Primarul

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest referat descrie Primarul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: CIOCIAN GHEORGHE

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1.SCURT ISTORIC 3
2. CONSIDERATII GENERALE 4
3. INCOMPATIBILITATILE FUNCTIEI DE PRIMAR 6
4. PROTECTIA LEGALA A PRIMARULUI ÎN CALITATA SA DE ALES 8
5. DREPTURILE PRIMARULUI 8
6. OBLIGATIILE PRIMARULUI 10
7. ATRIBUTIILE PRIMARULUI 11
8. ACTELE PRIMARULUI 15
9. SUSPENDAREA MANDAZULUI PRIMARULUI 16
10. ÎNCETAREA MANDATULUI PRIMARULUI 17
11. CONCLUZII 19
BIBLIOGRAFIE 20

Extras din document

1.SCURT ISTORIC

Functia de primar este o functie traditionala în administratia locala, nu numai in Europa, dar si în alte continente, cum ar fi în America, unde a patruns influenta europeana.Legislatia contemporana contine mai multe solutii cu privire la modalitatea de investiura, la atributii si la raporturile sale cu organul colegial, ori cu alte autoritati publice autonome sau,dupa caz, guvernamentale.

În Elvetia, în zona germana, cel putin, primarul se alege odata cu consiliul comunal, el trebuind sa fie si membru în consiliul, cetatenii voteaza pentru persoana respectiva de doua ori, ca membru în consiliu si ca primar,existând, fireste, mai multe candidaturi pentru functia de primar,postul ocupândul cel ce întruneste cele mai multe voturi.

În Franta, dimpotriva, consiliul este cel ce alege primarul si adjunctii acestuia, prin vot secret,cu majoritate absoluta, alegerea având loc în prima sedinta a consiliului.Cu toate acestea, primarul, în sistemul francez este si presedinte a consiliului municipal,asigurând buna desfasurare a sedintelor si respectarea ordinii in cadrul consiliului.

În Belgia, exista alta formula,primarul comunei este numit de Rege dintre membri consiliului comunal, la propunerea consilierilor, înaintata prin guvernatorul provinciei.Legea belgiana admite, ca exceptie de la aceasta regula,numirea primarului si din rândul altor alegatori care au îplinit 25 de ani, dar în acest caz este nevoie de avizul delegatiei permanente a consiliului provinciei.

În Italia, atât primarul, cât si presedintele consiliului provinciei sunt alesi de structurile pe care le prezinda, primarul de giunta comuala, la rândul ei aleasa de consiliul comunal, iar presedintele de consiliul provinciei.Interesant este de retinut ca alegerea,prin votdeschis si majoritate absoluta, se face pe baza unu program, la care trebuie sa subscrie 1/3 din membrii giuntei.

Institutia primarului este traditionala în administratia României. Ea a fost reglementata pentru prima data în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin Legea comunala din 1864 si a cunoscut o evolutie continua ca un efect firesc al transformarilor prin care a trecut statul românesc.

Prin Legea comunala di 1 aprilie 1864 s-a impus solutia consiliului comunal si a primarului de locuitorii comunei rurale, pe baza votului cenzitar, fiid scutiti de cens nmai anumiti functionarisi liber profesionisti.Primaru este magistratul comunal, caruia legea îi încredinteaza întreaga

administratie a comunei, dar in acelas timp era si delegatul puterii centrale, în comunele rurale, el trebuia confirmat de prefect,în comunele urbane, însa, primarul era numit de Domn dintre primii trei consilieri care au întrunit cele mai multe voturi.

Lege comuala din 7 mai 1887, cu modificarile din 1894 si Legea organizarii comunelor rurale si administratiunea plasilor din 1 mai 1904 (care a inlocuit Legea din 1887) au venit cu alta solutie: primarul era ales de catre consilieri “ dintre membri cu stiinta de carte “ si confirmat de prefectul judetului.Primarul lucra sub controlul direct al consiliului, facând acte deadministrare propriu-zisa si acte de politie comunala.

O inovatie a Legii din 1904 a constat în faptul ca orice cetatean putea cere primarului sa intenteze actiunile ce credea ca apartin comunei, iar daca primarul refuza neântemeiat, cel interesatavea dreptul sa reclame prefectului.Legile ulterioare, pâna la instaurarea dictaturii regale, s-au înscris când intr-o formula, când în alta, fireste cu anumite variatiuni date de modul în care a fost conceputa administratia judeteanade la nivelul plasei. Nu trebuie sa uitam ca la un moment dat legislatia reglementa doi prefecti, unul politic, numit de Guvern, si unul administrativ.

Astfel ultima reglementare democratica, Legea administrativa din 2 martie 1936 a consacrat solutia alegerii primarului de consiliu : ”Consiliul odata constituit, va proceda la alegerea primarului,ajutorilor de primari, a unei comisiuni financiare, compusa din trei membri, iar la municipiii si a une delegatiuni a Consiliului ” (art. 57),Legea admitea si ipoteza numirii primarului, se întelege atunci când ”din orice cauza primarul n-a putut fi declarat ales”.

Legislatia atuala în vigoare a optat pentru solutionarea alegerii primarului, la fel ca si consiliul, direct de comunitatea locala, indiferent ca este vorba de mediul rural sau urban stabilind totodata, incompatibilitatea dintre functia de primar si ceea de consilier.

2. CONSIDERATII GENERALE

Primarul este autoritatea executiva a administratiei publice locale care îndeplineste în acelasi timp si rolul de reprezentant al statului în relatiile cu perosane fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si în justitie, în unitatea administartiv teritoriala în care a fost ales.

Comunele, orasele si sectoarele municipiului Bucuresti au câte un primar, iar municipiul Bucuresti are un primar general. Primarii sectoarelor municipiului Bucuresti sunt în relatii de subordonare fata de primarul general al municipiului Bucuresti.

Primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala în care urmeaza sa-si exercite mandatul. Potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Primarul.doc