Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8940
Mărime: 48.73KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Boroi

Cuprins

1. Noţiuni generale. Scurt istoric . pag. 3

2. Caracteristicile crimei organizate . pag. 5

3. Formele de manifestare a criminalităţii organizate în lumea contemporană . pag. 6

3.1. Traficul de droguri . pag. 6

3.1.1. Drogurile şi organizaţiile criminale . pag. 7

3.1.2. Consumul şi dependenţa de droguri din perspectiva socio-psihologică . pag. 8

3.2. Traficul de arme . pag. 9

3.3. Traficul cu autoturisme furate . pag. 11

3.4. Traficul de carne vie . pag. 13

3.5. Crima organizată şi terorismul . pag. 14

3.5.1. Aspecte socio-psihologice privind autorii atentatelor teroriste . pag. 15

3.5.2. Organizarea grupurilor teroriste . pag. 16

3.5.3. Corelaţia terorismului cu crima organizată .pag. 16

3.6. Crima organizată şi spălarea mondială a banilor . pag. 17

3.7. Crima organizată şi corupţia . pag. 20

4. Dispoziţii finale . pag. 20

Bibliografie . pag.21

Extras din document

PRINCIPALELE FORME DE MANIFESTARE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

1. Noţiuni generale. Scurt istoric.

Ştiinţa care studiază criminalitatea ca fenomen social, geoistoric condiţionat, cauzalitatea criminalităţii, constelaţia surselor socio-umane ale crimei şi criminalităţii, identifică componentele şi conţinutul cauzelor şi condiţiilor socio-umane ale fiecărei infracţiuni în parte cât şi a diverselor categorii şi grupe de infractori, se numeşte criminologie.

Prin crimă organizată, în accepţiunea proiectului de lege promovat în Parlament, se înţelege: “activităţile desfăşurate de orice grup constituit din cel putin trei persoane, între care există raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora să se îmbogăţească sau să controleze teritorii, pieţe ori sectoare ale vieţii economice şi sociale interne sau străine, prin folosirea şantajului, intimidării, violenţei ori coruperii, urmărind fie comiterea de de infracţiuni, fie infiltrarea în economia reală. “

În accepţiunea doctrinei germane, crima organizată este definită astfel: “comiterea cu intenţie a unor infracţiuni în scopul obţinerii de profit şi putere, de două sau mai multe persoane, ce colaborează pentru o perioadă de timp prelungită sau nedefinită, îndeplinind sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenţei sau a altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influenţe asupra politicienilor, administraţiei publice, autorităţilor judiciare sau economice.”

Forma superioară de organizare a grupurilor de infractori se numeşte “MAFIE”, acest termen a apărut în Italia şi s-a extins în multe ţări ale lumii.

Principalele ţări unde există grupuri de infractori sub denumirea de “MAFIE” sunt:

Italia: - Cosa Nostra Siciliană Camorra

- ’Ndrangheta

- Sfânta Coroană Unită

Franţa: - Mafia siciliană

- Camorra

Anglia: - Mafia italiană

- Triada chineză

- Mafia Roşie (rusă)

- Grupurile criminale jamaicane

S.U.A: - Cosa Nostra

- Mafia Siciliană

- Camorra Napolitană

- ’Ndrangheta Columbiană

- Sfânta Coroană Unită

- Triade chinezeşti

- Boryukudan din Japonia

Australia: - ‘Ndrangheta din Calabria

- Familiile cu bazele în Griffith (un district agricol la vest de Sidney)

Brazilia: - Escadroanele Morţii

- Mafia italiană

- Bicheiros

Canada: - Triada chineză

- Mafia italiană

- Cartelurile columbiene

Columbia: - “La Costena” (de-a lungul Atlanticului)

- Antioquia şi Cauca Valley ( din zonele centrale şi estice)

- Cartelul Medellin

- Cartelul Cali

- Coast Cartel

- Asse del Caffe

- Norte del Valle

- Ibaque

- Santander

- Orgota

Japonia: - Yacuza (joc de cărţi japonez)

- Boryokudan “familia”

Mexic: - Cartelul din Golf

- Cartelul Pacificului

- Cartelul Tijuana

Rusia: - Mafia cecenă

- Georgienii

- Armenii

- Mafia caucaziană

În Europa Centrală şi de Est, criminalitatea a atins cote alarmante cu deosebire în spaţiul C.S.I.- Iugoslavia, Albania şi Bulgaria (Comunitatea Statelor Independente). Forţa crimei organizate este pusă în evidenţă mai ales prin influenţa ei deosebită în planul destabilizării situaţiei interne care a cunoscut transformări esenţiale : trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă, de la regimul politic autoritar la cel democratic şi de la un sistem centralizat de securitate la un sistem naţional de securitate independent.

Peste tot în aceste teritorii, inclusiv România, ordinea civilă s-a degradat, inflaţia a înregistrat un salt extraordinar, criminalitatea a crescut alarmant, piaţa neagră este o prezenţă cotidiană, la vedere. Deschiderea frontierelor în toată această regiune a facilitat mişcarea persoanelor şi a mărfurilor, impulsionând piaţa liberă dar şi criminalitatea. Folosind forţa financiară de care dispun, grupurile crimei organizate au penetrat foarte rapid democraţiile aflate în faza incipientă, au corupt oficialităţile politice şi guvernamentale, de regulă reprezentate de persoane voluntariste, slab pregătite pentru a conduce, uşor influenţabile.

O stare puternic dezechilibrată s-a instalat şi adâncit fără ca autorităţile să intervină, acceptând jocul grupărilor criminale, care şi-au pus în aplicare întregul arsenal, mai rafinat sau mai brutal, de mijloace şi metode de acţiune.

Procesul de privatizare care s-a declanşat în absenţa unei reglementări clare şi a unei minime strategii a fost benefic pentru lumea interlopă, produsă de orânduirea de tip comunist, precum şi pentru fosta nomenclatură, care a avut la dispoziţie de la început forţa financiară necesară pentru a acoperi importante părţi din capitalul scos la privatizare.

Fiecare din ţările Europei Centrale, de Sud şi de Est îşi are propria istorie a acestei perioade, dominate de o puternică instabilitate şi o reală ofensivă a crimei organizate. Sunt foarte multe elemente componente comune tuturor acestor ţări, dar fiecare dobândeşte particularităţi şi caracteristici ce le individualizează traiectoria în zone foarte apropiate de epicentrul crimei organizate tradiţionale .

Preview document

Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 1
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 2
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 3
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 4
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 5
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 6
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 7
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 8
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 9
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 10
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 11
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 12
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 13
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 14
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 15
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 16
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 17
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 18
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 19
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 20
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 21
Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Principalele Forme de Manifestare a Criminalitatii Organizate in Lumea Contemporana.doc

Alții au mai descărcat și

Crima Organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII...

Crima Organizată

Introducere Identificarea şi neutralizarea ameninţărilor la adresa securităţii (înţeleasă ca stare de siguranţă colectivă) presupun, printre...

Infracțiuni Specifice Criminalității Organizate

Globalizarea este o sursa de noi provocari pentru umanitate. Numai o organizare mondiala este capabila sa faca fata provocarilor la nivel...

Criminalitatea Transfrontalieră

CONSIDERAŢII GENERALE Amplificarea şi diversificarea fenomenului infracţional transfrontalier, dobândirea unui caracter tot mai bine organizat,...

Combaterea criminalității organizate

CONEXIUNILE DINTRE CORUPȚIE ȘI CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ I. INTRODUCERE GENERALĂ La nivel internaţional au existat preocupări privind...

Alternative Institutionale si Comunitare in Combaterea Criminalitatii

CAPITOLUL I INSTITUŢII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ŞI ROLUL LOR ÎN COMBATEREA CRIMINALITĂŢII Dinamica fenomenului infracţional din ultimii ani şi...

Delincvență Juvenilă

Noţiunea de delincvenţă juvenilă. Din punct de vedere juridic, delincvenţa juvenilă este o devianţă de natură penală ce constă în ansamblul...

Prevenirea și Combaterea Criminalității Informatice

Amploarea fenomenului informatic si,din pacate,o data cu acesta si a infractiunilor a necesitat o initiativa ferma in sensul elaborarii unor masuri...

Te-ar putea interesa și

Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate

INTRODUCERE În ultimul timp s-a consemnat tendinţa spre politizarea crimei organizate, atât pe plan naţional, cât şi pe scară globală....

Tratatul internațional - izvor de drept

Capitolul 1. Preliminarii 1.1 Notiunea de tratat international Tratatul internaţional constituie cel mai important izvor al drep¬tului...

Eurojust și cooperarea României cu Eurojust

1. Noțiuni introductive și scurt istoric al Eurojust Eurojust este un organism al Uniunii Europene, înființat în 2002, menit să promoveze și să...

Comisia Rogatorie Internațională

Cooperarea judiciara internationala in materie penala Evolutia societatii umane, a statelor si natiunilor s-a datorat relatiilor internationale...

Comisia rogatorie internațională

Secolul XX a fost secolul unei dezvoltări nemaiîntâlnite a civilizației, a progresului științei, tehnicii sau biomedicinei. Progresul...

Extrădarea Activă și Pasivă

COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ IN MATERIE PENALĂ In ansamblul relatiilor internationale bilaterale sau multilaterale, statele realizand...

Crima Organizată

Prin crima organizată, în accepţiunea proiectului de lege promovat în Parlament, se înţelege: “activităţile desfăşurate de orice grup constituit...

Drept International Public -1-

CAPITOLUL I NOTIUNEA SI TRÍSÍTURILE CARACTERISTICE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL 1. OBIECTUL DE REGLEMENTARE AL DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC În...

Ai nevoie de altceva?