Prescripția Tragerii la Răspundere Penală

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3910
Mărime: 15.79KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cucosel Gheorghe
Referatul a fost prezentat la catedra Dretp Penal si Criminologie a Facultatii de Drept (ULIM).

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I. Caracteristica generală a prescripţiei tragerii la răspundere penală 3

1.1.Noţiunea de prescripţie 3

1.2.Tipurile de prescripţie a tragerii la răspundere penală 6

Capitolul II. Efecte. Calculul, întreruperea şi suspendarea prescripţiei tragerii la răspundere penală 9

2.1. Efectele prescripţiei tragerii la răspundere penală 9

2.2. Calculul termenelor de prescripţie 9

2.3. Întreruperea cursului prescripţiei 11

2.4. Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale 13

Concluzii 14

Bibliografie 15

Extras din document

Introducere

Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea drepturilor personalităţii, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului e o condiţie nestingherită a unui stat de drept.

Lucrarea de faţă este o încercare de abordare a tematicii “Prescripţia tragerii la răspundere penală”. Astfel, prescripţia răspunderii penale este o cauză care înlătură obligaţia infractorului de a suporta consecinţele comiterii infracţiunii. după ce a trecut un interval de timp prevăzut de lege.

În continuare vor fi analizate caracteristicile generale ale acestei tematici, consultând literatura de specialitate şi luând în consideraţie experienţa specialiştilor în acest domeniu cum ar fi: Alexandru Borodac, Valeriu Bujor, Matei Basarab, A. Boroi, etc.

În lucrare, de asemenea, se formulează definiţia prescripţiei tragerii la răspundere penală formulată de către diferiţi autori, efectele, calculul termenelor, întreruperea şi suspendarea prescripţiei tragerii la răspundere penală.

La elaborarea lucrării de faţă de asemenea au fost consultate actele normative ale Republicii Moldova.

Capitolul I. Caracteristica generală a prescripţiei tragerii la răspundere penală

1.1. Noţiunea de prescripţie

Prescripţia este o cauză care înlătură atât răspunderea penală, cât şi executarea pedepsei, deoarece trecerea timpului, în anumite condiţii, face fie ca legea penală să nu se mai aplice, fie ca sancţiunea aplicată să nu se mai execute.

Pedepsele îşi realizează funcţiile şi îşi ating scopurile dacă se aplică şi se execută cât mai repede de la comiterea infracţiunii. În acest fel i se demonstrează infractorului riscul de a comite infracţiuni, iar opiniei publice i se dă satisfacţie prin promptitudinea şi eficacitatea acţiunii organelor judiciare, şi îi creează un sentiment de siguranţă şi încredere în activitatea acestora.

În practică se pot ivi situaţii când fie aplicarea, fie executarea sancţiunilor nu poate avea loc deoarece infracţiunea sau autorul ei a rămas necunoscut. Ori autorul, deşi cunoscut, nu a fost prins, sau cu toate că a fost judecat şi condamnat a reuşit să dispară, iar pedeapsa nu a fost executată. Datorită acestor împrejurări pot să treacă ani de zile, încât infracţiunea săvârşită să fie uitată de către membrii societăţii ori să nu mai fie suficient de clare împrejurările în care a fost comisă, sau chiar ce infracţiune s-a comis, pericolul ei social să se fi diminuat, infractorul să se fi îndreptat etc. În asemenea cazuri aplicarea ori executarea sancţiunilor nu mai corespunde unor necesităţi sociale, încât se impune iertarea prin stingerea fie a dreptului de aplicare a sancţiunilor, fie a dreptului de a le pune în executare. Nu se înlătură însă caracterul penal al faptei comise şi nici existenţa ca antecedenţă penală a condamnării care s-a prescris.

Prescripţia are o aplicare generală, în sensul că priveşte orice infracţiune şi infractor, cu excepţia infracţiunilor contra păcii şi omenirii care nu se prescriu oricât timp ar fi trecut, datorită gravităţii lor deosebite.

Ea operează din oficiu, adică nu este nevoie să fie cerută de către cel interesat, şi deplin drept din momentul împlinirii ei, nu de la data când este reţinuta de organele judiciare.

Prin prescripţia tragerii la răspundere penală se înţelege expirarea unor anumite termene din ziua săvârşirii infracţiunii datorită cărora persoana vinovată este liberată de răspundere penală . Prof. A. Boroi desemnează noţiunea de prescripţie a răspunderii penale ca fiind acea cauză de stingere a obligaţiei infractorului de a suporta consecinţele penale ale faptei săvârşite, ca efect al trecerii unui interval de timp, anume determinat prin dispoziţii legale. Iar Prof. dr. Matei Basarab notează că prescripţia răspunderii penale este o cauză care înlătură obligaţia infractorului de a suporta consecinţele comiterii infracţiunii. după ce a trecut un interval de timp prevăzut de lege.

Preview document

Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 1
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 2
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 3
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 4
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 5
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 6
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 7
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 8
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 9
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 10
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 11
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 12
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 13
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 14
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Prescriptia Tragerii la Raspundere Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Cauzele de Inlaturare a Raspunderii Penale

SCURT ISTORIC AL RASPUNDERII JURIDICE Ca si multe alte notiuni juridice, raspunderea penala în evolutia sa conceptuala a fost precedata de alte...

Principiile Raspunderii Penale in Dreptul Roman

INTRODUCERE Raspunderea penala este o institutie juridica fundamentala a dreptului penal, care alaturi si împreuna cu celelalte doua institutii...

Amnistia

Amnistia este un act de clementa care se acorda prin lege de catre parlament prin care se inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii,...

Concursul de Infracțiuni

1. Explicaţii preliminare, Codul penal în vigoare prevede şi reglementează două forme ale pluralităţii de infracţiuni, deci două cazuri în care o...

Ascultarea Invinuitului

Ascultarea învinuitului/inculpatului şi importanţa acesteia Ascultarea învinuitului/inculpatului este una din activităţile cele mai importante...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în...

Ai nevoie de altceva?