Prezumția de Nevinovăție

Referat
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 6628
Mărime: 31.50KB (arhivat)
Publicat de: Ilarie Sima
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ion Poiana

Extras din referat

Prezumţia de nevinovăţie a fost instituită pentru prima dată ca regulă de drept în secolul al XVIII-lea în legislaţia SUA şi apoi în Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din anul 1979 , care în art. 9 a statuat că „orice om trebuie considerat nevinovat până la probarea culpabilităţii sale”.

Insă primele elemente embrionare ale prezumţiei nevinovăţiei apar încă din sec. XVII într-o serie de documente cum ar fi: petiţia drepturilor din 1628 si Habeas Corpus Act din 1679, conform cărora tribunalelor le-a fost încredinţat controlul asupra reţinerilor şi arestării cetăţenilor. Petiţia drepturilor avea ca obiect garanţia împotriva arestărilor şi confiscărilor de bunuri fără respectarea procedurii de judecată normală. Aceste acte au fost formulate în termeni generali, dar de prevederile lor au beneficiat în mare parte cei bogaţi. Pe de altă parte garanţiile date nu se extindeau la crimele împotriva statului.

Ulterior a fost înscrisă şi în reglementările internaţionale privind drepturile omului , fiind adoptată apoi de majoritatea constituţiilor care au proclamat formal drepturile omului. Astfel, în art. 11 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală ONU la 10 decembrie 1948 este consacrată prezumţia de nevinovăţie, cu recomandarea să fie inserată în legislaţiile naţionale ale statelor. Acest articol prevede că „orice persoană învinuită de a fi săvârşit o infracţiune este prezumată nevinovată atât timp cât vinovăţia sa nu a fost stabilită într-un proces

public cu asigurarea garanţiilor necesare apărării”.

Convenţia europeană a drepturilor omului de la Strasbourg, elaborată ca o expresie a voinţei statelor europene de a asigura respectarea principiilor enumerate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată de Organizaţia Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948, cuprinde o dispoziţie similară, prevăzând în art. 6 parag. 2 că „orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată inocentă până când vinovăţia sa va fi legal stabilită”.

Prezumţie de nevinovăţie, aşa cum este reglementată în art. 6 parag. 2 din Convenţie, produce, în principal, două categorii de consecinţe:

a) în privinţa organelor judiciare, conform textului, acestea trebuie să facă dovada

imparţialităţii în întreaga lor activitate şi să salvgardeze drepturile procesuale ale acuzatului. De pildă, judecătorul trebuie să manifeste prudenţă în rezumarea actului de acuzare şi să evidenţieze, în mod obiectiv, atât argumentele acuzării, cât şi cele ale apărării la începutul şedinţei.

b) în privinţa acuzatului, prezumţia de nevinovăţie implică pentru acesta dreptul de a

propune probe în apărarea sa şi acela de a nu depune mărturie contra lui însuşi. Acestea figurează în art. 14 parag. 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, în care se arată că „orice acuzat are dreptul să nu fie forţat să depună mărturie contra lui însuşi sau să-şi recunoască vinovăţia”.

În lumina jurisrudenţei Curţii, prezumţia de nevinovăţie prevăzută în art. 6 parag. 2 este o prezumţie relativă, ceea ce înseamnă că ea va putea fi răsturnată oricând prin proba contrară.

Din principiul european al prezumţiei de nevinovăţie şi al dreptului la tăcere decurg, în mod direct următoarele reguli:

- sarcina probei incumbă părţii urmăritoare;

- îndoiala profită acuzatului;

- dreptul acuzatului de a adopta o atitudine pasivă;

- interdicţia recurgerii la detenţia preventivă pentru a exercita o represiune imediată.

Înscrierea acestei prezumţii în legislaţiile marii majorităţi ale statelor lumii constituie o victorie împotriva concepţiilor potrivit cărora ar exista criminali înnăscuţi, care au o predispoziţie patologică spre săvârşirea de infracţiuni şi pentru care nu ar putea opera prezumţia de nevinovăţie.

Concepţiile şcolilor antropologică şi pozitivistă, au dominat o întinsă perioadă curentele criminologice , ele însă fiind învinse odată cu apariţia şcolilor criminologice care explică geneza criminalităţii prin conjugarea mai multor factori de natura socio-economică, biologică.

Dat fiind faptul că, prin funcţionalitatea şi semnificaţia ei, prezumţia de nevinovăţie iradiază în întreaga desfăşurare a procesului penal, importanţa ei depăşind domeniul probelor, se impunea reevaluarea ei şi consacrarea ca regulă de bază în întregul proces penal.

În Constituţia României (art. 23 alin. 11) s-a statuat că „până la rămânerea definitivă hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată”. În Codul de procedură penală, prezumţia de nevinovăţie este reglementată, mai întâi în Titul I, capitolul I referitor la „regulile de bază ale procesului penal” în art. 52 introdus prin Legea nr. 281/2003, după care „orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă ".

Preview document

Prezumția de Nevinovăție - Pagina 1
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 2
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 3
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 4
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 5
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 6
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 7
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 8
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 9
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 10
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 11
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 12
Prezumția de Nevinovăție - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Prezumtia de Nevinovatie.doc

Alții au mai descărcat și

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Principiul Prezumției de Nevinovăție

CAPITOLUL I PREZUMTIA DE NEVINOVATIE Prezumtia de nevinovatie si-a castigat autonomia, ca regula de drept, abia in secolul al XVIII-lea, pentru...

Prezumția de Nevinovăție

INTRODUCERE Statul arbitrar vs. statul de drept Statul de drept desemnează, în general, acel regim democratic în care statul însuşi este garantul...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Noțiunea și Efectele Prezumției de Nevinovăție în Sfera Dreptului Penal European

ABREVIERI Art = articol; Alin = alineat; Dec = decizie; Ed = editura; Nr = numar; Op.cit. = opera citata; L. = lege; Pag = pagina; Pct =...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Garanțiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialității

I . INTRODUCERE Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă...

Renunțarea la aplicarea pedepsei

Renunțarea la aplicarea pedepsei, instituție juridică nou-introdusă în legislația penală din România, este o măsură pe care o poate dispune...

Te-ar putea interesa și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Principiul Prezumției de Nevinovăție

CAPITOLUL I PREZUMTIA DE NEVINOVATIE Prezumtia de nevinovatie si-a castigat autonomia, ca regula de drept, abia in secolul al XVIII-lea, pentru...

Prezumția de Nevinovăție

INTRODUCERE Statul arbitrar vs. statul de drept Statul de drept desemnează, în general, acel regim democratic în care statul însuşi este garantul...

Noțiunea și Efectele Prezumției de Nevinovăție în Sfera Dreptului Penal European

ABREVIERI Art = articol; Alin = alineat; Dec = decizie; Ed = editura; Nr = numar; Op.cit. = opera citata; L. = lege; Pag = pagina; Pct =...

Organizare judecătorească

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR SESIUNEA FEBRUARIE 2007 Cap -I- Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti...

Prezumția de Nevinovăție

INTRODUCERE Procesul penal este activitatea desfăşurată de organele judiciare în baza legii, cu participarea activă a părţilor, în scopul...

Sarcina probei în procesul penal și prezumția de nevinovăție

1. Probele si mijloacele de proba in procesul penal 1.1 Probele in procesul penal 1.1.1 Notiunea de proba, importanta, clasificarea si aprecierea...

Ai nevoie de altceva?