Principiile constituționale ale organizării administrației publice locale

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3376
Mărime: 690.67KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anca Niță
Facultatea de Drept si Stiinte administrative
Universitatea Ovidius, Constanta
Specializare: Drept Public

Cuprins

I. INTRODUCERE pag.3

II. NOȚIUNI GENERALE DESPRE ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ,

PRINCIPII DE BAZĂ ȘI LIMITE CONSTITUȚIONALE ..pag.3-5

III. ORGANIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE pag.5-9

3.1. Consiliile locale, primarul, viceprimarul și secretarul U.A.T. ...pag.5-7

3.2.Consiliile județene, președintele consiliului județean pag.7-8

3.3. Prefectul ..pag.8-9

IV. CONCLUZII ...pag.9

- GLOSAR DE TERMENI ...pag.9-10

BIBLIOGRAFIE pag.10

Extras din document

I. INTRODUCERE

Motivul pentru care am ales acest domeniu de master, mai cu seama Drept Public, are la

bază, în principiu, aprofundarea cunoștințelor în domeniul administrației publice locale în

vederea atingerii unor performanțe mai bune în exercitarea funcției pe care o desfășor în cadrul

unei instituții publice locale, în funcția de consilier juridic.

În acest sens, alegerea temei cu privire la principiile constituționale care stau la baza

organizării administrației publice locale are ca scop evidențierea faptului că orice instituție,

pentru a avea o credibilitate în acțiunile interprinse trebuie să se conformeze legilor în vigoare,

mai cu seama legii fundamentale, piatra de temelie a tuturor instituțiilor statului.

Ioan Muraru1 descrie constituția ca fiind: ”Legea fundamentală a unui stat, constituită

din norme juridice, investite cu forță juridică supremă și care reglementează acele relații sociale

fundamentale care sunt esențiale pentru instaurarea, menținerea și exercitarea puterii politicii a

poporului”.

Un caracter de noutate în conceperea temei are la bază principiile constituționale în

corelație cu prevederile noului Cod Administrativ, adoptat prin O.U.G.nr.57/2019, cod ce

reglementează cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și insituțiilor

administrației publice.2

II. NOȚIUNI GENERALE DESPRE ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ,

PRINCIPII DE BAZĂ ȘI LIMITE CONSTITUȚIONALE

În Constituția României sunt consacrate principiile Administrației publice locale care au

stat la baza întemeierii unității administrativ-teritoriale, și anume: principiul descentralizării,

autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice.3Aceste principii sunt menționate și în

noul Cod Administrativ, ca principii specifice, la care se adaugă și următoarele principii, având

caracter de noutate4: principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes

local deosebit; principiul eligibilității autorităților administrației publice locale; principiul

cooperării; principiul responsabilității și principiul constrângerii bugetare. Noul Cod, în schimb,

nu mai prevede două principii importante, și anume principiul deconcentrării și pe cel al

posibilității folosirii limbii materne de către cetățenii aparținând unei minorități naționale având

o pondere semnificativă, în raporturile cu administrația publică precum și cu serviciile publice

1 I.Muraru, Drept Consituțional și insituții politice, Editura Actami, București, 1997, p.50

2 V.Vedinaș, Codul administrativ adnotat Noutăți. Examinare comparativă Note explicative, Partea I, Titlul I,

Dispoziții generale;

3 Constituția României, în forma inițială, a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, a

fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma

aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 767 din data

de 31 octombrie 2003;

4 V.Vedinaș, Codul administrativ adnotat Noutăți. Examinare comparativă Note explicative, Partea a III a, Titlul I,

p.69

4

deconcentrate ale administrației centrale de specialitate. Această reglementare se regăsește în

noile prevederi ale Art.94 alin.(2) din Cod dar sub alt aspect, îndepărtându-se de concepțiile

prevăzute în Constituție și nu sub formă de principiu.

Principiile generale aplicabile administrației publice, reglementate în noul Cod

Administrativ, sunt:

- Principiul legalității;

- Principiul egalității;

- Principiul transparenței;

- Principiul proporționalității;

- Principiul satisfacerii interesului public;

- Principiul imparțialității;

- Principiul continuității;

- Principiul adaptabilității.

Aceste principii au fost reglementate sub o formă diferită față de alte acte normative

anterioare.”Unele dintre ele se regăseau consacrate doar ca principii aplicabile în materii

distincte ale administrației publice”.( )Unele dintre aceste principii sunt reglementate în

Constituție, de o manieră expresă sau implicită. De exemplu, principiul legalității este prevăzut

în art.1 alin (5) , care consacră caracterul obligatoriu al respectării Constituției, a supremației

și a legilor5.

În cuprinsul Constituției din anul 1991, revizuită în anul 2003, noțiunea de ”autoritate

publică” este folosită în două accepțiuni, raportat la dispozițiile Titlului al II-lea (Drepturile,

libertățile și îndatoririle fundamentale) și, respectiv, ale Titlului al III-lea (Autoritățile publice).6

Bibliografie

1. LEGISLAȚIE

- Constituția României, republicată, publicat în M.Of. nr.767/31.10.2003);

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și

completările ulterioare, publicat în M.Of. nr.555/05.07.2019);

2. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

- Verginia Vedinaș, Codul administrativ adnotat. Noutăți. Examinare

comparativă. Note explicative, ed. a II-a, Editura Universul Juridic, București,

2020;

- Ioan Muraru, Drept Consituțional și insituții politice, Editura Actami,

București, 1997;

- D. C. Mâță, Drept Administrativ, Vol. I, Universul Juridic București, 2016;

- C. Manda, Drept administrativ, Tratat elementar, Ed. a 5-a, revăzută și

adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2008;

- C.C. Feurdean, Statutul juridic al secretarului unității administrativteritoriale,

Editura Universul Juridic, București;

- D.Apostol Toifan, Organizarea administrației publice românești în context

european;

- I. Corbeanu, Drept administrativ - Curs Universitar, ed. a II-a revăzută și

completată, Ed. Lumina Le, București, 2010.

Preview document

Principiile constituționale ale organizării administrației publice locale - Pagina 1
Principiile constituționale ale organizării administrației publice locale - Pagina 2
Principiile constituționale ale organizării administrației publice locale - Pagina 3
Principiile constituționale ale organizării administrației publice locale - Pagina 4
Principiile constituționale ale organizării administrației publice locale - Pagina 5
Principiile constituționale ale organizării administrației publice locale - Pagina 6
Principiile constituționale ale organizării administrației publice locale - Pagina 7
Principiile constituționale ale organizării administrației publice locale - Pagina 8
Principiile constituționale ale organizării administrației publice locale - Pagina 9
Principiile constituționale ale organizării administrației publice locale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Principiile constitutionale ale organizarii administratiei publice locale.pdf

Alții au mai descărcat și

Drept Administrativ

Administraţia publică, ca activitate, se realizează printr-o multitudine de forme organizatorice care grupează categorii întregi de oameni ce...

Dreptul Familiei

Motto: In toate modurile posibile, familia e legătura noastră cu trecutul şi podul nostru către viitor (Alex Haley) Familia este o formă de...

Expertiza medico-legală psihiatrică

În literatură, expertiza medico-legală psihiatrică e definită ca fiind o activitate multidisciplinară de sinteză, integrare și avizare, corelând...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul la Familie

1 .Noţiuni generale privind familia Dreptul familiei are ca obiect familia cu implicaţiile acesteia şi este o ramură a sistemului de drept....

Drept Administrativ

Introducere Privire istorica privind evolutia administratiei publice în România 1. Administratia publica pâna la Regulamentul Organic...

Sisteme Administrative Comparate

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ÎN EUROPA Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi...

Drept Administrativ

Apariţia ştiinţei administraţiei este strâns legată de dezvoltarea amplă a activităţii administrative în societatea contemporană, la nivel public...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Administratia Publica Locala in Romania Post-decembrista

CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ: PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 1.1Noţiunea de administraţie publică locală. În orice societate, fie ea...

Ai nevoie de altceva?