Principalele Forme de Manifestare a Criminalitatii Organizate in Lumea Contemporana

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Principalele Forme de Manifestare a Criminalitatii Organizate in Lumea Contemporana.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandru Boroi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Noţiuni generale. Scurt istoric . pag. 3
2. Caracteristicile crimei organizate . pag. 5
3. Formele de manifestare a criminalităţii organizate în lumea contemporană . pag. 6
3.1. Traficul de droguri . pag. 6
3.1.1. Drogurile şi organizaţiile criminale . pag. 7
3.1.2. Consumul şi dependenţa de droguri din perspectiva socio-psihologică . pag. 8
3.2. Traficul de arme . pag. 9
3.3. Traficul cu autoturisme furate . pag. 11
3.4. Traficul de carne vie . pag. 13
3.5. Crima organizată şi terorismul . pag. 14
3.5.1. Aspecte socio-psihologice privind autorii atentatelor teroriste . pag. 15
3.5.2. Organizarea grupurilor teroriste . pag. 16
3.5.3. Corelaţia terorismului cu crima organizată .pag. 16
3.6. Crima organizată şi spălarea mondială a banilor . pag. 17
3.7. Crima organizată şi corupţia . pag. 20
4. Dispoziţii finale . pag. 20
Bibliografie . pag.21

Extras din document

PRINCIPALELE FORME DE MANIFESTARE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

1. Noţiuni generale. Scurt istoric.

Ştiinţa care studiază criminalitatea ca fenomen social, geoistoric condiţionat, cauzalitatea criminalităţii, constelaţia surselor socio-umane ale crimei şi criminalităţii, identifică componentele şi conţinutul cauzelor şi condiţiilor socio-umane ale fiecărei infracţiuni în parte cât şi a diverselor categorii şi grupe de infractori, se numeşte criminologie.

Prin crimă organizată, în accepţiunea proiectului de lege promovat în Parlament, se înţelege: “activităţile desfăşurate de orice grup constituit din cel putin trei persoane, între care există raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora să se îmbogăţească sau să controleze teritorii, pieţe ori sectoare ale vieţii economice şi sociale interne sau străine, prin folosirea şantajului, intimidării, violenţei ori coruperii, urmărind fie comiterea de de infracţiuni, fie infiltrarea în economia reală. “

În accepţiunea doctrinei germane, crima organizată este definită astfel: “comiterea cu intenţie a unor infracţiuni în scopul obţinerii de profit şi putere, de două sau mai multe persoane, ce colaborează pentru o perioadă de timp prelungită sau nedefinită, îndeplinind sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenţei sau a altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influenţe asupra politicienilor, administraţiei publice, autorităţilor judiciare sau economice.”

Forma superioară de organizare a grupurilor de infractori se numeşte “MAFIE”, acest termen a apărut în Italia şi s-a extins în multe ţări ale lumii.

Principalele ţări unde există grupuri de infractori sub denumirea de “MAFIE” sunt:

Italia: - Cosa Nostra Siciliană Camorra

- ’Ndrangheta

- Sfânta Coroană Unită

Franţa: - Mafia siciliană

- Camorra

Anglia: - Mafia italiană

- Triada chineză

- Mafia Roşie (rusă)

- Grupurile criminale jamaicane

S.U.A: - Cosa Nostra

- Mafia Siciliană

- Camorra Napolitană

- ’Ndrangheta Columbiană

- Sfânta Coroană Unită

- Triade chinezeşti

- Boryukudan din Japonia

Australia: - ‘Ndrangheta din Calabria

- Familiile cu bazele în Griffith (un district agricol la vest de Sidney)

Brazilia: - Escadroanele Morţii

- Mafia italiană

- Bicheiros

Canada: - Triada chineză

- Mafia italiană

- Cartelurile columbiene

Columbia: - “La Costena” (de-a lungul Atlanticului)

- Antioquia şi Cauca Valley ( din zonele centrale şi estice)

- Cartelul Medellin

- Cartelul Cali

- Coast Cartel

- Asse del Caffe

- Norte del Valle

- Ibaque

- Santander

- Orgota

Japonia: - Yacuza (joc de cărţi japonez)

- Boryokudan “familia”

Mexic: - Cartelul din Golf

- Cartelul Pacificului

- Cartelul Tijuana

Rusia: - Mafia cecenă

- Georgienii

- Armenii

- Mafia caucaziană

În Europa Centrală şi de Est, criminalitatea a atins cote alarmante cu deosebire în spaţiul C.S.I.- Iugoslavia, Albania şi Bulgaria (Comunitatea Statelor Independente). Forţa crimei organizate este pusă în evidenţă mai ales prin influenţa ei deosebită în planul destabilizării situaţiei interne care a cunoscut transformări esenţiale : trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă, de la regimul politic autoritar la cel democratic şi de la un sistem centralizat de securitate la un sistem naţional de securitate independent.

Peste tot în aceste teritorii, inclusiv România, ordinea civilă s-a degradat, inflaţia a înregistrat un salt extraordinar, criminalitatea a crescut alarmant, piaţa neagră este o prezenţă cotidiană, la vedere. Deschiderea frontierelor în toată această regiune a facilitat mişcarea persoanelor şi a mărfurilor, impulsionând piaţa liberă dar şi criminalitatea. Folosind forţa financiară de care dispun, grupurile crimei organizate au penetrat foarte rapid democraţiile aflate în faza incipientă, au corupt oficialităţile politice şi guvernamentale, de regulă reprezentate de persoane voluntariste, slab pregătite pentru a conduce, uşor influenţabile.

O stare puternic dezechilibrată s-a instalat şi adâncit fără ca autorităţile să intervină, acceptând jocul grupărilor criminale, care şi-au pus în aplicare întregul arsenal, mai rafinat sau mai brutal, de mijloace şi metode de acţiune.

Procesul de privatizare care s-a declanşat în absenţa unei reglementări clare şi a unei minime strategii a fost benefic pentru lumea interlopă, produsă de orânduirea de tip comunist, precum şi pentru fosta nomenclatură, care a avut la dispoziţie de la început forţa financiară necesară pentru a acoperi importante părţi din capitalul scos la privatizare.

Fiecare din ţările Europei Centrale, de Sud şi de Est îşi are propria istorie a acestei perioade, dominate de o puternică instabilitate şi o reală ofensivă a crimei organizate. Sunt foarte multe elemente componente comune tuturor acestor ţări, dar fiecare dobândeşte particularităţi şi caracteristici ce le individualizează traiectoria în zone foarte apropiate de epicentrul crimei organizate tradiţionale .

Fisiere in arhiva (1):

  • Principalele Forme de Manifestare a Criminalitatii Organizate in Lumea Contemporana.doc