salinizarea şi solonetizarea, care în România reprezintă suprafeţe foarte mari (600.000 ha).

Salinizarea este un proces de acumulare sau reţinere a sărurilor solubile în sol.

Solonetizarea (soloneţul) este un caz particular şi reprezintă un sol intrazonal cu conţinut de sodiu format în condiţii de climat semiarid, arid sau semiumed. Fertilitatea este foarte slabă. La noi suprafeţe întinse se găsesc în Câmpia Tisei şi sporadic în N-E Câmpiei Dunării.

Alte surse de poluare cu degradare interioară a solului sunt: nisipurile, tasarea solului (ce distruge structura interioară a solului), lăcovişurile (exces de umiditate) etc.

Preview document

Poluarea Solului - Pagina 1
Poluarea Solului - Pagina 2
Poluarea Solului - Pagina 3
Poluarea Solului - Pagina 4
Poluarea Solului - Pagina 5
Poluarea Solului - Pagina 6
Poluarea Solului - Pagina 7
Poluarea Solului - Pagina 8
Poluarea Solului - Pagina 9
Poluarea Solului - Pagina 10
Poluarea Solului - Pagina 11
Poluarea Solului - Pagina 12
Poluarea Solului - Pagina 13
Poluarea Solului - Pagina 14
Poluarea Solului - Pagina 15
Poluarea Solului - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Poluarea Solului.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al produselor și substanțelor periculoase

I. INTRODUCERE În evaluarea condiţiilor omului contemporan se impune o abordare nouă. Astfel, trebuie să ne consolăm că, omul ca specie între...

Protecția Juridică a Subsolului

1.Noțiune și temei legal Subsolul reprezintă spațiul fizic de sub sol, alcătuit din totalitatea formațiunilor geologice accesibile lucrărilor de...

Acordul și autorizația de mediu

Motto: “Dacă noi nu putem dovedi că o societate modernă poate prospera în armonie cu locul unde ea trăieste, fragmentele de natura salbatică pe...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Gestionarea Poluării Solului Contaminat cu Deșeuri Petroliere

INTRODUCERE Gestionarea deşeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea,...

Cercetare calitativă - poluarea solului

CAPITOLUL I: MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI DE CERCETARE În ţara noastră protecţia mediului înconjurător constituie o problemă de interes naţional în...

Decontaminarea Solului Poluat cu Petrol

INTRODUCERE Vacanţele, drumetiile sau orice ocazie, când ne putem pierde în splendorile naturii, ne putem scufunda în apele mărilor, căţăra...

Riscuri ce Decurg din Contaminarea Mediului Exterior

CAPITOLUL NR.1 INTRODUCERE Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numiţi poluanţi, ca...

Mediul este poluat, dar nu este curat

ARGUMENT Am realizat un proiect de specialitate pentru certificarea competenţelor profesionale pornind de la ideea că: „Mediul este poluat, dar...

Poluarea Solului

INTRODUCERE IMPORTANTA SOLULUI ÎN NATURÃ Se afirmã pe drept cuvânt cã solul este locul de întâlnire a populatiilor: pulberile din aer si gazele...

Impactul Mineritului Asupra Solului

1.POLUAREA SOLULUI. Poluarea solului prin lucrări de excavare la zi se refera la distrugerea solului prin lucrări de exploatare minieră la zi,...

Ai nevoie de altceva?