Pozitia Romaniei privind Fenomenul Terorist

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Pozitia Romaniei privind Fenomenul Terorist.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Terorismul - factor de risc pentru securitatea naţională a României

România a condamnat şi condamnă cu vehemenţă acest flagel ce cunoaşte, la acest sfârşit de mileniu, proporţii nemaiîntâlnite. Prin diversificarea metodelor folosite şi a obiectivelor ce le vizează, terorismul poate aduce prejudicii incomensurabile ordinii de drept constituţional şi în mod deosebit securităţii naţionale a statului român.

Destabilizarea politică, economică şi militară pot avea un impact deosebit asupra populaţiei, cu consecinţe dezastruoase în toate planurile vieţii economico-sociale.

Printre obiectivele ce pot constitui ţinta atacurilor teroriste la adresa statului român, se pot înscrie: capitala ţării, în care se găseşte conducerea politică a statului şi unde fiinţează principalele instituţii centrale ale acestuia; marile oraşe, mai ales reşedinţele de judeţ, ce adăpostesc instituţiile politice, economice, culturale şi de altă natură, care funcţionează la acest nivel; reprezentanţele diplomatice şi consulare; marile platforme industriale; centrala atomo-electrică de la Cernavodă; întreprinderile ce produc echipament nuclear, precum şi institutele de cercetări din domeniul energetico-nuclear.

De asemenea, pot constitui ţinta unor acţiuni teroriste sistemele de conducere şi infrastructură militară, obiectivele din sistemul energetic şi hidroenergetic, cele din domeniul industriei chimice, infrastructura transportului financiar, maritim, aerian, rutier.

Cert este faptul că indiferent de locul, rolul şi natura acestora, perturbarea activităţii lor prin acţiuni de factură teroristă ar putea provoca o adevărată reacţie în lanţ pe toate palierele vieţii noastre politice, economice, militare şi sociale fiecare obiectiv având importanţa lui în sistemul securităţii noastre naţional.

În acţiunile lor, grupurile teroriste pot fi sprijinite direct şi indirect de unele forţe extremiste (iredentişti, separatişti, naţionalişti), precum şi de unii membrii ai unor secte religioase.

Speculând cu abilitate efectele şomajului, criminalităţii, violenţei, toxicomaniei, terorismul poate aduce prejudicii incomensurabile statului român. Acţiunile de tip terorist ce au avut loc în ultimii ani în România, deşi de dimensiuni reduse, ne conduc la concluzia că nu suntem invulnerabili pentru un astfel de gen de acţiuni.

Prezenţa în România a unor filiale sau nuclee ale multora din organizaţiile teroriste internaţionale reprezintă un serios semnal de alarmă.

Indici de pericol privind extinderea fenomenului terorist în România

Se consideră oportună relevarea a două categorii de indici de pericol la adresa securităţii naţionale, vis-a-vis de fenomenul terorist:

A. De natură generală (la nivelul întregului teritoriu)

a) de natură politică;

b) de natură socială;

c) de natură economică;

d) de natură geopolitică;

e) de natură religioasă;

f) influenţe străine - sprijinirea din străinătate a unor grupări dizidente.

B. De ameninţare locală

a) dezacorduri pe motive sociale, politice sau etnice cu rezultate dintr-o anumită învinuire adusă autorităţilor centrale sau locale;

b) formarea de grupuri radicale, naţionaliste sau subversive ori a unor societăţi secrete;

c) agitaţie antiguvernamentală sau antiromânească şi identificarea structurilor de putere ca sursă a necazurilor locale;

d) opoziţia unor "noi purtători de cuvânt" ai cauzei poporului şi sosirea din afară a unor organizatori şi reprezentanţi;

e) mitinguri, întruniri sau demonstraţii unde se ţin discursuri şi unde se încurajează violenţa. Acest indicator devine şi mai critic dacă forţele de ordine încearcă să intervină sau să combată asemenea acţiuni şi se produc acte de violenţă.

f) apariţia unor afişe, manifeste, a altor tipărituri subversive sau destabilizatoare destinate să incite populaţia;

g) folosirea unor personalităţi cunoscute în scopul de a atrage mulţimea la întruniri, mai ales dacă aceste personalităţi sau identificat cu cauze sau grupări radicale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Pozitia Romaniei privind Fenomenul Terorist.doc