Principiile Dreptului Politienesc

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 10028
Mărime: 42.81KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: NICOLAE SUTEU
FACULTATEA DE DREPT SIMION BARNUTIU SIBIU, MASTER, NOTAT CU 9

Cuprins

Introducere 1

Capitolul 1. Noţiuni teoretice privind principiile activităţii de poliţie 2

1.Accepţiunile noţiunii de „principiu” 2

2.Noţiunea de „ principiu” în activitatea de poliţie 2

3.Importanţa cunoasterii si respectării principiilor dreptului poliţienesc 4

Capitolul 2.Conţinutul principiilor fundamentale specifice activităţii de poliţie 5

1.Principiul respectării drepturilor omului 5

1.1Ce sunt drepturile omului? 5

1.2Drepturile fundamentale ale omului si exerciţiul forţelor de poliţie 5

1.2.1Poliţia si dreptul la viaţă 6

1.2.2Poliţia si dreptul la demnitate 7

1.2.3Poliţia si dreptul la viaţa privată 8

2. Principiul legalităţii 8

3.Principiul echidistanţei politice 9

4.Principiul prevenirii faptelor antisociale 10

4.1Definiţia si clasificarea acţiunii de prevenire 11

4.2 Caracterele acţiunii de prevenire 12

4.2.1Caracterul umanitar si social 12

4.2.2Caracterul continuu si dinamic al prevenirii 12

4.2.3Caracterul multilateral al prevenirii 13

4.3Importanţa activităţii de prevenire 13

5.Principiul cooperării 13

6.Principiul păstrării secretului profesional 14

7.Principiul operativităţii si oportunităţii 15

8.Principiul continuităţii 16

9.Principiul egalităţii si imparţialităţii 17

Capitolul 3. Aspecte de practică judiciară privind încălcarea principiilor fundamentale ale activităţii de poliţie 17

1. Cazul Vili Rupa si condamnarea României la CEDO 17

2. Cazul Iambur contra României 18

Concluzii si propuneri 19

Bibliografie selectivă 20

Extras din document

Introducere

În contextul actualelor provocări cu care se confruntă societatea civilă, în plan intern şi internaţional, respectiv fenomenul globalizării, al deschiderii frontierelor, ameninţarea de tip terorist, precum şi infracţionalitatea transfrontalieră, Poliţia Română trece la o nouă etapă de organizare pentru a compatibiliza structurile proprii cu cele ale agenţiilor de aplicare a legii din Uniunea Europeană, pentru a avea o abordare proactivă în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea noilor trenduri ale criminalităţii şi pentru a acoperi importante sectoare de activitate ce necesitau o dezvoltare mai semnificativă.

“Poliţia Română evoluează odată cu societatea civilă. Fiecare sector de activitate trebuie să se reflecte în structura poliţienească pentru a preîntampina şi a combate eficient şi rapid infracţiunile de orice tip şi mai ales, pe cele care se nasc odată cu evoluţia tehnologiei vremurilor noastre. Pentru a îndeplini obiectivele şi pentru a asigura cetaţenilor un climat sigur şi servicii de calitate, Poliţia Română trebuie să dea dovadă de adaptabilitate şi profesionalism. În acest context un segment important al activităţii de poliţie o reprezintă respectarea de către poliţist a principiilor specifice acestei activităţi”

„Codul deontologic al unei profesii se referă la ansamblul de norme care stabilesc exigenţele morale de exercitare a respectivei activităţi. El poate cuprinde: constrângeri de conduită morală, recomandari cu privire la perfecţionarea continua a pregătirii profesionale, diverse reguli de etică”

În România, Codul de etică si deontologie al poliţistului prevede principiile care trebuie să stea la baza conduitei profesionale a poliţistului. Astfel art. 4 (4) arată: “în cadrul poliţiei se asigură dezvoltarea unui mediu organizaţional bazat pe constiinţă, integritate profesională, nediscriminare, comunicare, transparenţă, prevenirea si combaterea corupţiei la toate nivelurile ierarhice”.

„Prin indeplinirea acestora se promovează încrederea reciprocă, respectul si dezvoltarea democratică a societăţii”, se mai precizează în cod.

Respectarea principiilor prevăzute în codul de deontologie al poliţistului constituie o datorie de onoare a acestuia, datorie pe care fiecare lucrător de poliţie ar trebui să o respecte într-o societate democratică.

Poliţia trebuie să constituie un serviciu public în folosul comunităţii. Ea are misiunea de a garanta cetăţenilor (tuturor cetăţenilor) libera si pacifista exersare a drepturilor si libertăţilor lor recunoscute prin lege.

Capitolul 1.Noţiuni teoretice privind principiile activităţii de poliţie

1.Accepţiunile noţiunii de „principiu”

Noţiunea de principiu se regăseste generic în oricare activitate intelectuală sau de practică raţională umană.

Termenul de principiu îsi are originea în grecescul arhe care desemnează acţiunea de a conduce dar si miscarea de a incepe. Latinii au tradus verbul arhe cu principium. Etimologic, noţiunea de principiu vine de la latinescul principium care are sensul de început, obârşie sau element fundamental. Orice principiu este un început pe plan ideatic, o sursă de acţiune.

În evoluţia sa cuvântul principiu a dobândit si accepţiunea de element fundamental, de idee, de lege, de normă de bază pe care se întemeiază o teorie stiinţifică, un subiect politic sau juridic, o normă de conduită, o existentă. În substanţa lor principiile sunt niste idei de bază, reguli sau norme ca rezultat al abstractizărilor si generalizărilor în materie de cunoastere si experienţă umană prin care se reflectă si orientează gândirea si experienţa umană si la care se raportează si valorizează judecata, conduita si acţiunea umană.

Noţiunea de principiu este prezentă în toate stiinţele si cunoaste mai multe accepţiuni: ontologică, metodologică, etică, logică, juridică etc. Din punct de vedere filosofic, conform DEX-ului, principiul este elementul (izvorul) primordial, cauza primară sau punctul de plecare a ceva, baza, temeiul. După Platon, principiu: prima cauza a ceea ce exista În acelasi context, principiul este teza fundamentală. În filosofie principiul sau temeiul în care sunt si devin entităţile, este ceea ce le rostuieste, fiindu-le de rânduială, de asezare într-un acelasi fundament.

Epistemologic, un principiu reprezintă un enunţ adevărat care, desi nu e dovedit inductiv, din experienţă, nu e contrazis de aceasta, dar e dovedit nu direct, ci prin oricare din consecintele lui.1 Orice principiu, ontologic vorbind, întemeiază, având anterioritate logică faţă de întemeiat, orice principiu metodologic vorbind, orientează, călăuzeste orice construcţie a subiectului.

O definiţie sintetică a principiilor s-ar contura astfel: „ansamblul propoziţiilor directoare cărora le sunt subordonate atât structura, cât şi dezvoltarea oricărui sistem.

„Principium înseamnă început, introducere. Există şi accepţiunea de temei, fundament, lege şi tocmai în această bifurcare de sens stă originea tuturor neclarităţilor. Una sînt principiile ştiinţei, (relativ) stabile, inconturnabile, lineare, alta sînt principiile cu care lucrează moralitatea, principiile după care ni se cere să ne conducem viaţa. Cele dintîi funcţionează normativ, aproape orb, celelalte sînt orientative. În exerciţiul judecăţii cotidiene, principiile sînt, întotdeauna, reperul prim, demarajul optim”

Preview document

Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 1
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 2
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 3
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 4
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 5
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 6
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 7
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 8
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 9
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 10
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 11
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 12
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 13
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 14
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 15
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 16
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 17
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 18
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 19
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 20
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 21
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 22
Principiile Dreptului Politienesc - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Principiile Dreptului Politienesc
    • Principiile Dreptului Politienesc.doc
    • Principiile Dreptului Politienesc1.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Teoria Personalității Criminale

1. Introducere Termenul personalitate este folosit pentru a descrie temperamentul si atributele emotionale ale unui individ, care practic îi...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Statutul si Raspunderea Juridica a Politistului

I. STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI ROMÂN 3. Scurt istoric. Definirea noţiunii de statut juridic al poliţistului După 1989, în România a avut loc...

Amprenta Creierului - O Noua Tehnologie in Criminalistica

1. Notiuni introductive: Criminalistica ca stiinta s-a bucurat de-a lungul anilor de o dezvoltare impresionanta ca de exemplu: 1247 -...

Protecția Juridică a Pădurilor

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si...

Prevenirea și Combaterea Criminalității Informatice

Amploarea fenomenului informatic si,din pacate,o data cu acesta si a infractiunilor a necesitat o initiativa ferma in sensul elaborarii unor masuri...

Ai nevoie de altceva?