Principiile Dreptului Muncii

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4989
Mărime: 240.14KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Petrisor
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Facultate de Economie şi Administrarea Afacerilor Administraţie publică

Cuprins

Cap

1. Consideraţii generale cu privire la principiile dreptului muncii 2

2. Principiile fundamentale dreptului muncii 4

2.1. Principiul libertăţii muncii 4

2.2. Principiul interzicerii muncii forţate 5

2.3. Principiul egalităţii de tratament 6

2.4. Principiul asigurării protecţiei muncii 8

2.5. Principiul dreptului la asociere 9

2.6. Principiul consensualismului şi al bunei credinţe 10

2.7. Principiul libertăţii de mişcare a forţei de muncă 11

3. Speţe aplicabile principiilor dreptului muncii 12

Bibliografie

Extras din document

1. Consideraţii generale cu privire la principiile dreptului muncii

Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă început, izvor primordial, având şi sensul de element fundamental. De asemenea, noţiunea de principiu poate avea mai multe conotaţii în diverse domenii

In domeniul dreptului, principiile sunt fie idei generale şi comune tuturor normelor din sistemul juridic, fie specific unei singure ramuri de drept. Ele sunt reguli fundamentale , întrucât reflectă ceea ce este esential şi hotărâtor în sistemul dreptului

În esenţă, principiile dreptului, fundamentează fenomenul juridic, orientează şi încadrează în limitele determinărilor pe care le enunţă întregul proces de înţelegere, elaborare şi aplicare a dreptului. Prin conţinutul lor principiile dreptului, comparativ cu alte principii, evidenţiază caracterul lor preponderent normativ, având rolul de a determina cadrul general al normativităţii juridice, sensul, finalitatea sau "spiritul" normelor în procesul de elaborare şi aplicare a lor.

Îndeplinind rolul unor linii directoare, principiile ramurilor de drept asigură concordanţa diferitelor norme juridice, coeziunea şi armonia acestora, pătrunderea sensului lor exact şi a finalităţii lor, perfecţionarea lor continuă.

Atingerea unei înalte productivităţi în toate domeniile, presupune organizarea juridică a muncii, promovarea unor principii care exprimă legităţi şi trăsături specifice ale unei societăţi bazate pe economia de piaţă. Pe planul suprastructurii juridice, aceste legităţi se concretizează în principii de drept

Una din cele mai importante "misiuni" ale Codului muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003 , a constat în consacrarea principiilor care să guverneze raporturile juridice de muncă, în conformitate cu prevederile constituţionale, dar şi cu exigenţele unei economii de piaţă. De aceea, imediat după determinare domeniului de aplicare, Codul Muncii abordează, într-un capitol de sine stătător, problema principiilor aplicabile în perimetrul raporturilor dintre angajator şi salariat.

În dreptul muncii, ca şi în celelalte ramuri de drept, se întâlnesc două categorii de principii:

• principii generale (ale întregului sistem de drept român);

• principii fundamentale (ale dreptului muncii)

Sunt principii generale: principiul democraţiei , principiul legalităţii, principiul egalităţii în faţă legii, principiul separaţiei puterilor în stat, Fiind principii ale sistemului dreptului, în întregul său, se regăsesc în fiecare ramură de drept, deci şi în ramura care ne preocupă.

Principiile fundamentale dreptului muncii sunt acele idei generale şi comune pentru întreaga legislaţie a muncii, ce privesc toate instituţiile acesteia, chiar dacă pentru unele nu-şi manifestă prezenţa cu aceeaşi intensitate.

Importanţa principiilor fundamentale constă în faptul că ele stabilesc cadrul juridic al reglementărilor tuturor instituţiilor dreptului muncii. Fiecare principiu fundamental constituie idee călăuzitoare pentru o instituţie juridică sau mai multe ale dreptului muncii; de exemplu, principiul asigurarii protecţiei muncii se realizează pentru întregul personal angajat, prin reglementarea instituţiei juridice a protecţiei muncii.

Cunoaşterea, determinare si respectarea principiilor fundamentale sunt necesare atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Fără cunoaşterea principiilor fundamentale este de neconceput interpretarea şi aplicarea corectă şi în spiritul voinţei legiuitorului, a normelor ce privesc dreptul muncii. Respectarea strictă a acestor principii ale dreptului muncii constituie o condiţie de bază a realizării legalităţii în domeniul raporturilor de muncă.

Aşadar, principiile fundamentale ale dreptului muncii se aplică tuturor raporturilor de muncă, în care cei ce prestează munca au calitatea de angajaţi în temeiul unui contract de muncă incheiat cu un angajator.

Preview document

Principiile Dreptului Muncii - Pagina 1
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 2
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 3
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 4
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 5
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 6
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 7
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 8
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 9
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 10
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 11
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 12
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 13
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 14
Principiile Dreptului Muncii - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Principiile Dreptului Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă Prin modificarea contractului individual de muncă se întelege orice schimbare a clauzelor...

Izvoarele Dreptului Muncii

I. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care...

Izvoarele Dreptului Muncii

Capitolul 1. Consideraţii generale In accepţiunea juridică a noţiunii, izvoarele de drept nu se referă la esenţa dreptului, ci la formele...

Principiile Dreptului Muncii

Consideratii generale Semnificatia dreptului “munca” (provine din limba slovana – monka) , are mai multe sensuri: Un prim sens principal , este...

Ai nevoie de altceva?