Primirea Condamnatilor in Penitenciare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Primirea Condamnatilor in Penitenciare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Moraru Victor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

La momentul actual, sistemul penitenciar din Republica Moldova manifestă o anumită deschidere către societate, conştientizînd faptul că resocializarea condamnaţilor este posibilă în măsura în care modul de viaţă al acestora se poate face cunoscut din exterior. Condamnaţii supuşi unui tratament corespunzător de detenţie sînt astfel motivaţi spre a-şi schimba atitudinea faţă de societate. Sistemul penitenciar constituie un factor principal în procesul de resocializare a condamnaţilor. Astfel, instruirea colaboratorilor din domeniul penitenciar în vederea respectării drepturilor omului devine o sarcină deosebit de importantă, înscriindu-se pe lista priorităţilor organelor administrative.

Executarea sancţiunilor de drept penal, în special a pedepselor şi măsurilor educative nu constituie o simplă problemă administrativă, reglementată de un regulament oarecare, ci o problemă juridică care este reglementată prin lege.

Prin drept penitenciar se inţelege acea subramură de drept ce cuprinde ansamblul normelor de drept prin care se reglementează executarea pedepsei cu închisoarea. Cum această pedeapsă se execută intr-un penitenciar, ramura de drept a fost numită drept penitenciar, care insumează normele de drept ce reglementează executarea pedepsei cu închisoarea şi toate sancţiunile de drept penal (măsuri de siguranţă şi măsuri educative) ce implică o restrangere a libertăţii.

Temeiurile pentru primirea condamnaţilor în instituţiile penitenciare îl constituie sentinţele instanţelor judecătoreşti intrate în vigoare, precum şi hotărîrile (deciziile) judiciare privind schimbarea regimului de deţinere a contingentului special, în care se indică termenele restante de executare a pedepsei, acestea constituie şi întrunirea cumulativă a următoarelor acte:

- actul care constituie temeiul detenţiei

- actul care confirmă identitatea deţinutului.

În cazul primirii unui deţinut care se află în tranzit sau a unui deţinut transferat dintr-o altă instituţie penitenciară sau de la organul care a efectuat reţinerea, este necesar de a fi prezentate, suplimentar la actele menţionate mai sus, lista de însoţire şi dosarul personal al deţinutului respectiv, precum şi dispoziţia directorului general al Departamentului Instituţiilor Penitenciare privind transferul acestuia.

Primirea condamnaţilor în instituţiile penitenciare se efectueaza de către:

- ofiţerul de serviciu;

- colaboratorul serviciului evidenţă special;

- colaboratorul unităţii medicale;

- de reprezentantul subunităţii militare;

- şeful gărzii.

Deţinutii care se deplasează independent şi cei care sosesc după încheierea programului de lucru sau în zilele de odihnă şi sărbători sînt primiţi de către ofiţerul de serviciu, schimbul de serviciu şi colaboratorul serviciului medical.

În timpul primirii condamnaţilor colaborării instituţiei controlează prezenţa dosarelor personale, a documentaţiei corespunzătoare şi apartenenţa acestora condamnaţilor sosiţi.

După precizarea datelor, condamnaţii sosiţi în instituţie sînt supuşi percheziţiei, iar lucrurile lor se verifică. Obiectele, articolele şi substanţele, a căror păstrare şi folosire este interzisă, sînt depuse la păstrare sau, în cazurile necesare, se distrug în modul stabilit.

Deţinuţii primiţi de la escortă, în scopul asigurării, izolării şi prevenirii comiterii infracţiunilor sau altor delicte în timpul perfectării documentaţiei de evidenţă, condamnaţii sînt plasaţi în încăperile de carantină ale instituţiei pe un termen de pînă la 15 zile, iar în închisoare – în încăperi mixte special amenajate ale secţiei de primire, pe o durată de cel puţin 24 ore. În timpul aflări în încăperile de carantină condamnaţilor li se aduc la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile lor stabilite de legislaţia Republicii Moldova şi de prezentul Statut. Condamnaţii sînt avertizaţi că încălcarea regimului stabilit de executare a pedepsei implică răspunderea penală şi disciplinară. Deţinuţii bolnavi se cazează în încăperile de carantină ale secţiei medicale.

La primirea condamnaţilor, completul de primire verifică prezenţa şi integritatea dosarelor personale (dosarele trebuie să fie cusute, iar paginile numerotate), a documentaţiei corespunzătoare şi identifică persoana prin confruntarea datelor declarate de condamnat cu datele înscrise în actul care constituie temeiul condamnării şi actul ce confirmă identitatea acestuia.

De asemenea, în timpul primirii condamnaţilor completul verifică şi apartenenţa condamnaţilor la etapa respectivă. Deţinutele de sex feminin pot fi însoţite de copiii care n-au împlinit vîrsta de 3 ani, constatată conform adeverinţei de naştere a copiilor, iar în lipsa acesteia - în baza dispoziţiei organelor de urmărire penală sau instanţei de judecată (judecătorului de instrucţie) în procedura căruia se află cazul respectiv.

Primirea deţinutilor în penitenciar se înregistrează în Registrul de evidenţă a primirii deţinuţilor, în care se consemnează anul, ziua, luna şi ora la care persoana a fost primită în instituţia penitenciară. Materialele dosarului personal, actele de identitate şi documentaţia de evidenţă se păstrează în secţia evidenţă specială a instituţiei penitenciare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Primirea Condamnatilor in Penitenciare.docx